Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Facken besvikna på Raseborgs samarbetsförhandlingar - permittering av stadens ledning och andra alternativ utreddes inte

Från 2020
Uppdaterad 29.10.2020 17:01.
Huvudbyggnaden på Ekåsenområdet där Raseborgs stads administration finns i dag.
Bildtext Nästan 60 jobb försvinner. Raseborgs stad bantar ner personalkostnaderna med drygt två miljoner euro.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Raseborgs personalrepresentanter godkänner inte någon form av uppsägningar inom staden. Flera alternativ till besparingar borde ha utretts anser JHL:s huvudförtroendeman. 

Staden ska spara lite på två miljoner euro genom att skära ner personalstyrkan med 56,6 årsverken. Av dem är sex är uppsägningar.  

Heidi Åkerfelt är huvudförtroendeman för fackförbundet JHL:s medlemmar, som är ungefär 450 stycken inom staden och jobbar inom alla sektorer. 

Åkerfelt är besviken över att hennes och de andra personalrepresentanternas åsikt inte har blivit hörd så tydligt som hon hade önskat. 

Porträtt på en kvinna med rödbrunt långt hår och blå t-skjorta
Bildtext Raseborgs stad borde utrett flera alternativ, anser JHL:s Heidi Åkerfelt, som under processens gång kom med flera förslag.
Bild: Ian Granström

Hon anser att arbetsgivaren inte har utrett alternativa lösningar. 

- Åbo stad gick in för att permittera ledningen och jag begärde att man i samarbetsförhandlingarna skulle se om det kunde vara något, säger hon. 

Åkerfelt hänvisar till Åbo stads samarbetsförhandlingar som avslutades den 7 oktober. Där föreslog stadsdirektören att enbart stadens ledning permitteras i två veckors tid. 

Olika tolkningar om uppdraget

Vidare föreslog Heidi Åkerfelt att arbetsgivaren skulle utreda hur mycket frivilliga ledigheter utan lön skulle spara in. 

- Besparingarna kan ju möjligtvis lösas på andra sätt än genom uppsägningar. Men vi har inte några andra alternativ nu.   

Hon menar också att arbetsgivaren har tolkat stadsstyrelsens uppdrag annorlunda än arbetstagarnas representanter. 

- Stadsstyrelsens beslut att inleda samarbetsförhandlingar gällde besparingar på två miljoner euro för år 2021. Men beslutet om sex uppsägningar sträcker sig längre än så och är bestående. 

Nu hoppas Heidi Åkerfelt att beslutet om uppsägningar inte kommer att verkställas. 

- Men om det sker och om det handlar om mina medlemmar, så kan vi föra ärendet vidare och besvära oss över det. 

“Omöjligt att godkänna ingrepp i så här stor omfattning”

Patrik Bengtfolks är huvudförtroendeman för FOSU, som representerar bland annat lärare, museipersonal, läkare och tjänstemän. 

Han påpekar att de som sägs upp naturligtvis drabbas värst. 

- Men även de som blir kvar berörs eftersom det betyder mera arbete för dem. Arbetsuppgifterna försvinner ju inte om någon sägs upp. 

Vidare kommer åtgärderna att märkas när det gäller servicen för kommuninvånarna.

Förslaget att dra in fyra årsverken i musikinstitutet innebär att verksamheten blir rumphuggen och man kan inte ha samma högklassiga undervisning som tidigare, säger han. 

- Eleverna kan i värsta fall inte erbjudas undervisning i alla de instrument som man har i dag. Det påverkar barnfamiljer och stadens invånare.

Han motsätter sig också att staden drar in filialbiblioteken i Tenala och Bromarv. Det är ett steg i fel riktning när det gäller barn och ungdomars bristande läsning i dag.

Några beslut om att dra in filialbiblioteken har inte fattats, men i listan över aktuella uppsägningar finns en biblioteksfunktionär.

Bengtfolks har inget direkt förslag hur man på andra sätt skulle spara in pengar. 

- Men jag kan i vilket fall som helst inte inte omfatta att man går åt sådan här verksamhet i den här omfattningen.  

Så här röstade medlemmarna i stadsstyrelsen

Personalrepresentanterna har lämnat in en skild skrivelse där de påtalar brister i förhandlingsprocessen kring samarbetsförfarandet.

Skrivelsen presenterades för stadsstyrelsen i samband med att resultatet av samarbetsförfarandet fastställdes. 

Under stadsstyrelsens möte den 26.10 föreslog socialdemokraterna att förslaget som gällde samarbetsförfarandet skulle förkastas. Efter omröstning godkändes förslaget med rösterna 7-4. 

De som röstade för stadsdirektörens förslag: 
Alén Isabella (SFP), Björklöf Filip (SFP), Ekholm Jan-Mikael (SFP), Hafström Roger (Saml), Ilander Kerstin (SFP), Walls Anders (SFP) och Westerholm Anita (SFP).
 
De som röstade för att förslaget förkastas:  
Grundström Camilla (SDP), Koivunen Kimmo (SDP), Lagerstam Mats (SDP) och Sointukangas Kati (Gröna).

Diskussion om artikeln