Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Rekordartad folkräkning avslöjar snedvridningar i Kina – folket åldras snabbt

Från 2020
En park där kinesiska pensionärer sitter och spelar kort och umgås. En del har parasoll eller små pallar, en del sitter på marken. Ett stort träd finns i höger sida av bilden. I förgrunden fyra män som spelar kort och en dam i röd hatt.
Bildtext I gatubilden märks det tydligt att det finns en hel del pensionärer i Kina. I städerna samlas de på allmänna platser för att spela kort och schack eller för att umgås.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Den första folkräkningen efter att den ökända ettbarnsregeln slopades inleds på söndagen i Kina. Det är frågan om ett gigantiskt projekt för mer än sju miljoner funktionärer ska ta reda på hur många människor som bor i världens folkrikaste land.

Kina sägs vara det första landet vars befolkning blir gammal innan den har hunnit bli välmående. Som en följd av ettbarnsregeln åldras folket på ett aldrig förr skådat sätt samtidigt som antalet arbetsföra kineser ständigt minskar.

Med hjälp av folkräkningen vill det styrande kommunistpartiet få exakt information om sådana trender. Mycket står på spel, för de anses äventyra Kinas framtida ekonomiska utveckling.

Så här går folkräkningen i Kina till

Målet är också att reda ut folkets utbildningsnivå. Dessutom ska kineserna uppge bland annat sitt yrke, civilstånd och om de är migranter.

Besviket parti, dyra barn

Folkräkningen är den första som verkställs efter att partiet slopade ettbarnsregeln i början av år 2016. Genom att ge alla föräldrar rätt att ha två barn hoppades partiet kunna korrigera den ohållbart skeva åldersstrukturen.

Hittills har beslutet inte haft önskad effekt. Antalet föräldrar som har skaffat sig ett andra barn har varit klart lägre än vad partiet hade förutspått.

Under åren 2017 och 2018 föddes det till och med färre barn än under de sista åren som ettbarnsregeln var i kraft. Undersökningar tyder på att många föräldrar gärna skulle ha två barn, men de anser att det i dagens Kina är så dyrt att fostra barn att de inte har råd att skaffa sig fler än ett.

En kinesisk mamma och hennes dotter. Mamman har page, svart topp och ett guldsmycke. Flickan är ännu ett spädbarn och klädd i en ljusgul hatt. Hon sträcker ut tungan.
Bildtext Det är vanligt att föräldrar väljer att inte göra ett andra barn. De har själva vuxit upp som enda barn.
Bild: Yle / Björn Ådahl

En stor del av dem som är födda efter att regeln infördes i slutet av 1970-talet upplever också att det är naturligt att man bara har ett barn. De är vana vid att familjerna består av högst tre personer.

Grymma följder, armé av ungkarlar

När ettbarnsregeln infördes befarade kommunistpartiet att Kina skulle bli överbefolkat. Ifall regeln inte hade varit i kraft skulle landet enligt partiet nu ha minst 300 miljoner fler invånare än det har.

Många experter anser att siffran är överdriven. De betonar också att regeln åstadkom mycket lidande och att den orsakade svåra sociala problem.

Miljontals kvinnor tvingades till exempel att utföra aborter mot sin vilja. Samtidigt ledde kinesernas önskan om att få en pojke till att otaliga graviditeter avbröts om de blivande föräldrarna fick veta att de skulle få en flicka.

Det har därför uppstått en allvarlig brist på unga kvinnor. Folkräkningen väntas visa att upp till 30 miljoner män därför för närvarande omöjligen kan hitta en hustru.

En förskoleklass med många barn. De sitter vid bord med vit bordsskiva. I förgrunden två pojkar och två flickor.
Bildtext Största delen av förskolorna är avgiftsbelagda. Det bidrar till att göra det dyrt att ha barn.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Otaliga pensionärer, obetydliga pensioner

Den mest bestående skadan som regeln har gett upphov till är att befolkningen åldras på ett oåterkalleligt sätt. Enligt FN är 30 procent av alla kineser mer än 60 år gamla år 2040 vilket betyder att det då finns klart fler pensionärer i Kina än det finns invånare till exempel i USA.

Idag finns det redan drygt 250 miljoner mer än 60-åriga kineser. Deras andel av befolkningen har ökat från tio till 18 procent under de senaste 20 åren.

Ingen vet hur det ska gå att bekosta de allt mer talrika pensionärernas tillvaro i framtiden. Pensionssystemen är outvecklade, och bara en liten del av de mer än 50-åriga kineserna har tillräckliga besparingar för att kunna klara sig på egen hand efter att de har slutat att arbeta.

Två kusiner, den äldre flickan håller den yngre i famnen. Den äldre flickan har ett gult diadem och rosa örhängen, den yngre flickan har håret i två tofsar och en rosa klänning. Bilden är en närbild.
Bildtext Kusinerna har blivit något av ett surrogat för syskonen. Kusinerna har därför vanligen mycket att göra med varandra.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Traditionellt har det varit barnens uppgift att ta hand om sina ålderstigna föräldrar. Snabba samhälleliga förändringar har lett till att den här traditionen inte högaktas i lika hög grad som förr.

Skrämmande pyramid, långtgående följder

Unga kineser som vill hålla fast vid traditionerna vet att de i framtiden i så fall måste försörja fyra far- och morföräldrar och två föräldrar. I Kina kallas det här fenomenet ”den beklagliga 4-2-1-pyramiden”, och den har uppstått som en direkt följd av ettbarnsregeln.

En gammal man i blågrå keps och blågrå skjorta. Han har grått skägg och mustach och han ser glad ut.
Bildtext Den förväntade livslängden har ökat påfallande snabbt. Den här jordbrukaren är 83 år gammal.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Problemen förvärras av att antalet arbetsföra kineser hela tiden minskar. I folkräkningen förmodas det framkomma att det finns minst 30 miljoner färre 18-55-åringar än när folket räknades förra gången för tio år sedan.

Den förra folkräkningen visade att det bodde 1,34 miljarder människor i Kina år 2010. Idag överstiger invånarantalet 1,4 miljarder.

Om nuvarande trender inte bryts fortsätter Kinas befolkning att öka ända fram till år 2029. Enligt en undersökning gjord av den kinesiska vetenskapsakademin minskar invånarantalet ofrånkomligen efter det.

Pensionärer musicerar tillsammans i en park. De har med sig trummor och partitur. En man i hatt som står till höger i bilden visar tummen upp.
Bildtext Det är vanligt att pensionärerna är aktiva. De här männen samlas till exempel regelbundet för att spela musik i en park.
Bild: Yle / Björn Ådahl

- En sådan utveckling har långtgående och negativa följder för det sociala och ekonomiska läget i Kina, konstateras det i akademins forskningsrapport.