Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Historiskt budgetförslag för Åland: Kan tvingas ta lån

Från 2020
Torggatan i Mariehamn en halvklar dag.
Bildtext Torggatan i Mariehamn.
Bild: Henri Salonen

För första gången någonsin måste Ålands landskapsregering ta lån för att få budgeten att gå ihop.

I sitt budgetförslag för 2021 begär Ålands landskapsregering en fullmakt av Ålands lagting för att få ta finansieringslån på upp till 77 miljoner euro. Landskapets alla likvida medel beräknas vara slut vid kommande årsskifte.

Budgetförslaget presenterades i torsdags och visar att coronapandemins restriktioner har drabbat Åland hårt. Det minskade resandet i samband med stängda gränser mot Sverige har påverkat landskapet som till stor del lever på service- och turismnäringar. Det budgeterade underskottet beräknas bli minus 20 miljoner. Verksamhetsbidraget är på drygt 310 miljoner euro.

Finansminister Torbjörn Eliasson (C) sade att det var ett tungt budskap för en finansminister.

- Nu kommer pandemins effekter att tvinga landskapsregeringen att gå till banken för att kunna garantera driften av Åland år 2021. Om inte något väldigt oförutsett positivt händer, sade han.

Framtida intäkter

Utsikterna för framtiden är inte ljusa. Det nya ekonomiska systemet för penningflödet mellan Åland och riket träder i kraft vid årsskiftet och det innebär att Åland bland annat får förfoga över sin egna kapital-, förvärvs- och samfundsskatter.

Tidigare år har Åland varit en närande del av Finland, men i och med coronapandemin har Ålands ekonomi försämrats mycket mer än rikets. Arbetslösheten har varit rekordhög och ligger nu på 10 procent. Ålands BNP har sjunkit med 16 procent.

Överskottet från Ålands penningautomatförening, Paf, används till stöd och bidrag för den tredje sektorn. I och med att statens planer på en betalningsblockering skulle påverka Pafs onlinespel så att fastländska spelare inte kan spela på Paf, befarar man minskade intäkter även där.

Diskussionerna pågår ännu med Finlands regering hur mycket Åland kan få av statliga coronastöd, men av Finlands andel från EU:s återhämtningsfond på 2,2 miljarder får Åland 12 miljoner euro.

Kommunerna

En viktig fråga på Åland är kommunernas ekonomi. Åland med sina 30 000 invånare har 16 kommuner. Landskapsregeringen ska under 2021 ta fram ett lagförslag som stöder frivilliga sammanslagningar, men också ett lagförslag om kriskommuner, där man kan tvinga kommuner att gå ihop när de inte kan upprätthålla den lagstadgade servicen.

Kommunerna beräknas budgetera för ett minus på sammanlagt tio miljoner euro för år 2021.

Fossilfritt

I budgetförslaget finns satsningar på vind- och solkraft och landskapsregeringen skriver att Åland kan vara testområde för att producera och lagra vind- och solenergi.

Kollektivtrafiken på Åland ska bli fossilfri och landskapsregeringen begär fullmakt för att upphandla totalentreprenad på tio år för tätortstrafik upp till 7 miljoner euro och för landsbygdstrafik upp till 12 miljoner euro.

Skärgårdstrafiken

En omdebatterad fråga på Åland har varit den så kallade kortrutten till skärgården, där man bygger bort färjpass i mån av möjlighet. En av de stora valfrågorna var löftet om en tunnel från fasta Åland till skärgårdskommunen Föglö för att minska på kostnaderna för skärgårdstrafiken.

I budgetförslaget finns inte mer än en parlamentarisk kommitté och utredningar för 50 000 euro. Man har däremot lyft upp ett gammalt projekt med en bro mellan fasta Åland och skärgårdskommunen Vårdö, där det nu går en linfärja. Den
utredningen föreslås få 400 000 euro.

Kontakterna till riket

Revideringen av självstyrelselagen i samarbete med riksregeringen fortsätter. Kontakten med makthavarna i Helsingfors behöver stärkas skriver landskapsregeringen. Man upplever att systemet med en kontaktperson per ministerium som handhaft åländska ärenden inte fungerat. Man ska också yrka på att få observatörsstatus vid EU-parlamentet eftersom en egen parlamentsplats för Åland dröjer.

Landskapsregeringen vill också lyfta upp bristen på svenskspråkig vidareutbildning för polisen i Finland, något som försvårar den åländska polisens möjligheter.

Investeringar

Bland annat digitaliseringen av förvaltningen och flera infrastrukturprojekt står på investeringslistan. Man ska också bygga isoleringsutrymmen vid Ålands hälso- och sjukvård för att möta upp framtida smittor. Ålands självstyrelses hundraårsjubileum ska firas 9 juni 2021 till 9 juni 2022 och i budgeten finns över 700 000 euro för firandet.

Text: Nina Smeds, Ålands radio och tv