Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny forskning visar att "livet förlängs på mitten" – du blir åldring först som 80–85-åring

Från 2020
Äldre människor sitter på en bänk
Bildtext Ålderdomen tenderar skjutas upp
Bild: Mostphotos

Äldre personer är i mycket bättre skick i dag än vad den äldre generationen var för 30 år sedan. En undersökning visar att 75- och 80-åringar är både klara i knoppen och har god fysik.

Muskelstyrkan, gånghastigheten, reaktionssnabbheten och förmågan att uttrycka sig i tal - allt har blivit bättre de senaste 30 åren, visar undersökningen som är gjord vid Jyväskylä universitet.

I undersökningen, som omfattade 1 200 finländare, jämförde man hälsotillståndet för 75- och 80-åringar 1989–1990 med personer i samma ålder 2017–2018. I den senare gruppen fanns finländare födda 1938–1939 och 1942–1943.

Folk motionerar mer och har vänner vid liv

Det finns många orsaker till att folk mår bättre i dag, säger professorn i gerontologi, Taina Rantanen vid Jyväskylä universitet.

– Bland annat motionerar folk mer nuförtiden. Förr rekommenderades inte motion för äldre, motion kunde till och med uppfattas som skadligt.

Motionscykel
Bildtext Folk motionerar mer i dag än för 30 år sedan
Bild: Yle

Enligt Rantanen förekommer överlag färre symptom på depression hos dagens seniorer. Depressionssymptom härleds ofta till specifika händelser som en makes eller makas bortgång, försämrat hälsotillstånd och kanske ensamhet.

– Dagens 80-åringar har ofta en partner, de har syskon och vänner vid liv. För 30 år sedan var 80-åringar rätt sällsynta, säger Rantanen.

Lunghälsan har inte förbättrats

Vad gäller den fysiska hälsan finns det en punkt där inga förbättringar har skett under de senaste 30 år - det är lunghälsan hos äldre.

– Vi har funderat på det här och kommit fram till att luftföroreningar kan ligga bakom det faktum att folks lungor inte mår bättre i dag, trots att framsteg har nåtts på alla övriga områden.

Medelåldern har förlängts

Äldreinstitutets chef Päivi Topo beskriver forskningsrönet som att människors liv har "förlängts på mitten".

– Många finländare upplever att de befinner sig i sen medelålder ännu långt efter pensionen.

Enligt Topo kan man anse att ålderdomen infaller då en människa inte längre klarar sig utan hjälp. Med en sådan definition börjar ålderdomen vid 80–85-års ålder, säger hon.

– För 20 år sedan inföll ålderdomen cirka 10 år tidigare i medeltal. Men - det här är mycket individuellt. En del har oturen att insjukna i till exempel en minnessjukdom som rätt unga.

Topo säger att det övriga samhällets inställning till äldre personer har förändrats. Nuförtiden inser man att också äldre kan lära sig nya saker och upprätthålla gamla kunskaper.

– Tidigare tänkte man att äldre inte kan använda datorer, men nu försöker man hitta på olika sätt för hur de äldre kunde lära sig hur smarttelefoner och datorer fungerar.

Veteraani Elma Rinkinen pelaa tietokoneella pasianssia.
Bildtext Förmågan att lära sig nya saker finns kvar
Bild: Kalle Purhonen / Yle

Samhället har förändrats sedan början av 1900-talet

Professor Rantanen påpekar att hur människan mår hänger ihop med hela hennes livscykel och när hon råkar vara född.

Samhället såg väldigt olika ut för personer födda 1909 och 1939. De som föddes i början av seklet gick oftast bara några år i skola, de började arbeta med fysiskt tunga jobb i unga år och de levde under epoker som präglades av stor osäkerhet.

– Det är alla faktorer som inverkar på livslängden och hälsan, säger Rantanen.

Diskussion om artikeln