Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kabelfabriken vill förbättra farleden till Kantvik - Ingå befarar att muddringsmassorna kan skada fisklivet

Från 2020
Uppdaterad 29.10.2020 12:39.
Grävmaskin flyttar en pir.
Bildtext Farleden till kabelfabriken i Kantvik är för grund och smal. Nu vill företaget förbättra den. (Arkivbild)
Bild: Pauliina Tolvanen / Yle

Företaget Prysmian vill bredda och fördjupa farleden som går till deras kabelfabrik i Kantvik i Kyrkslätt. Farleden går genom vatten i Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Samtidigt anhåller företaget om lov att dumpa muddringsmassor ute till havs på områden som hör till Ingå.

Ingå ställer sig aningen kritisk till muddringsansökan.

Farleden ska användas av fartyg som kommer för att lasta havskabel. Prysmian motiverar sin ansökan med att fartygsstorleken har vuxit. En bredare och djupare farled gör navigeringen tryggare, säger Prysmian.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har undersökt platsen och ser inget hinder att muddringen utförs.

Det är frågan om ett 26 hektar stort havsområde där muddringen ska ske. Båtviks farled ska få ett djup på 9,8 meter. Nuvarande djup i leden är 5,5 meter

Ingå kritiskt till planerna: Hur påverkas fiskarnas tillväxtområden och vandringsrutter?

Det är den statliga myndigheten regionförvaltningsverket som kan bevilja lov för muddringen.

En flygbild av kabelfabriken Prysmian i Pickala. Fabriken är omgiven av skog och vatten.
Bildtext Prysmian är en stor kabeltillverkare. Fabriken ligger i Kantvik i Kyrkslätt nära gränsen till Sjundeå och Ingå.
Bild: Prysmian group

De har bett Ingå kommun om ett utlåtande eftersom farleden går genom Ingås område och muddringsmassorna skulle föras till en fördjupning i havet utanför Ingå. Det planerade deponeringsområdet ligger ungefär 32 kilometer från muddringsplatsen och 11 kilometer från närmaste ö utanför Ingå.

I ansökan konstateras att projektet inte hotar havsmiljön.

Men byggnads- och miljönämnden i Ingå är oroad över havsekologin. Nämnden tycker ändå att konsekvenserna av deponeringen för havets ekosystem borde utredas noggrannare.

Till exempel borde fiskarnas tillväxtområden och vandringsrutter på deponeringsområdet undersökas i ett så här omfattande muddringsprojekt.

I sitt utlåtande till regionförvaltningsverket säger nämnden också att muddring inte kan tillåtas under växtperioden och inte under de perioder som vattnets flödeshastigheter är för höga.

Dessutom ska effekten av flödet från fartygen som rör sig på farleden bedömas.

Deponeringen ska genomföras med bästa möjliga teknik. Man kan förebygga spridningen av sedimentet på ett större område till exempel genom att styra muddringsmassorna längs ett rör direkt i botten, konstaterar nämnden.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå behandlade frågan på sitt möte på tisdagen (27.10).

Diskussion om artikeln