Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Coronasituationen i skolvärlden: Så tycker studerande

Från 2020
En kvinna sitter i en soffa med sin dator och många papper. Bilden är tagen uppifrån.
Bildtext En del studerande uppger att de koncentrerar sig bättre hemma när ingen stör.
Bild: Mostphotos / Hugo Felix

Efter att coronafallen ökat i Vasa har många gymnasier i regionen gått in för distansstudier. Distansstudierna har sina för- och nackdelar, men frågar man studerandena, tycker många att nackdelarna med distansstudier är fler än fördelarna.

Det var i mitten av september som fallen började öka drastiskt i Vasa, nu är mängden fall per dag nästan 100 fler jämfört med de värsta dagarna i april.

För den här artikeln har Elin Ekman i Vasa övningsskolas gymnasium intervjuat några gymnasiestuderande. Elin har också pratat med Närpes Gymnasiums studierådgivare Silvia Ekman, om hur hon upplever att läget har påverkat de studerande.

Vad distansstudierna under hösten beträffar, tycker de flesta att det har varit lättare att anpassa sig eftersom man nu vet hur det går till. Några fördelar som nämns är sovmorgon, mindre press och att man hinner göra sina uppgifter i lugn och ro.

Några av nackdelarna är att man inte har samma rutiner som när man närvarar fysiskt i skolan och det här gör det svårare att skilja mellan fritid och skola. Man är tvungen att fixa sin mat själv och det tar tid av skolarbetet. Det är också svårare att be om hjälp när man har skolsvårigheter. Det här är några saker som flera studerande har erfarit.

Det som alla tillfrågade saknar mest är gemenskapen och att få träffa sina vänner varje dag. Vad måendet och orken beträffar, är det också flera som uppger att det var värre under våren när allt var nytt.

Det kändes ledsamt när man inte kunde umgås med kompisar, träffa mormor och farmor eller gå till kyrkan

En studerande som intervjuats

En annan säger att det på sätt och vis var bra att få jobba hemma då man fick mera tid att fokusera på sitt eget välmående när man inte var omgiven av så mycket människor hela tiden.

Motivationen hittar var och en på sitt eget sätt. En del tycker att det är svårare att sätta sig ner och få sina uppgifter gjorda medan andra tycker att det är lättare att koncentrera sig när man får vara hemma.

Under våren var systemet nytt för både lärare och studerande och en av de intervjuade uppger att det inte kändes nödvändigt att göra läxorna längre eftersom lärarna ändå inte skulle märka något.

Prestationerna tycker majoriteten att har hållits på samma nivå som tidigare men detta håller inte studierådgivaren Silvia Ekman i Närpes gymnasium riktigt med om.

Enligt Silvia Ekman sjönk prestationerna under våren särskilt för de studerande som var svaga från tidigare. Också måendet försämrades enligt Ekman och man har märkt av en trötthet som inte funnits tidigare bland studerande på skolan.

kvinna med kort hår ser in i kameran,
Bildtext Enligt studierådgivaren Silvia Ekman hade en del studerande faktiskt bättre motivation under distansstudierna.
Bild: Silvia Ekman

Några fördelar som Ekman räknar upp gällande både lärare och studerande är att man slipper skolvägen, stressar mindre för att hinna till skolan på morgonen och har färre störningsmoment under skoldagen. Det finns inte heller några pratande klasskamrater som stör under lektionerna i skolan.

Motivationen gick ner för många under distansstudierna i våras, men det fanns också de som trivdes bättre på distans.

Silvia Ekman

Till nackdelarna hör att det blir svårt för många att skilja mellan jobb/skola och vardag och att det är svårare för läraren att upptäcka om någon har problem med något och som kanske behöver stöd.

Lågstadieelev som oroar sig för distansstudierna

En lågstadieelev på femman, som svarade på några frågor gillar att få gå i skola och uppger att man faktiskt vidtagit flera åtgärder för att hålla coronaviruset borta.

Åtgärder som vidtagits är till exempel inga samlingar mellan klasserna och mycket handtvättande, vilket femteklassisten upplevde som besvärligt för det blir så mycket köande.

anonym som tvättar händerna
Bildtext Handtvätt är viktigt, men det blir mycket köande när en hel skola ska tvätta händerna samtidigt.
Bild: Yle

Jämfört med hur skolan kändes för ett år sedan tycker femteklassisten att läget nu har blivit ännu jobbigare:

Förr behövde man inte gå omkring och tänka på corona hela tiden. Nu tänker jag att jag måste hålla avstånd till alla och tvätta händerna ofta så att vi inte måste gå på distans igen

Femteklassisten

Den enda fördelen som femteklassisten kunde komma på vad distansskola beträffar är att man slipper skolskjutsen.

Sammanfattningsvis håller de flesta med om att närstudier är att föredra framom distans och att det är lättare att hålla humöret uppe då man får vara tillsammans med sin klass och sina vänner. Dessutom anser majoriteten att det helt enkelt är lättare att göra skolarbete i skolan än hemma.

Artikeln har skrivits för Yles Nyhetsskola av Elin Ekman från Vasa övningsskolas gymnasium.

Diskussion om artikeln