Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Apotti togs i bruk på Mejlans sjukhus utan katastrof – kan bli längre väntetid till mottagningarna de kommande veckorna

Från 2020
En flygbild av sjukhusområdet i Mejlans.
Bildtext Sjukhusklustret i Mejlans i Helsingfors, som alltså är den triangelformade vita helheten i mitten av bilden, är Finlands största sjukhusområde.
Bild: Silja Viitala / Yle

Landets största sjukhushelhet, HUS-campuset i Mejlans i Helsingfors, tog i bruk det kritiserade patientdatasystemet Apotti natten till lördag. Då Svenska Yle på lördagseftermiddagen frågar hur lanseringen gått är såväl leverantör som köpare nöjda.

Bland annat Mejlans tornsjukhus, Tölö sjukhus och Nya barnsjukhuset tog i bruk Apotti i natt. Också HUS andra enheter i Helsingfors tog nu i bruk systemet, och i april ska alla enheter använda det.

Nu är det delar av röntgenverksamheten och några forskningsenheter som inte använder systemet, berättar Jukka Louhija, verksamhetsdirektör vid HUS.

Det här var den tredje lanseringen av Apotti som Louhija koordinerat. Sedan tidigare används systemet i HUS-området, på bland annat Borgå, Hyvinge och Raseborgs sjukhus, och erfarenheterna därifrån har bidragit till att övergången i Helsingfors gick smidigt.

- Det har inte varit några som helst farliga situationer. Tvärtom är det nu en lättnad för många då det blir lättare att skicka patienter från till exempel Borgå till Helsingfors. Så det har gått helt som väntat.

Kan leda till större kapacitet för HUS

I och med att 10 000 personer nu börjar använda det nya systemet kommer en del av verksamheten vara lite avskalad den kommande månaden.

Louhija förklarar att det i slutändan kommer löna sig och att ingen blir utan akut vård under övergångsperioden.

- Akuta operationer görs såklart som vanligt, vi kan ju inte skicka bort de patienterna. Men icke akuta operationer, som till exempel plastikoperationer, görs det färre av, säger Louhija.

För att personalen ska hinna lära sig jobba med det nya systemet kan ändå en del mottagningar prioriteras ned.

Det är mycket säkrare, men också mer krävande, det vill säga det tar också mer tid

- Det är ett mycket mer utvecklat system än det vi haft tidigare, säger Louhija, och påpekar att det också är mer avancerat än leverantören Epics grundprogram.

- Till exempel med läkemedel: Det är mycket säkrare, men också mer krävande, det vill säga det tar också mer tid.

- Därför kommer patientmottagningar den första veckan vara kanske 50 till 80 procent av det vanliga mängden, men den andra veckan har vi planerat 90 procent och den tredje veckan borde den vara på samma nivå som tidigare, säger Louhija.

Han säger att det finns tecken på att det inom en nära framtid till och med kan bli möjligt med mottagningsvolymer på över de nivåer HUS-sjukhusen haft kapacitet till hittills.

Kritiserat system, uppmaning till tålamod

Apotti har fått en hel del kritik genom åren sedan det först beställdes från amerikanska Epic.

I den mildare ändan har det kritiserats för att göra informationsgången trögare, trots att själva programmet är snabbare.

Till de mer allvarliga bristerna hör att den version som sjukhusen i Nyland använder varken finns eller kommer att finnas på svenska, vilket skapar situationer där svenskspråkiga läkare med svenskspråkiga patienter måste skriva på finska i systemet.

Apotti anklagas även för att ha skapat olagliga köer inom HUS sedan den första stora lanseringen i februari.

I en enkät som Finnish Journal of eHealth and eWelfare publicerade nu på hösten får Apotti skolvitsordet 5,6 av vårdare i hela landet.

Det är det sämsta av patientdatasystemen i landet, och hästlängder från Esko, som får det bästa vitsordet i 8,2.

En närbild av Hannu Välimäki som står inomhus i en korridor.
Bildtext Hannu Välimäki är Apottis vd.
Bild: Yle/ Matti Myller

Apottis vd Hannu Välimäki poängterar att det alltid tar tid att vänja sig vid ett nytt system.

- Det är som (kalkylprogrammet, red.anm.) Excel, först lär du dig räkna en summa av två rutor och sedan lär du dig mer i efterhand.

Nu ska Apotti kunna fokusera på att fixa de problem som kan fixas.

- Bland annat ska vi göra vissa arbetsmoment och informationsgången mer flexibla, konstaterar Välimäki.

Louhija på HUS kompar Välimäki.

- Det är viktigt att vi utvecklar systemet, självklart, det är ju inte så att nu har vi det och vi är färdiga, nej vi måste få det ännu bättre så vi har tryggheten kvar.

- Men med alla program så tar det en viss tid att fixa användarvänligheten, säger Louhija.

Diskussion om artikeln