Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skyddspolisen: Coronapandemin gör att färre spioner är på plats i Finland, men distansarbete är sårbart för informationstjuvar

Från 2020
Uppdaterad 29.10.2020 10:05.
Programmet är inte längre tillgängligt

Färre spioner har varit på plats i Finland på grund av reserestriktionerna. Däremot finns en förhöjd risk att främmande makter och privata aktörer kommer åt att stjäla information när centrala aktörer i samhället arbetar på distans, konstaterar Skyddspolisen i sin rapport.

Skyddspolisen har presenterat sin årliga rapport över den nationella säkerheten. Du kan se presskonferensen överst i den här artikeln.

Ryssland och Kina är de främmande makter som aktivast driver underrättelseverksamhet i Finland. I förhållande till Finlands storlek finns det förhållandevis många aktörer här, skriver Skypo. I rapporten står det att tiotals personer arbetar permanent för utländska underrättelsetjänster i Finland, medan en del kommer hit på tillfälliga uppdrag.

Skyddspolisen konstaterar att den olagliga inhämtningen av information från personkällor har blivit svårare på grund av reserestriktionerna under coronapandemin.

Främmande makter försöker påverka politiken i Finland

Skyddspolisen beskriver främmande makters underrättelseverksamhet i Finland som "långvarig, målinriktad och planlagd".

"Till de centrala målen hör framför allt att förutspå olika delområden inom politiken och påverka den finländska politiken", skriver Skyddspolisen i sin rapport. Det finns särskilt stort intresse kring Finlands arktiska politik, samhällskritiska investeringar och politiska föreningar.

"Det finns konkreta exempel på att främmande stater har försökt få hemliga källor att ge ut information som inte är offentligt tillgänglig", heter det i rapporten.

En del länder driver informationsinhämtning om det egna landets medborgare i Finland. Det handlar ofta om personer som är aktiva inom landets opposition.

Det finns också ett intresse för den finländska teknologin. Finland används, liksom tidigare, som en mellanstation då det handlar om olaglig export av militär teknologi, skriver Skypo.

Skyddspolisen varnar för att distansarbete leder till säkerhetsproblem

Distansarbetet har lett till flera utmaningar i fråga om informationssäkerhet. Skyddspolisen påpekar att så gott som alla centrala funktioner i samhället har arbetat på distans. Det förekommer mera cyberspionage än normalt, och det är mycket troligt att det fortsätter, konstaterar Skypo.

De nya arbetssätten skapades snabbt, med risk för att tillgången på information körde över informationssäkerheten, varnar Skyddspolisen. Man konstaterar att privata aktörer har varit snabbare att utnyttja den här möjligheten än främmande staters underrättelsetjänster, som reagerar långsammare.

Skypo följer 390 personer som kan vara högerextrema eller jihadistiska hot

Då det gäller internationell terrorism nämner Skyddspolisen både högerextremismen och jihadistiska grupperingar som Islamiska staten och al-Qaida. Risken för terrorism är förhöjd, vilket är den näst lägsta hotnivån på en skala med fyra steg.

Det handlar om 390 personer som Skypo följer inom området terrorhot, vilket är samma antal som förr. Skyddspolisen känner till personer som har "motivation och kapacitet att utföra terrorbrott i Finland".

En del av de här personerna har kommit från konfliktområden och de fortsätter att finansiera verksamheten från Finland, eller sprider ideologin här. Deras kontakt med terrorister utomlands är "betydande", skriver Skypo, som bedömer att IS-medlemmar antagligen fortsätter att uppmuntra till terrorhandlingar i väst.

Risken för högerextrem terrorism har blivit större i Finland

Risken för högerextrem terrorism har ökat i västvärlden, också i Finland. Under de senaste 18 månaderna kan man se en strävan till attacker som ska maximera antalet offer. Också i Finland finns personer som verkar på sociala medier, på olika håll på nätet och går över nationsgränserna, konstaterar Skyddspolisen.

Diskussion om artikeln