Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors kan öka passagerarantalet från Västnyland - lobbningen för kustbanan fortsätter

Från 2020
Ett grönt och vitt tåg åker iväg från perrongen.
Bildtext I dag måste man byta tåg i Karis om man åker från Hangö till Helsingfors.
Bild: Yle/Minna Almark

De västnyländska kommunerna lobbar vidare för att kustbanan ska förbättras.

Kommundirektörerna från Lojo, Sjundeå, Raseborg, Ingå och Hangö har nu gjort ett gemensamt ställningstagande för att få fart på planeringen av banan, som de kallar Västnylands livsnerv.

Nya möjligheter då Hangö-Hyvingebanan elektrifieras

Kommundirektörerna vill att myndigheterna undersöker möjligheten att skapa en direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors.

I och med att Hangö-Hyvingebanan elektrifieras kommer det att vara möjligt, skriver de i sitt ställningstagande.

Enligt Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist kunde det här öka pendlandet från Västnyland till Helsingfors.

Fler dubbelspår ger snabbare tågtrafik

Kommundirektörerna vill också att flera alternativ för dubbelspår på kustbanan utreds.

I Trafikledsverkets utvärdering finns för tillfället bara två alternativ för kustbanan: Ett orealistiskt dyrt där hela banan blir dubbelspårig och ett billigt där enbart sträckan Salo-Hajala får dubbla spår.

De här alternativen har Trafikledsverket undersökt

Trafikledsverkets utvärdering gjordes med anledning av planerna på en direkt tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo via Lojo.

Genom att bygga dubbelspår på några ställen på den befintliga banan mellan Karis och Esbo kunde tågtrafiken bli snabbare och lokaltrafiken öka, anser kommundirektörerna.

Dessutom vill de att myndigheterna utreder om det går att öppna sådana stationer som i dag inte är i bruk, som till exempel den i Ingå.

Ingå var inte alls med i den utvärdering som Trafikledsverket publicerade för några veckor sedan.

"Nödvändigt att investera i kustbanan"

I och med att befolkningen längs med kustbanan ökat kraftigt finns det ett ökat behov för fungerande kommunikation mellan Helsingfors och Åbo, står det i ställningstagandet.

Därför är det en nödvändig investering att förbättra kustbanan, fortsätter de.

Den planerade snabbförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo via Lojo kommer tidigast att förverkligas på 2030-talet.

Därför måste myndigheterna säkerställa underhållet och utvecklingen av kustbanan, säger stadsdirektörerna.

Det är också klimatsmartare att utveckla befintlig infrastruktur, menar de.

Diskussion om artikeln