Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Viltmatning vid stamväg 51 väcker förargelse - "Jag försöker stoppa djuren från att gå till vägen", svarar markägaren

Från 2020
Uppdaterad 31.10.2020 12:32.
En man står och lutar mot en matkoja för djur på en stor åker.
Bildtext Ett utfodringsställe i närheten av väg 51 har väckt en del diskussion i Kyrkslätt de senaste dagarna.
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Är det okej att ha ett utfodringsställe för djur nära en livligt trafikerad väg? Den här frågan har de senaste dagarna diskuterats i en Kyrkslättgrupp på Facebook. "Jag vill locka hit vildsvinen", uppger markägaren.

Diskussionen startades av Leena Kauppila som hade reagerat på ett utfodringsställe placerat nära den livligt trafikerade Västerleden, stamväg 51 i Kyrkslätt.

Kauppila berättar att hon ofta då hon kör längs med vägen ser hjortdjur i närheten.

- Jag har under hösten sett flera nära-ögat situationer där bilisten med nöd och näppe har klarat av att väja för djuren.

En åker på andra sidan av en väg.
Bildtext Utfodringsstället är placerat intill skogskanten, 300 meter från väg 51.
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

I sitt Facebookinlägg ifrågasätter hon jägares moral då de lockar till sig djur så nära en väg där det sker mycket trafikolyckor.

Enligt Kauppila ökar risken för olyckor på grund av utfodringsstället.

- Det borde vara klarare regler för var man får sätta upp de här utfodringsställena. Matande av hjortdjur har gått helt överstyr. Reglerna för hur nära ett utfodringsställe man får skjuta djur borde också bli strängare.

En matkoja för djur vid en åkerkant.
Bildtext Vem brukar äta här?
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Pernilla Rantamäki, som bor i närheten av utfodringsstället, har också reagerat på placeringen.

Hon berättar att hon ofta hör och ser olyckor på vägen. I år har det enligt henne skett mellan tre till fem hjortinvolverade olyckor.

- Trafiken och mängden hjortar gör att det finns en ganska stor risk för att det kommer att hända olyckor. När det annars också är ganska otryggt på det där vägavsnittet så tycker jag att man inte borde öka riskerna med att ha en matplats för djur alldeles intill vägen.

Farligt vägavsnitt

Statistik från Polisen och Viltcentralen visar att det under 2018 och 2019 har skett närmare 40 hjortdjurskollisioner på väg 51 inom drygt en kilometer från utfodringsstället.

Av dem skedde 22 år 2018, och 17 år 2019.

Ur den här statistiken saknas olyckor som inte har krävt att polisen tar sig till olycksplatsen.

Väg 51 är livligt trafikerad och förutom hjortdjurskollisioner så sker också andra typer av trafikolyckor ofta på samma vägavsnitt. Mellan 2015 och 2019 har tre olyckor lett till dödsfall.

Så sent som på torsdagskvällen (29.10) skedde ytterligare en trafikolycka i närheten av utfodringsstället.

Vad säger lagen?

Vad finns det då för regler gällande utfodringsställen? Är det okej att placera ett nära en livligt trafikerad väg?

- Svaret är i princip ja enligt lagen, säger viltplanerare Valto Kontro på Viltcentralen i Nyland.

Viltcentralen ger också rekommendationer gällande det här.

- Vi har sagt att man inte ska sätta upp dem helt intill vägar, eller i alla fall inte vid större vägar och hellre försöker styra djurens rörelser så att de inte går över vägar.

Två vitsvanshjortar står på en grön äng. En av dem tittar åt sidan, den andra ser ut att titta in i kameran.
Bildtext Invånare i Kyrkslätt ser ofta vitsvanshjortar och rådjur. Arkivbild.
Bild: Alamy / All Over Press

Vad är ett lämpligt avstånd till vägen?

- Gärna flera hundra meter, såklart så långt som möjligt men som vi vet så finns det mycket trafik och vägar i södra Finland så det är inte alltid möjligt med någon kilometers avstånd. Det är mycket möjligt att utfordring lockar djur som sedan kommer över vägen och då är det riskfyllt att ha utfodringsstället så nära vägen.

Kontro berättar att det inte finns något officiellt register på var utfodringsställen finns utplacerade.

Är det tillåtet att skjuta djur så nära en stor väg?

- Det finns ingen lagstiftning som stoppar en från att skjuta nära trafikerade vägar. Man får ändå inte skjuta över eller mot en väg, och endast på 150 meters avstånd till all bosättning.

"Jag försöker stoppa djuren"

När Yle Huvudstadsregionen besöker Kyrkslätt och det aktuella vägavsnittet visar det sig att marken tillhör Peders gård och markägaren Helge Henriksson.

Utfodringsstället består av en liten matkoja med en balja fylld med korn. Intill växer solrosor och kålrötter. Henriksson matar vildsvin här.

- Med det här utfodringsstället försöker jag stoppa djuren från att komma ut till vägen.

En man står framför en äng vissnade solrosor.
Bildtext Markägaren Helge Henriksson vill locka till sig vildsvin till utfodringsställe med hjälp av solrosor, kålrötter och korn.
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Den leriga marken runt om matkojan skvallrar om att vildsvinen i alla fall inte har varit här den här förmiddagen. Enligt Henriksson finns det fyra vildsvin i området just nu.

- Jag har fyra utfodringsställen längs med den privata vägen här intill och de är alla för vildsvin. Jag har utfodring endast med korn och det äter inte hjortar, rådjur och älgar. Jag har också sprayat matkojan med tjära, eftersom vildsvinen tycker om att gnugga sig i det. Det är ett bra sätt att locka hit dem.

Henriksson berättar att han tror att han lyckats hålla djuren borta från vägen tack vare sina utfodringsplatser.

- Vägsäkerheten skulle bli bättre om gatubelysningen skulle vara på skogssidan av vägen, inte på åkersidan så som det är nu. Det skulle också få vara dubbla älgmärken på båda sidorna av vägen och de skulle kunna vara belysta, eftersom det här är ett farligt område.

Du berättar att det här stället är 300 meter från vägen, är det här inte farligt?

- Jo, om det skulle vara på det sättet att det skulle vara en utfodring för rådjur och vitsvanshjortar så skulle det kanske kunna vara det. Samtidigt så odlar jag klöver på åkern intill utfodringsplatsen så djuren har hållits på den här sidan av vägen.

En litet blått hus på en släpvagn med hjul.
Bildtext Det lilla huset intill utfodringsplatsen är inte till för att skjuta djur utan för att spana på dem.
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

En bit bort från matkoja står ett litet grön-rött hus med gaveln mot matkojan och vägen. Huset står på hjul och flyttas vid behov från plats till plats.

- Därifrån betraktar vi vad det finns för djur. Vi har aldrig skjutit djur här och jag skulle aldrig komma på tanken att skjuta mot vägen.

Henriksson berättar att han kommer att skjuta vildsvin när de dyker upp. Vitsvanshjortar skjuter han inte.

- Jag har haft jakthundar i 50 år, varför skulle jag ha hundar om jag skulle skjuta från matstället? Det går mot min moral.

Artikeln uppdaterades 30.10.2020 klockan 12:46 med ett tillägg i ingressen att det handlar om att markägaren vill mata vildsvin.

Diskussion om artikeln