Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå budgeterar ett litet plus för nästa år - investerar för drygt 3 miljoner

Från 2020
Sjundeå centrum från luften
Bildtext Många stora satsningar i Sjundeå sätter press på ekonomin i kommunen med drygt 6 000 invånare.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Kommundirektören, andra ledande tjänstemän och politiker i Sjundeå har knådat fram ett budgetförslag för nästa år där resultatet landar snäppet över nollstrecket på 14 000 euro plus. Något lätt arbete har det ändå inte varit.

Kommundirektören Juha-Pekka Isotupa skriver i ett förord till budgetboken att då önskelistorna från de olika kommunala sektorerna först slogs ihop landade resultatet på minus två miljoner euro och lämnade dessutom efter sig ett kumulativt underskott.

Efter flera budgetmanglingar har man nu kommit fram till förslaget som landar 14 000 euro på plus och dessutom ger ett ackumulerat överskott på 0,5 miljoner euro.

Särskild uppmärksamhet fästas vid balansen i ekonomin

Kommundirektören om vikten av att hålla vaksamt öga över det ekonomiska läget

Det kumulativa överskottet i Sjundeå var cirka 1,3 miljoner euro i slutet av år 2019 och året innan, år 2018, var det kumulativa överskottet cirka 2,8 miljoner euro.

Det här är goda resultat med tanke på att bokslutet för år 2015 hade ett kumulativt underskott på cirka 900 000 euro.

Men trots överskott, och det faktum att Sjundeå har lyckats vända skutan från minus till plus, finns det inte orsak till lösa tyglar, varnar kommundirektören.

"Det har samlats ett överskott i kommunens balans från tidigare år, men de stora byggnadsprojekt som ska genomföras inom den närmaste framtiden kommer att avsevärt påverka kommunens ekonomi och därför ska särskild uppmärksamhet fästas vid balansen i ekonomin", skriver Isotupa i ett pressmeddelande.

De satsningar kommundirektören syftar på är bygget av ett nytt bildningscenter och en nybyggnad inom social- och hälsovården.

Hellre försiktig än för optimistisk

Sjundeå kommun väljer att vara försiktig i sin budgetering av skatteinkomsterna för nästa år. Kommunförbundet har gett ut en skatteprognos, men Sjundeå väljer i stället en lite moderatare linje.

"Trots att ekonomitillväxten och utvecklingen av förvärvsinkomster beräknas vara positiva nästa år, finns det tecken på osäkerhet i världsekonomin, som kan synas i kommunalekonomin", skriver kommundirektören i pressmeddelandet.

En allvarlig man sitter med löst knäppta händer framför sig. Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Istupa
Bildtext Juha-Pekka Isotupa lyfter varnande finger kring det ekonomiska läget och de många satsningar Sjundeå står inför.
Bild: Tiina Grönroos / YLE

Skatteprocenterna i kommunen föreslås vara oförändrade. Det innebär en inkomstskattesats på 21,5 procent och en allmän fastighetsskatt på 1,2 procent.

Så här förväntas inkomsterna fördela sig:

  • Inkomstskatten 27,3 miljoner
  • Fastighetsskatten i sin helhet 2,2 miljoner
  • Statsandelarna 5,7 miljoner

Viktig verksamhet år 2021

Kommundirektören Juha-Pekka Isotupa har listat de fyra stora händelserna nästa år:

  • Kommunalvalet
  • Ibruktagandet av nya patiendatasystemet Apotti
  • Byggprojekten kring bildningscentret och centret inom social- och hälsovården
  • Framtiden för hela det gemensamma vårdsamarbetet inom Västnyland

Nästa år planeras bygget av social- och hälsovårdscentret. Byggstart ska det bli år 2022 och byggnaden ska tas i bruk år 2024.

Att ta i bruk Apotti-systemet kräver en förberedelsetid på mellan tio och tolv månader och målet är att ta i bruk patientdatasystemet i oktober nästa år.

Byggandet av det nya skolcentret i Sjundeå har inletts redan i höst genom att den tidigare skolbyggnaden, Aleksis Kiven koulu, nu rivs.

I byggnaden ska kommunen placera förskolor, grundskoleundervisningen på finska och svenska, biblioteket, fritidstjänster, rådgivningen och enheten för familjearbete.

Investeringar på drygt tre miljoner euro

I investeringsbudgeten för nästa år syns ändå inte Sjundeås stora satsning på skolcentret. Orsaken är att det handlar om ett så kallat livscykelprojekt.

Det innebär att ett företag bygger och ansvarar för underhållet i 20 års tid. Sjundeå kommun hyr sedan in sig i fastigheten och betalar på det sättet för investeringen.

Investeringarna i det nya centret för social- och hälsovård syns i investeringsbudgeten först åren 2022 och 2023 då bygget på allvar kommer i gång.

Nästa år reserveras en planeringssumma på 150 000 euro och åren därefter handlar det om flera miljoner euro.

Svart skylt utanför hälsocentral vid väg. Gräsmatta på andra sidan. Parkeringsplats i bakgrunden.
Bildtext Det blir förändringar inom social- och hälsovården när Sjundeå bygger nytt.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Den totala summan på investeringarna som föreslås för nästa år går lös på cirka 3,3 miljoner euro.

I det ingår en renovering av det vattenskadade kommunhuset på 500 000 euro.

Andra större investeringar är idrottsplanens förråd och omklädningsrum, förnyandet av gräset och staketet kring tennisplanen. Det beräknas kosta 80 000 euro.

För att allmänt renovera byggnader reserveras 130 000 euro.

Vägsatsningar

Totalt budgeteras 1,2 miljoner för vägarna i Sjundeå.

Gång- och cykelvägen vid Sjundeåvägen mellan Vargsvängen och Västra kungsvägen slukar 460 000 euro av de här pengarna.

Gatuförbindelserna i Sjundeås hjärta tar 150 000 euro nästa år medan planeringen av en planskild korsning mellan Sjundeåvägen och stamväg 51 kostar 120 000 euro nästa år.

Korsningen kommer sluka flera miljoner kommande år då byggandet verkligen kommer i gång.

en stor korsning med bilar
Bildtext Korsningen mellan Sjundeåvägen och stamväg 51 behöver förbättras.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Inom vattentjänstverket kan man nämna att saneringen av Störsvik vattentäkt kostar 200 000 euro nästa år och att saneringen av ett par avloppspumpstationer kostar 80 000 euro.

Kommunstyrelsen i Sjundeå behandlade budgeten på sitt möte på måndagen (26.10) och kommunfullmäktige, som har sista ordet i frågan, ska behandla budgeten den 11 november.

Diskussion om artikeln