Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

En månad sedan samjouren vid Raseborgs sjukhus stängde - nya jouren fungerar "överraskande bra"

Från 2020
Ingången till jouren vid Raseborgs sjukhus i Ekenäs. Det finns skyltar där det står jour , päivistys och ambulans, ambulanssi, plus det röda korset.
Bildtext Jouren vid Raseborgs sjukhus är sedan första oktober en primärvårdsjour dygnet runt.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus har kommit i gång förvånansvärt bra, säger chefsläkare Peter Braskén. Men onödigt många icke-brådskande fall sköts på andra sjukhus, trots att de kunde skötas i Ekenäs, menar han.

Det har nu gått fyra veckor sedan den specialiserade sjukvårdsjouren upphörde vid Raseborgs sjukhus. I stället finns där sedan den första oktober en primärvårdsjour dygnet runt.

Lagom till enmånadsjubileet har också Social- och hälsovårdsministeriet godkänt undantagslovet för primärvårdsjouren.

Nu finns det enbart en allmänläkare på plats vid jouren och sjukhuset utför inte längre några ingrepp som kräver nedsövning.

De som behöver mer akut eller specialiserad sjukvård styrs till samjouren vid Lojo sjukhus eller till andra jourenheter inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

För att veta vart man ska söka sig ska man först ringa journumret 116 117 eller till kommunens vårdcentral under tjänstetid.

Överraskande bra start på nya jouren

Arbetet vid jourpolikliniken har kommit i gång som planerat, säger chefsläkare Peter Braskén vid Raseborgs sjukhus.

- Det har gått förvånansvärt bra!

Inför jourförändringen befarade han och jourens avdelningsskötare Britt-Marie Forstén att väntetiderna skulle bli längre.

Peter Braskén har just nu ingen exakt information om hur köerna på primärvårdsjouren har sett ut de första veckorna. Men hans uppfattning är ändå att väntetiden har varit längre än tidigare.

En äldre läkare i vit läkarrock står ute. I bakgrunden kan man skymta en parkeringsplats med några bilar.
Bildtext Peter Braskén anser att en del västnyländska patienter i onödan skickas till andra sjukhus.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Sedan den första oktober har primärvårdsjouren haft runt 570 läkarbesök och 45 besök hos sjukvårdare. Det innebär grovt taget lite på 20 besök per dygn.

Tidigare låg besöken på runt 18 000 om året. Nu räknar sjukhuset att de sjunker till runt 12 000 besök per år. Det betyder att man räknar med lite på 30 besök i dygnet.

Peter Braskén påminner samtidigt om att coronaepidemin gör det extra svårt att uppskatta antalet besök och att verksamheten ännu håller på att köras in.

- Det tar säkert ett år eller två, innan vi med säkerhet vet var det slutliga antalet landar, säger han.

Läkaren räcker för det mesta till

På den så kallade samjouren fanns det två till tre läkare på plats fram till klockan 22. Nu finns en allmänläkare tillgänglig dygnet runt.

Det här har i princip varit tillräckligt. Men åtminstone vid ett tillfälle skulle det ha behövts en läkare till, säger Peter Braskén. Den gången löste situationen sig eftersom det skedde vid ett skiftbyte.

- Det är ju situationer som inte alls borde få förekomma. Men i viss mån så måste man nu räkna med att det händer då och då, säger Peter Braskén.

Ständig process att informera invånarna

Sjukhuset har gått ut med information om hur man ska gå tillväga för att veta i vilka fall man ska söka sig till jouren i Ekenäs.

Peter Braskén påpekar ändå att det alltid finns sådana som inte är medvetna om vilka system som gäller.

- Det är en ständig process att informera människor om vad som hör hit och vad som inte gör det.

Under den senaste månaden har patientombudsmannen vid HUS inte kontaktats av någon med anledning av vården vid Raseborgs sjukhus eller jourförändringen.

Peter Braskén har inte heller fått någon kännedom om några klagomål, men han påpekar att den informationen oftast kommer med fördröjning.

”Fler västnylänningar kunde vårdas i Ekenäs”

Även om övergången från samjour till primärvårdsjour har gått överraskande smärtfritt, så har förändringen varit väldigt synlig i sjukhusets verksamhet.

Peter Braskén menar att en del västnyländska patienter i onödan åker till andra sjukhus. Det handlar om patienter som kunde undersökas, diagnostiseras och i vissa fall också få poliklinisk vård på Raseborgs sjukhus.

- Jag anser att det inte är förenligt med konceptet närservice, säger han.

Braskén hoppas att västnylänningarna också står på sig och önskar vård på sitt närsjukhus.

- Vi kan ställa diagnos och besluta vad som ska göras och sedan skicka vidare patienten för operation, säger han.

Orsaken till att många västnylänningar redan i ett tidigt skede skickas till andra sjukhus finns i det system som styr patienterna till olika ställen.

- För att västnylänningarna ska kunna få mera vård vid Raseborgs sjukhus måste verksamhetsområdena ser till att det finns läkare till den närservice som HUS styrelse lovade i april, säger Peter Braskén.

Jourpatienterna från Västnyland har ökat i Lojo

Vid samjouren i Lojo har mängden patienter från Raseborg, Hangö och Ingå ökat gradvis sedan våren. Då Raseborgs sjukhus slutade utföra operationer under narkos ökade antalet jourbesök med 5-10 per dygn.

Efter den första oktober har det antalet fördubblats till 10-15 jourbesök per dygn från Västra Nylands sjukvårdsområde.

Totalt är antalet besök vid jouren vid Lojo sjukhus mellan 60 och 120 per dygn.

En ambulans är parkerad utanför jouren vid Lojo sjukhus.
Bildtext Lojo sjukhus har ställvis varit fullt.
Bild: Marica Hildén / Yle

Enligt direktören för Lojo sjukvårdsområde, Ville Pursiainen, är en till fem patienter från Västnyland i dygnet sådana som kunde vårdas vid sjukhuset i Ekenäs.

- I helheten är de flesta patienter från Raseborgsområdet sådana som borde komma till Lojo och bara några som man borde behandla vid Raseborgs sjukhus.

Han tycker i alla fall att det är bättre att det kommer enstaka patienter som kunde behandlas inom primärvården än att man missar någon patient som borde på specialistvård.

Bra samarbete behövs

Samtidigt understryker Ville Pursiainen att den stora utmaningen nu är att få samarbetet mellan sjukhusen att fungera så bra som möjligt.

- Vi arbetar med att hitta nya vägar att samarbeta kring patienternas fortsatta vård. Det handlar om vilka patienter som ska skötas i Lojo och när man kan flytta dem till vårdcentralernas bäddavdelningar eller till Raseborgs sjukhus.

Ville Pursiainen.
Bildtext Direktören för Lojo sjukvårdsområde Ville Pursiainen säger att en del patienter som nu kommer till Lojo kunde vårdas i Ekenäs.
Bild: Marica Hildén / Yle

Lojo sjukhus har tidvis tampats med överbelastning och man har varit tvungen att boka om några operationer på grund av det.

För att underlätta situationen har sjukhuset beviljats 23 sjukskötartjänster och fyra specialläkartjänster och rekryteringen är i full gång.

- Det ska hjälpa med problemet att sjukhuset tidvis är fullt. Vi kan nu öppna nya rum på våra avdelningar, säger Pursiainen.

Diskussion om artikeln