Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Tre hektar skogsmark tas ur bruk för all framtid" – Borgåbor bekymrade över planerat kraftledningsbygge

Från 2020
En kvinna som har handen på en käpp som satts ner i skogen.
Bildtext Kymmenedalens El har börjat märka ut ställen för kraftledningen till Askola. Det här är troligtvis ett sådant märke, säger Maj-Louise Wilkman, där hon står i sin skog.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Många Borgåbor sätter sig på tvären när Kymmenedalens El planerar dragningen av en kraftledning till Askola. Invånarna vill att ledningen byggs under marken men det tycker elbolaget är för dyrt.

Det är frågan om en 110 kilovolts kraftledning som ska börja i Hattula, gå under ån och komma upp i närheten av Mörskomvägen. Därifrån ska den gå som markledning till motorvägen och sedan som luftledning fram till Askola.

Elbolaget siktar på att kunna börja bygga elledningen senast 2022.

– För tillfället har vi bara en större ledning till Askola-Pukkila-trakten. Går den sönder är det uppskattningsvis 5 000 kunder som drabbas av strömavbrott, säger Tuomo Hakkarainen som är chef på Kymmenedalens Els nätegendomsförvaltning.

Maj-Louise Wilkmans skogsskifte delas itu enligt förslag

Elledningen har däremot konsekvenser för många Borgåbor, bland annat Maj-Louise Wilkman.

– Vi har ett 18 hektar stort skogsskifte vid Mörskomvägen. Nu föreslås det delas itu, berättar hon.

Ledningen planeras alltså gå rakt genom hennes mark, vilket innebär att det bildas en cirka 50 meter bred ledningsgata där elstolparna ska placeras.

– För vår del betyder det att ungefär tre hektar skogsmark tas ur bruk för all framtid. Vi kan inte idka skogsbruk där längre som vi gjort hittills.

En kvinna vid en skogsväg.
Bildtext Maj-Louise Wilkman går miste om värdefull skog om kraftledningen byggs över marken.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Invånare vill att ledningen byggs under marken

Enligt Wilkman drabbas också ett 60-tal andra fastigheter. Tillsammans har de överräckt en namninsamling med cirka 500 underskrifter till Borgå stad.

– Vi opponerar oss inte mot att den här ledningen ska byggas. Vi vill bara att den byggs under marken, säger Wilkman.

Det namninsamlingen föreslår är att en cykel- och gångväg ska byggas längs med Mörskomvägen ända fram till Askolagränsen och att elledningen i samband med det ska grävas ner i marken.

Borgå stad har redan tidigare fått statsstöd för att bygga en gång- och cykelväg på en del av Mörskomvägen – men inte på hela.

Och elbolaget är inte tänt på att bekosta den återstående delen.

– Att bygga en stor elledning under marken är ungefär dubbelt så dyrt som att bygga den över marken, säger Hakkarainen på Kymmenedalens El.

De senaste åren har det talats mycket om att elbolagen borde bygga ledningar under marken för att de inte ska påverkas av stormar. Enligt Hakkarainen är det ändå inte viktigt för stora elledningar som den här.

– De håller i storm. Just nu är det bara mitt i större städer som elbolag bygger stora ledningar under marken.

"Staden borde medverka till att det byggs jordkablar"

När Kymmenedalens El 2017 började förhandla om elledningen föreslog bolaget att den skulle byggas på västra sidan om Borgå å.

Det gick staden inte med på, bland annat för att ådalen är ett så värdefullt område och Kungsporten ska utvecklas. I stället fick ledningen gå i östra Borgå.

– Eftersom staden skyddade västra sidan och lät elbolaget ta oss i stället tycker jag de borde medverka till att det byggs jordkablar, säger Maj-Louise Wilkman.

Hittills är ändå ingen lösning i sikte.

– Vi har fört diskussioner med markägare och kommuner och hoppas det hittas finansiering för en längre jordkabel, säger Tuomo Hakkarainen.

Diskussion om artikeln