Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utdragen process blir ännu längre – Finansministeriet öppnar ansökan till kanslichefstjänsten igen

Från 2020
Skylt vid Finansministeriet.
Bildtext Vem blir nästa chef för Finansministeriet?
Bild: Laura Kotila

Redan i början av år 2020 var det tänkt att Finansministeriet skulle få en ny kanslichef, men utnämningen har dragit ordentligt ut på tiden. Snart kan en av de mest inflytelserika tjänsterna inom statsförvaltningen sökas igen.

I våras föreslogs Päivi Nerg bli utnämnd till posten, men det stötte på patrull eftersom regeringspartierna inte kunde komma överens i frågan.

Det är det förändrade läget i Finland och världen som är orsaken till att ansökan öppnas igen.

Finansministeriet förklarar att läget har förändrats avsevärt sedan hösten 2019 då tjänsten var ledigförklarad.

Det är knappast överraskande att den försämrade ekonomin på grund av coronakrisen nämns som den största orsaken.

Möjligt att öppna för nya sökande

Coronakrisen sätter stor press på den offentliga ekonomin under pågående och nästa valperiod.

Finansministeriet ska gå i främsta led för att se till att Finland har en internationellt trovärdig ekonomi, enligt ett pressmeddelande från Finansministeriet.

Att läget är så pass annorlunda leder till att kraven på den som anställs har förändrats och då är det möjligt att öppna ansökan igen.

Det var ursprungligen tänkt att en ny kanslichef skulle utses i början av år 2020 och personen skulle efterträda Matti Hetemäki då han skulle gå i pension.

Gamla sökande beaktas också

Hetemäki fortsatte på jobbet till slutet av september, nu har Juha Majanen hand om uppgifterna tills en ny kanslichef har utsetts.

Sex personer sökte tjänsten hösten 2019, av dem kallades fem till intervju.

De som redan har sökt jobbet behöver inte skicka in en ny ansökan, men de får möjligheten att komplettera med nya uppgifter.

Ansökan öppnas igen den 30 oktober och den som har för avsikt att söka ska göra det före den 18 november kl. 14.