Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Maaseudun Tulevaisuus: Mer än varannan finländare är beredd att betala mer för produkter som de vet kommer från välmående djur

Från 2020
Kor på grönbete.
Bildtext De flesta finländarna är villiga att betala mer för produkter som garanterar djurens välbefinnande visar undersökningen.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Varannan finländare skulle vara villig att betala ett tillägg på 10 procent för mjölk- och köttprodukter som har en märkning som garanterar djurens välbefinnande, visar en undersökning som tidningen Maaseudun Tulevaisuus har gjort.

Vissa är beredda att betala betydligt mer än så. 8 procent av de svarande uppgav att de kan betala 50 procent mer än grundpriset.

Ungefär en fjärdedel, 26 procent, uppgav å sin sida att de inte skulle betala mera för en produkt med en sådan märkning. 15 procent uppgav att de inte kunde svara på frågan.

Kvinnor mer villiga att punga ut för märkningen

Djurens välbefinnande verkar vara viktigare för kvinnor än män. 20 procent av kvinnorna uppgav att de inte skulle betala mer för produkter med ett välmåendemärke, medan motsvarande siffra för män låg på 30 procent.

Ungefär tusen personer i varierande ålder och från olika delar av landet svarade på undersökningen.

Äldre mindre villiga att betala mer

Enligt Maaseudun Tulevaisuus kan man se vissa skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Ungefär en tredjedel av dem som är i åldern 45–54 och över 64 år var inte villiga att betala mer för produkter som garanterar djurens välmående. Bland dem under 30 var bara var femte av samma åsikt.

Undersökningen utfördes i början av oktober av Kantar TNS Agri.

Diskussion om artikeln