Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tolv kilometer gång- och cykelväg piffas upp i Borgå

Från 2020
Örnshamns strandpark i hammars i Borgå
Bildtext Stigen mellan bildens Örshamns strandpark i Hammars och Haiko ska förbättras och få vägbelysning.
Bild: Yle/Stefan Härus

Det är inte bara området mellan gångbron och Alexandersgatans bro i Borgå som ska piffas upp. Ett understöd som kan ansökas av Miljöministeriet möjliggör nu också att gång- och cykelvägen söderut kan förbättras.

Miljöministeriet anvisar en summa på totalt 3 miljoner euro för iståndsättning och utveckling av de tio nationalstadsparkerna i Finland.

Till det här kommer ännu ett andra stödpaket som gäller iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation.

Projekt som kan komma i fråga är projekt som stöder bevarandet av nationalstadsparkernas särskilda värden, för byggande av infrastruktur och åtgärder som skyddar naturen mot slitage.

Det kan också gälla insatser som förbättrar möjligheterna att vistas i närmiljön.

Gammalt räd i park.
Bildtext Gång- och cykelvägen från Borgå centrum mot Hammars och Haiko går förbi paviljongen på Kokonudden.
Bild: Yle/Mira Bäck

Borgå filar på ansökningarna i november

I Borgå känner man väl till specialunderstöden och staden kommer också att utnyttja möjligheten att ansöka om finansiering ur dem.

- Vi kommer att ansöka om understöd för båda kategorierna, säger stadsträdgårdsmästare Mikko Kaunisto.

Ett av de projekt som Borgå stad söker finansiering för är renoveringen av den långa gång- och cykelvägen från centrum via Kokonudden till Hammars och därifrån ännu vidare till Haiko.

Från Haiko går leden vidare till Tolkis.

- För hela den här långa leden ska vi ansöka om statens finansiering. Det handlar bland annat om att förbättra leden med hjälp av stenmjöl, säger Kaunisto.

Det är speciellt sträckan mellan Wilenius båtvarv och området vid Kokonbacken som är i dåligt skick.

- Staden ska också förse sträckan med vägskyltar och parkbänkar. För det här ska vi ansöka om renoveringsbidrag, samt understöd för två specifika projekt, säger Kaunisto.

Flygbild över Borgå.
Bildtext Gång- och cykelbanan från Wilenius båtvarv söderut behöver ny beläggning.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Stig vid Telegrafberget får vägbelysning

De två projekten som staden specifikt ansöker om finansiering för ligger längs med den långa leden.

Ett av dem är leden från Örshamns strandpark, det vill säga området vid caféet i Hammars, till farleden i Haiko.

- Nu finns det en smal kilometer lång stig invid Telegrafberget som vi har planerat att förbättra samt förse med belysning, säger Kaunisto.

Det andra objektet är gång- och cykelvägen mellan lasarettområdet i Haiko och de västra delarna av Haiko.

Vid lasarettområdet ska gång- och cykelvägen också få en ny sträckning. Det här beror på det nya bostadsområde som brett ut sig i området.

- Där finns också en obelyst cirka halv kilometer lång sträcka mellan Propsvägen och Sotarevägen som eleverna i Tolkis skola använder sig av. Den ska vi också förse med vägbelysning, säger Kaunisto.

motionsgång
Bildtext Vid lasarettområdet och vid Haiko träsk ska gång- och cykelvägen förbättras.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Staden bör också ha egna pengar för projekten

En förutsättning för att få finansiering är att staden också har en egen finansieringsandel för projekten.

- Med finansieringshjälpen har vi möjlighet att förbättra områdets användbarhet och rekreationsmöjligheter, säger Kaunisto.

I fredags gjorde staden en rekognoceringstur i området för att närmare bekanta sig med de områden som man ska förbättra.

Borgå stad slipar som bäst på ansökan som ska vara inlämnad inom november. De projekt som staden beviljas finansiering för ska vara genomförda nästa år.