Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Vi håller oss lugna, tar hand om varandra och letar inte efter skyldiga" - Lojo stad informerade invånarna om coronaläget i staden

Från 2020
Uppdaterad 28.10.2020 14:02.
En man i kostym och en kvinna i mörka kläder ser på varandra där de står vid ett bord. Båda har munskydd och i bakgrunden finns affischer med texterna Lojo-Lohja.
Bildtext "Om det visade sig att jag nu har corona så är det sannolikt så att stadsdirektören inte räknas som exponerad", säger välfärdsdirektören Tuula Suominen i Lojo och hänvisar till att bägge bär munskydd trots att de står rätt nära varandra.
Bild: Kalle Ryökäs / Lojo stad

Lojos stadsdirektör Mika Sivula och välfärdsdirektören Tuula Suominen uppmanade Lojoborna i en direktsänd sändning på nätet att använda munskydd, upprätthålla en god handhygien och leva att så vanligt liv som möjligt.

De svarade också på frågor från Lojoborna.

Sändningen kan ses i efterskott senare på stadens webbplats och genast på Lojos Facebooksida.

De senaste dagarna har Lojo tvingats sätta närmare 200 personer i karantän eller isolation på grund av de har utsatts för coronasmitta eller för att de har insjuknat.

Det handlar om exponering i samband med lagsport och om smittfall i skolor.

Både stadsdirektören och välfärdsdirektören försäkrar ändå att läget i Lojo är förhållandevis lugnt och bra.

Staden är fortfarande i fas två, alltså i det som kallas för accelerationsfasen. Det innebär att smittspridningen ser ut att ta fart igen, men har ännu inte nått en allmän spridning.

I delar av Nyland står man redan på tröskeln till den tredje och allvarligaste fasen, alltså att man befinner sig i så kallad samhällsspridning. Det innebär en mycket hög risk för spridning.

En kvinna i mörka kläder ser in i kameran och talar. I bakgrunden finns två affischer. Den ena står det Lojo på och det andra Lohja.
Bildtext När Tuula Suominen stod ensam framför kameran bar hon inte munskydd. Hon tog på det först när stadsdirektören skulle stå bredvid henne.
Bild: Kalle Ryökäs / Lojo stad

Trots exponeringar i grupp pekar smittkurvan lite neråt, säger välfärdsdirektören Tuula Suominen.

Några långtgående slutsatser drar hon inte utan hänvisar till att man måste se på frågan ur ett längre perspektiv, men hon säger att läget fortfarande är rätt moderat i Lojo.

- Samtidigt rör sig väldigt många Lojobor i huvudstadsregionen så vi kan inte tänka att vi inte skulle beröras, säger Suominen.

På våren samlades stadens pandemigrupp minst en gång om dagen, alla dagar i veckan.

Nu räcker det med ett möte i veckan, läget är alltså annat nu, konstaterar både stadsdirektören och välfärdsdirektören.

Alla måste ta sitt ansvar

Under den ungefär en timme långa sändningen via Facebook gick Tuula Suominen och Mika Sivula igenom olika rekommendationer från myndigheterna och vilken linje Lojo stad har valt.

- Nu är det hög tid att börja använda munskydd. Och jag har sett en glädjande ökning i användningen av munskydd, konstaterar Sivula och också Suominen bekräftar samma iakttagelse.

De säger att den som inte kan använda munskydd åtminstone borde ta i bruk ett visir för att få någon form av skydd.

Biblioteken delar gratis ut munskydd till dem som inte har råd att köpa själva.

De som studerar på andra stadiet, alltså till exempel i gymnasium eller yrkesskola, ska i princip köpa munskydd själva. Men också här har staden i viss mån hjälpt till.

- En studerande kan till exempel tvingas byta munskydd fem gånger per dag under sin skoldag och det kan vara dyrt för en studerande, säger Suominen.

En man i kostym ser in i kameran och talar. I bakgrunden två affischer - den ena med texten Lojo den andra med texten Lohja.
Bildtext Stadsdirektören Mika Sivula uppträdde också ensam framför kameran utan munskydd.
Bild: Kalle Ryökäs / Lojo stad

Publiken ställde frågor om varför man inte tar till tuffare tag och stänger ner skolor.

Det är betungande för både elever och lärare att ha distansundervisning. Eleverna behöver interaktion med varandra och lärarna. Målet är att ha undervisning i skolan så länge det bara går.

- Då vi befinner oss i accelerationsfasen kan vi inte ens stänga skolor utom för en kort tid på grund av en exponering. Det är först i den tredje fasen det kan bli aktuellt med mer omfattande skolstängningar, konstaterar Suominen.

Har inte egna regler

Lojo stad följer i huvudsak rekommendationerna från myndigheterna - alltså till exempel Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet.

Staden kan inte enligt lagen tvinga någon att använda munskydd, men en arrangör för ett evenemang kan till exempel förutsätta att publiken använder munskydd för att få delta.

Det är viktigt att vara försiktig, men från regeringens håll försöker man hålla i gång ett så normalt liv som möjligt och det är målet också för Lojos del, säger både Sivula och Suominen.

- Trots att vi har haft exponering i grupper är det sist och slutligen ganska få som har smittats den vägen. Till exempel skolorna har inte visat sig vara särskilt smittsamma platser, säger Suominen.

Hon säger att det framförallt är hemma i familjen, på arbetsplatser och i vissa lagsporter smitta har förekommit.

