Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Coronapandemin har delat in finländarna i aktiva och passiva motionerare – barn och unga har rört på sig mindre, äldre mer

Från 2020
Barn motionerar inomhus.
Bildtext Forskare ser förändringar i motionsvanor under coronapandemin.
Bild: Alamy / All Over Press

Barns och ungas motionsaktivitet har minskat avsevärt under coronapandemin, medan de i arbetsför ålder motionerat mer än vanligt, visar en undersökning av statens idrottsråd.

Coronapandemin ledde under våren till skolstängningar, vilket i sin tur har bidragit till minskad skolgymnastik och motion i samband med skolresor.

Barn och unga har motionerat betydligt mindre – en skillnad på tio procent kan ses jämfört med de föregående två åren.

Polariseringen vad gäller motion bland unga har ökat, det vill säga de som motionerar aktivt och de som motionerar bara lite.

Motion i samband med arbetsresor har också minskat, men den har ersatts med annan motionsaktivitet. Den arbetsföra befolkningen har som en följd av coronapandemin rört på sig mer.

Kvinnor och flickor har motionerat mer

Motionsformerna har förändrats under coronapandemin – grupp- och gymträningar har exempelvis bytts ut till promenader och utomhusträningar.

Bland den arbetsföra befolkningen har kvinnorna motionerat mer än männen. En större skillnad i motion syns mest bland dem i åldern 18–49, där fritidsmotionen såväl ökat som minskat. Bland de i åldern 50–69 år har inte lika stora skillnader skett.

Den äldre befolkningen har uppehållit sin motionsaktivitet, eller till och med ökat den. Många äldre har exempelvis promenerat mer under coronapandemin.

Gammalt par på promenad i Kråkkärret.
Bildtext Promenader har blivit mer pop under pandemin.
Bild: Yle / Adrian Perera

De äldre som vanligtvis motionerar mer, motionerade också mer under pandemin. Speciellt kvinnor och icke-rökare motionerade mer, medan minskad motion var mer vanligt bland män och rökare.

Barn och unga har gått betydligt mindre under coronavåren jämfört med samma period år 2018. Antalet steg per dag minskade med drygt 1 000–3 000 steg under coronavåren. Den största skillnaden syntes bland unga pojkar.

De unga som upplever att deras funktionsförmåga begränsats under coronapandemin har speciellt motionerat mindre.

Färre idrottsskador, men idrottarna har rört på sig som normalt

Idrottarna har huvudsakligen tränat som normalt under pandemin, men restriktionerna har bidragit till utmaningar. Det gäller särskilt yngre och oerfarna idrottare.

Då möjligheterna att motionera inomhus begränsades sökte sig idrottarna utomhus.

Skadorna och infektionerna bland idrottare har minskat och de flesta idrottare anser inte att pandemin haft några betydande konsekvenser för det psykiska välbefinnandet. En del idrottare har ändå upplevt pandemitiden som tung.