Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Intresset för ljusreklamtavlor ökar i Borgå - staden har utarbetat riktlinjer för vad som gäller

Från 2020
Konstfabriken i Borgå
Bildtext Reklamljustavlan på Konstfabrikens vägg installerades 2011.
Bild: Yle/Stefan Härus

Borgå stad har utarbetat en bygganvisning för elektroniska reklamljustavlor. Risken för ett Piccadilly Circus är obefintlig, men det krävs trots det regler eftersom intresset för ljustavlor ökar kraftigt.

I bygganvisningarna för ljustavlor gör Borgå stad det tydligt vad som gäller bland annat då det kommer till placering, omfång, miljö och ljusstyrka.

Två viktiga kriterier är att ljustavlorna varken får störa trafik eller stadens invånare.

I bygganvisningen delas ljustavlorna in i tre olika kategorier.

Den första kategorin gäller små ljustavlor. De små ljustavlorna är tavlor som placeras vid fotgängarstråk eller bakom skyltfönster.

Kravet är att de här ljusskyltarna bör stöda den affärsverksamhet som är aktuell så att säga bakom skyltfönstret.

Ljusreklamtavla i Borgå
Bildtext Borgå stads ljustavla på Ågatan informerar för tillfället om coronaepidemin.
Bild: Yle/Stefan Härus

Kravet för ljusskyltarna på allmän plats är att de bör visa allmännyttig information.

Ett exempel är Borgå stads elektroniska ljustavla på Ågatan söder om Mannerheimgatans bro. Den är placerad intill strandpromenaden och informerar nu om coronaepidemin.

Ljustavlor på väggar och på egna ben

Den andra kategorin ljustavlor gäller stora tavlor på husfasader, ytterväggar och under taknivå.

Dessa ljustavlor bör i första hand stöda verksamheten i den fastighet där ljustavlan är placerad. Den bör följa yttervägens linje och får inte “puta ut”.

Storleksmässigt bör tavlan också vara i balans med fasaden.

Reklamtavla vid Kungsporten i Borgå
Bildtext Reklamljustavlan i Kungsporten står på eget ben.
Bild: Yle/Stefan Härus

Den tredje kategorin elektroniska ljustavlor är ljustavlor som är placerade i det fria på egen grund eller sockel.

De här tavlorna kan användas för både reklam och information och finns ofta invid köpcentrum eller områden med en koncentration av affärer samt stora kundströmmar.

Ökande intresse för ljusreklam i Borgå

Eftersom ljustavlor påverkar omgivning och trafik måste det här beaktas när man beviljar bygglov. Så står det i stadens bygganvisning för ljustavlor.

- Det här är ett nytt sätt att göra reklam och vi har varken detaljplaner eller andra strategier där staden tidigare skulle ha dragit upp riktlinjer för ljusreklam, säger Borgå stads stadsplaneringschef, Dan Mollgren.

Enligt Mollgren har intresset för ljusreklam ökat och Borgå stad har som bäst ett antal förfrågningar som staden ska ta ställning till.

- Reklam på elektroniska tavlor passar bra i staden, men i värsta fall kan de bli alltför dominerande i stadsbilden. Därför har vi nu utarbetat tydliga spelregler för var man kan placera hurudana tavlor, säger Mollgren.

Lysdioder i en elektronisk ljusreklamtavla
Bildtext En ljusreklamtavlas bild bildas av tusentals små lysdioder.
Bild: Yle/Stefan Härus

Piccadilly Circus är okej - men inte i Borgå

Risken är kanske inte så stor att något kvarter i Borgå plötsligt skulle förvandlas till ett Piccadilly Circus eller ett Times Square, men ljustavlor ligger i tiden och bygganvisningen ska göra det lättare för både staden och företag att förstå vad som gäller.

- Piccadilly Circus är fint på sitt sätt, men i det fallet har man gjort det till en grej och det är häftigt. Det finns en idé bakom det, men om det görs okontrollerat blir det lätt ett störande moment för människor som inte kan sova på grund av ljuset eller trafikanter som blir bländade, säger Mollgren.

Kontrollerat är ordet som Mollgren gärna använder. Ljustavlor, precis som all annan planering och byggnation i en stad, behöver ske kontrollerat.

- Det gäller att noga tänka igenom till exempel placering, säger Mollgren.

Fel placering kan lätt leda till en störning som kan jämföras med buller - det vill säga tavlans placering får inte vara sådan att den med sitt blinkande sken stör invånare eller verksamhet i närområdet.

Ljusskenet från tavlan får heller inte dominera landskapet eller stadsbilden.

Ljustavlan kan lätt bli en trafikfara

Ett av de viktigaste kriterierna är att ljustavlan inte äventyrar trafiksäkerheten.

En ljustavla som blinkar kraftigt, ett för starkt ljussken och rörliga bilder stör lätt bilisters koncentration på trafiken.

Bara en stund av kort distraktion i trafiken kan få oanade konsekvenser. Att placera en ljustavla i närheten av till exempel ett övergångsställe kan vara ödesdigert.

I Borgå är det närmast Kungsporten, Östermalm och Stadshagen som lämpar sig för ljusreklam.

Ljusreklamtavla i Kullo i Borgå
Bildtext Uppfyller ljusreklamtavlan på landsbygden i Kullo Borgå stads bygganvisningar för elektroniska ljusreklamtavlor?
Bild: Yle/Stefan Härus

Staden har också ritat in ett område i centrum på en kartskiss där en viss typ av tillfällig ljusreklam kan komma i fråga. Det handlar om Mannerheimgatan på sträckan Krämaretorget - Adlercreutzgatan.

Att ljusreklam också kan förekomma utanför Borgå centrum och utanför områden med affärsverksamhet, är ljustavlan i Kullo invid väg 170 ett bevis för.

Den stör varken invånare eller trafik, men om den är rätt placerad enligt Borgå stads bygganvisning för elektroniska reklamljustavlor kan säkert diskuteras.

Diskussion om artikeln