- Det är klart att man tar en viss risk när man till exempel beger sig ut för att idrotta. Man kan skada ett knä, stuka vristen eller utsättas för coronasmitta, säger Suominen.

Karantän och isolation förpliktar

Tuula Suominen understryker att trots att man via lagen inte kan tvinga människor att bära munskydd, så är ett beslut om karantän på grund av exponering eller isolation på grund av smitta förpliktande enligt lag.

- Man bryter mot lagen om man då beger sig ut och träffar människor. I lagen slås fast vad som händer om man bryter mot den. Det är olagligt att med flit sprida smitta.

Både Sivula och Suominen vill ändå understryka att Lojoborna överlag har skött sig väl. Det är inte på grund av slarv som Lojoborna har blivit sjuka.

- Jag känner personer som har följt alla försiktighetsprinciper, men som ändå har smittats, säger Sivula.

En man i kostym och en kvinna i mörka kläder ser in i kameran. Båda har munskydd och i bakgrunden finns affischer med texterna Lojo-Lohja.
Bildtext Personer utan symptom kan smitta så man kan sprida smittan trots att man inte vet om det, säger Mika Sivula och Tuula Suominen.
Bild: Kalle Ryökäs / Lojo stad

Sivula och Suominen poängterar att någon jakt på skyldiga inte ska ske. Det är inte syftet. Ingen ska på grund av skam låta bli att söka hjälp.

Det är bättre att så snabbt som möjligt försöka få tag på smittokedjan och vem som kan ha blivit utsatt för smittan.

Under sändningen på nätet berättade Suominen också om hur det går till när en Lojobo har konstaterats vara sjuk i covid-19.

- Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo får information från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt om att det finns en insjuknad i Lojo. Sedan tar vi kontakt med personen och börjar utreda hens kontakter de senaste dagarna. Man smittar redan ett par dagar innan man får symptom, säger Suominen.

Hon berättar att det handlar om att gå igenom varje butiksbesök, varje plats personer har rört sig på och varje kontakt personen har haft för att se om någon kan ha blivit utsatt.

Suominen säger att det inte är självklart att man räknas som utsatt bara för att man har träffat personen och pekar på stadsdirektören vid sin sida.

- Om det visade sig att jag nu har corona så är det sannolikt så att stadsdirektören inte räknas som exponerad. Vi har båda munskydd på oss och han har sannolikt inte utsatts för smitta, säger hon.

När informeras allmänheten?

Mika Sivula och Tuula Suominen fick också svara på en fråga om när allmänheten riktigt informeras om olika fall av smitta och varför.

- När riktigt många människor kan ha utsatts för smitta kan det hända att staden inte tillräckligt snabbt når alla personer. Det kan gå ett par dagar innan vi har ringt alla berörda och då är det bra att de får informationen snabbare via andra kanaler, säger Suominen.

Hon försäkrar att alla berörda får samtal, men kanske inte på en och samma dag.

- De här fallen med exponering i grupp är ganska belastande för personalen, säger hon.

Dessutom är det inte säkert att man når riktigt alla som har utsatts för smitta och då kan det vara bra att varna allmänheten, så man själv kan reagera på att man kanske har varit på ett ställe med smitta.

I övrigt försöker staden informera via sin webbplats och det är bästa stället att få information på. Dessutom informerar staden via social medier, Facebook och Twitter.

De lokala medierna är också bra informationskanaler och dessutom kan man komma till stadshuset för att få information om man känner att man annars blir utan, säger Sivula.

Kan ha positiva följder

Den sista frågan som riktades till tjänstemännen handlade om ekonomi och hur Lojo stad klarar sig och om staden får tillräckligt med statsandelar.

Stadsdirektör Mika Sivula ville själv svara på den frågan.

- Vi har fått mycket generöst med statsandelar. Vi har fått mer pengar av staten än vad skötseln av pandemin i Lojo hittills har kostat, konstaterar Sivula.

Problemet med ekonomin är alltså inte kortsiktigt utan det handlar om längre följdverkningar.

Sivula säger att lånen ska betalas tillbaka i något skede och det kommer vi alla att känna av.

Frågan är också hur länge vi känner av att staden får mindre inkomster på grund av uppsägningar och konkurser som varit en följd av epidemin.

Vi håller oss lugna och tänker på varandra och tar hand om varandras hälsa

― Mika Sivula

På plussidan ser han att Lojo inte är ensam med problemen. Det är en epidemi som berör hela världen och lösningarna måste hittas, åtminstone delvis, tillsammans.

- Världen kommer aldrig att bli som tidigare. Det positiva är att människorna ser över hur de vill bo. I år har det hittills flyttat in flera människor till Lojo än bort härifrån, säger Sivula.

Han listar fördelar med Lojo där man finns nära huvudstadsregionen och jobben med goda förbindelser, men med betydligt billigare bostadspriser.

- Kanske mera distansjobb blir något permanent och man bara ibland behöver åka in till jobbet. Då kan Lojo kanske dra nytta pandemin, säger Sivula.

Han avslutar med en uppmaning till invånarna.

- Vi håller oss lugna och tänker på varandra och tar hand om varandras hälsa. På det sättet vinner vi förr eller senare på något sätt över sjukdomen. Så att vi kan leva ett bra liv.

Artikeln uppdaterades 28.10.2020 klockan 14 med uppgifter om att det var kulturproducent Kalle Ryökäs vid Lojo stad som var den som filmade videon och ur vilka bilderna i artikeln var tagna. Först stod det bara som bildkälla Lojo stad.

Diskussion om artikeln