Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Insamlingen av vargars DNA inleds - nu kommer också östra Finland med

Från 2020
Varg i skog.
Bildtext Insamlingen av DNA utvidgas nu till östra Finland.

Insamlingen av varg-DNA inleds i helgen. Den här gången utdvidgas insamlingen till alla vargrevir.

Säsongen för DNA-insamling av varg börjar i november och pågår till slutet av februari. Konkret handlar det om vargspillning som samlas in av både frivilliga och av Naturresursinstitutets medarbetare.

Naturresursinstitutet (Luke) har använt DNA-analyser vid uppföljningen av vargstammen sedan 2015, men endast på en del av reviren.

- I västra Finland har både frivilliga och Naturresursinstitutets medarbetare samlat in prover. Nu kommer frivilliga med i DNA-insamlingen också i östra Finland, säger forskningschef Katja Holmala på Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande.

De frivilliga provinsamlarna bygger tillsammans med viltforskningen upp ett gemensamt faktaunderlag om vargläget i området. Då man känner till vargarna, är det lättare att föregripa skador och hålla ordning på de enskilda vargarna.

Ger också svar på om djuret är en korsning

DNA är ett genetiskt fingeravtryck som är unikt för varje individ. Det ger säkert besked om vilken individ som lämnat spillningen. Provet analyseras också för att se om det kommer från en varg, en hund, en korsning mellan hund och varg eller något annat djur.

Då prover samlas in under flera år kan man på orten följa med individernas historia och lokala förändringar i vargpopulationen.

Ökning i västra Finland

I mars 2020 meddelade Luke att vargflockarna ökat med 25 procent jämfört med året innan.

Särskilt i landets västra delar är ökningen kännbar.

- Medan man i fjol rapporterade om att flockarna i västra Finland blivit färre, är de nu på uppgång och hela 18 vargflockar uppskattas röra sig i området, sa forskningsprofessor Ilpo Kojola.