Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mera färgvariation på Regatta Resorts fasad fick godkänt av Hangö miljönämnd

Från 2020
En skiss över en bostadsbyggnad med flera våningar vid havet. Det ser ut som om bilden är tagen på en segelbåt.
Bildtext Det här var alltså den ursprungliga fasadplanen, som miljönämnden inte godkände i början av oktober. Enligt den nya planen ska fasaden få mera färg och variation i färgerna. Ramarna runt balkongglasen är också borta.
Bild: Regatta Resorts

Regatta Resorts våningshusbygge på Drottningberg tog ett kliv framåt när Hangö miljönämnd beviljade bygglov på torsdagen (29.10).

Planerna för Regatta Resorts fasad har uppdaterats en hel del sedan miljönämndens senaste möte, då bygglovet för det planerade flervåningshuset på Drottningberg remitterades.

Färgsättningen har ändrats så att den fördelas bostadsvis och slumpmässigt i tre olika huvudfärger.

- Det är tre ganska bleka färger i gult, grönt och rött om jag minns rätt, säger Stephan Horn (SFP), som är medlem i Hangö miljönämnd.

Det var Stephan Horn som på mötet den första oktober föreslog remittering, eftersom han ansåg att dåvarande plan för fasaden var lite tråkig och enformig.

Den slumpmässiga variationen kommer av att varje bostadsägare får bestämma vilken av de tre färgerna man vill ha på just sin lägenhets balkong.

På det här sättet blir fasaden mot havet mer varierad.

Det som också lagts till i fasaden är fem lyktor, med vilka man bryter takfotens linje i mindre segment.

- Balkongerna har träfasad och också taket på balkongerna är av trä, säger Stephan Horn.

Han tillägger att det är nödvändigt att skydda träytan mot havsvatten, men att inglasningen av balkongerna är ändrad till glas som är mer klart och genomskinligt. Det betyder att balkongernas träfasader kommer bättre fram.

Ramarna runt balkongglasen är också borta, vilket ger ett lättare intryck.

Politikerna har därmed för miljönämndens del gett grönt ljus för bygglov i Drottningberg i Hangö.

Grannarna behöver inte höras på nytt med de uppdaterade planerna, eftersom de föreslagna ändringarna inte påverkar grannarnas intressen annorlunda än de tidigare planerna.

Regatta Resort ansöker om att få bygga ett bostadshus i fyra våningar på drygt 5 000 kvadratmeter på Drottningberg.

I praktiken är det tre flervåningshus som binds ihop med varandra så det tekniskt sett blir ett hus.

Diskussion om artikeln