Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Samarbetsförhandlingarna avslutades: Nästan 60 jobb försvinner i Raseborg

Från 2020
Uppdaterad 28.10.2020 17:09.
Ekåsens huvudbyggnad där Raseborgs stads administration finns.
Bildtext De flesta jobben försvinner inom tekniska sektorn. På bilden syns stadshuset i Ekenäs.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Nu är det klart att Raseborgs stad skär ner sin personalstyrka med 56,6 årsverken.

Sex anställda sägs upp. De övriga drygt femtio årsverken sparas in på andra sätt. Det brukar till exempel handla om anställda som går i pension och inte ersätts.

Utöver de 56,6 årsverkena sparar staden också på andra sätt. Staden räknar med att spara cirka 100 000 euro under år 2021 med hjälp av anställda som frivilligt byter ut sin semesterersättning mot ledig tid eller som är tjänstlediga utan lön.

Staden hade som mål för samarbetsförhandlingarna att spara 2 miljoner euro i personalkostnader. Med de åtgärder som nu är aktuella, blir besparingen 2,05 miljoner euro, uppger Raseborgs stad i ett pressmeddelande.

Ett årsverke motsvarar den arbetsinsats som en heltidsanställd gör under ett år. I praktiken kan det handla om flera anställda som delar på ett årsverke. Till exempel om två personer har halvtidsanställning presterar de tillsammans ett årsverke.

Det finns allt som allt ungefär 1 500 årsverken i Raseborg, visar bokslutet för 2019. Antalet anställda är ändå högre, ungefär 1 800, eftersom alla anställda inte jobbar heltid.

Nedan går vi igenom siffrorna i detalj för att visa hur personalstyrkan inom staden påverkas.

Flest jobb försvinner inom det tekniska

De flesta årsverkena försvinner inom stadens tekniska sektor. Här ska 19 årsverken bort. Av dem finns 13 inom fastighetsunderhållet, kosthållet och lokalvården, alltså städningen.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist har redan tidigare fått i uppgift att utreda om fastighetsskötseln, fastighetsunderhållet och lokalvården kunde läggas ut på entreprenad i stället för att staden sköter jobbet med egen personal. Men några beslut har ännu inte fattats.

Kuvassa siivoojan jalat ja moppi.
Bildtext Städarjobb försvinner. Raseborg ska ha färre anställda lokalvårdare.
Bild: Meri Remes/Yle

Inom bildningen ska 16,1 årsverken bort. Av dem finns 6,5 på kultur- och musikinstitutet. Också inom morgon- och eftermiddagsvården sparas det mycket: 5,5 årsverken ska bort.

Från social- och hälsovården skärs 12 årsverken bort. Av dem har elva varit obesatta.

Också från koncerntjänsterna, centralförvaltningen, skär staden ner ordentligt. Här försvinner 8,5 årsverken, till exempel löneräknare.

Raseborgs Vatten minskar sin personal med en reningsverksskötare.

Uppsägningarna

Tre av de sex uppsägningarna sker inom bildningen.

En uppsägning blir aktuell på museet, dessutom sägs en biblioteksfunktionär och en kurssekreterare upp.

Inom social- och hälsovården sker en uppsägning under rubriken rehabcenter.

Inom den tekniska sektorn sker två uppsägningar: en på miljöbyrån och en på mätningsavdelningen.

Över 30 årsverken blir noll då tidsbundna avtal inte förnyas eller när någon går i pension

Långt över hälften av årsverkena, som nu försvinner, handlar om fall där någon går i pension och inte ersätts, eller fall där tidsbundna avtal tar slut och inte förlängs.

De här årsverkena finns inom alla sektorer utom social- och hälsovården.

Jobb som har funnits på stadens listor, men som ingen skött

Några av årsverkena som dras in har varit obesatta - det har med andra ord funnits ett årsverke, men ingen har haft anställning på den posten.

Det har till exempel funnits fem obesatta årsverken för läroavtal och sommarjobb inom enheten koncerntjänster. De dras nu in.

Det har också funnits elva obesatta årsverken inom social- och hälsovården som nu dras in. Fem av dem har funnits inom äldreomsorgen.

Stadsstyrelseordföranden: Samarbetsförhandlingar får stor uppmärksamhet, men förändringen är kontinuerlig

Samarbetsförfarandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna pågick i de sex veckor som krävs. Efter det sista mötet fattade stadsstyrelsen i måndags (26.10) beslut om personalnedskärningarna.

Anders Walls (SFP), stadsstyrelsens ordförande i Raseborg, är nöjd över att det inte är så många som nu sägs upp.

Vilken sektor drabbas mest av personalnedskärningarna den här gången?

- Det är helt klart att de som den här gången bidrar mest är inom tekniska sektorn, i all synnerhet i proportion till sektorns storlek. Men också inom bildningen.

De som drabbas minst i förhållande till sin storlek är social- och hälsovården, säger Walls.

- Mittemellan ligger koncerntjänsterna där man redan tidigare gjort stora ingrepp.

Anders Walls
Bildtext Anders Walls (SFP) för ordet i stadsstyrelsen, som i måndags beslutade om personalnedskärningarna.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

En stor andel av de årsverken som nu försvinner finns inom fastighetsunderhållet, fastighetsskötseln och städningen.

Minskningen sker samtidigt som stadsdirektören utreder om staden kunde lägga ut de här funktionerna på entreprenad, det vill säga att staden skulle köpa tjänsterna i stället för att ha egna anställda som sköter dem.

Har ni gått händelserna i förväg här?

- Nej, den processen är helt separat och den har precis startat. Både nu och tidigare har det varit ett krav att köp av tjänster inte ökar när stadens årsverken minskar.

Så staden klarar sig helt enkelt med färre fastighetsskötare och städare?

- Så är det.

Årets samarbetsförhandlingar är ingalunda de första. Samarbetsförfaranden har följt varandra i Raseborgs stads historia.

Raseborgs personalstyrka har flera gånger varit under lupp

Men Anders Walls vill inte lägga alltför stor vikt på tunga samarbetsförhandlingsrundor. Han betonar den ständiga förändringen.

- Det blir väldigt tydligt när man för stora samarbetsförhandlingar. Men det är viktigt att minnas att det sker förändringar i organisationen kontinuerligt. I och med att behoven i kommunen ändras så är det här något som försiggår mer eller mindre hela tiden.

De fyra huvudförtroendevalda, som deltog i samarbetsförhandlingarna, ville på onsdagen ännu inte kommentera resultatet. De ville först bekanta sig med stadsstyrelsens beslut och hade för avsikt att kommentera nedskärningarna på torsdag (29.10).

Artikeln kompletterades 28.10.2020 vid middagstid med information om hur nedskärningarna fördelas. Vid 17-tiden samma dag tillades stycket "Stadsstyrelseordföranden: Samarbetsförhandlingar får stor uppmärksamhet men förändringen är kontinuerlig" med bland annat kommentarer av stadsstyrelsens ordförande Anders Walls.

Korrigering 28.20.2020 klockan 11.42: I bildtexten stod det tidigare att staden inte uppger hur de insparade årsverkena fördelas inom staden. Det var fel. Stadens pressmeddelande innehöll en bilaga som visade hur de fördelas.

Diskussion om artikeln