Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Den ryska krigsmakten hotas av stora nedskärningar, personalen kan minskas med hundratusen personer

Från 2020
Ryska soldater plus en hund deltar i militärövning.
Bildtext Ryska soldater deltar i militärövning i Kaukasus i september 2020.
Bild: EPA

Det ryska finansministeriet vill minska krigsmaktens personal med tio procent. Det skulle betyda ungefär hundratusen personer.

I dag tjänstgör drygt en miljon människor inom den ryska militären. De är civilpersonal, officerare, avtalssoldater, och värnpliktiga som gör sin militärtjänst.

Ryssland har under de senaste åren avsevärt ökat sina militära utgifter.

Mellan åren 2010 och 2019 var ökningen 30 procent. Över en längre tidsperiod, 2010 – 2019, är höjningen ännu större, hela 175 procent.

Militärbudgeten utgjorde i fjol 3,9 procent av Rysslands bruttonationalprodukt och gick på 4 211 miljarder rubel. Omräknat i euro blir det cirka 50 miljarder.

Ryska värnpliktiga köar för hälsokontroll.
Bildtext Ryska värnpliktiga köar för hälsokontroll i Moskva, oktober 2020.
Bild: /All Over Press

Färre anställda med sämre villkor

De inbesparingar som finansministeriet enligt uppgifter i medier föreslår skulle innebära både personalminskningar och försämrade villkor för de anställda.

Det gäller bland annat pensionsförmåner. Om förslaget går igenom skulle utbildningen inte längre ge pensionsrätt och man måste vara i tjänst i 25 år innan man har rätt till pension. Nu är gränsen 20 år.

Dessutom skulle villkoren för när en soldat kan få ett statsstött bostadslån bli strängare. Bostadslånen har varit ett viktigt element då militären har lockat anställda.

En representant för de ryska militärjuristernas förbund har sagt att inskränkningarna vore lagstridiga.

Stridsberedskapen kan bli lidande

Det finns olika åsikter om vad en personalminskning skulle medföra.

På det strategiska institutet i Moskva säger en forskare till webbtidningen RBC att reformen vore betydelselös. Han säger att militären har så många obesatta tjänster att minskningen bara är teoretisk.

Men militäranalytikerna Vladislav Sjurygin säger till RBC att det handlar om en viktig inbesparing, ungefär fem miljarder rubel per år. Den summan motsvarar omkring 55 miljoner euro.

Många anser att nedskärningarna skulle försämra stridsberedskapen och dessutom göra det allt svårare att locka personal till militären.

Putin gav inget klart besked

President Vladimir Putin har blåst av hela diskussionen genom att säga att finansministeriet alltid vill minska på utgifterna.

- Vi har ännu inte planerat vare sig nedskärningar eller ökningar, sa Putin då han talade inför det årliga Valdaj-klubbmötet i Sotji.

Putin var för övrigt inte på plats i Sotji utan deltog per video från sitt residens Novo-Ogarjovo i Moskva.

Putins slängiga uttalande har inte övertygat ryssarna. Istället är många nu övertygade om att nedskärningar är att vänta. Alla vet att det slutligen är presidentens vilja som avgör hur det blir.

Rysslands presiden håller videomöte från sitt residens i Novo-Ogarjovo i Moskva.
Bildtext Rysslands presiden håller videomöte från sitt residens i Novo-Ogarjovo i Moskva.
Bild: /All Over Press

Också andra ska spara

Det ryska finansministeriet har föreslagit motsvarande budgetminskningar också för andra statliga verk och ministerier.
Inrikesministeriet har enligt tidningen Kommersant redan gett ett kritiskt utlåtande om förslaget.

I utlåtandet skriver man att nedskärningarna skulle öka korruptionen, försvaga ministeriets verksamhetsmöjligheter och göra det svårare att locka personal.

Källor: Kommersant, RBC, Vzgljad, Izvestija, tvrain.ru, Vedomosti, Dumatv, finance.rambler.ru, NTV, kremlin.ru