Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De finska arbetsgivarna har klarat av coronatiden bra - men distansarbetet kan börja tära allt mer på arbetstagarna

Från 2020
En man distansarbetar och dricker kaffe.
Bildtext Distansarbetets negativa effekter kan bli allt mer framträdande ju längre coronapandemin fortsätter.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

De finländska arbetsplatserna har klarat av coronapandemins utmaningar bra. Enligt Arbetshälsoinstitutet har arbetsgivarna lyckats väl med att att ta hand om sina anställdas hälsa och säkerhet, och en relativt liten andel av de coronasmittade har fått smittan på jobbet.

Enligt Eva Helaskoski, direktör och överläkare på institutet, har arbetsgivarna varit snabba med att motarbeta smittspridningen.

– De finska arbetsplatserna har lyckats bra eftersom vi har ett fungerande system för arbetarskydd och en aktiv företagshälsovård. Våra arbetsgivare har varit på alerten och anpassat sig snabbt till situationen.

På de arbetsplatser där distansarbete inte varit möjligt har man aktivt gjort nya riskbedömningar.

Med hjälp av dessa har man sedan infört nya anvisningar för att förebygga smittspridning och för att garantera en säker arbetsmiljö.

I servicebranschen är de anställda i en särskilt utsatt position då det handlar om risken för coronasmitta. Men enligt Helaskoski har man även där lyckats med att trygga arbetstagarnas hälsa.

– Arbetsgivarna har aktivt vidtagit olika åtgärder för att skydda sina anställda. Redan i ett tidigt skede i våras satte man upp plexiglas i affärer och vid serviceställen. På platser där det är svårt att hålla avstånd har munskydd aktivt tagits i bruk.

Få smittade på arbetsplatser

Få personer har blivit smittade på sin arbetsplats. Enligt en bedömning som gjorts av Helsingfors Universitetssjukhus i september har cirka tio procent av alla exponeringar för coronaviruset skett på arbetsplatser.

Den största orsaken till det här är övergången till distansarbete, som betydligt minskat risken för smittspridning. För tillfället arbetar över en miljon människor i Finland på distans.

Enligt Helaskoski har de flesta arbetsplatser klarat av övergången bra, även om de funnits en del utmaningar.

– I Finland hade vi ett bra utgångsläge. Vi hade redan före pandemin olika system för arbete och möten på distans i användning. Så inget var helt nytt, istället har många arbetsplatser utvecklat användningen av redan existerande system.

Från positiv till negativ förändring

Enligt Arbetshälsoinstitutets undersökning som gjordes i somras ansåg nästan 60 procent av arbetstagarna att deras välmående på arbetet ökat i och med distansarbetet.

Men läget kan bli annorlunda under hösten då distansarbetet fortsätter på obestämd tid.

För tillfället är de stora orosmomenten enligt Arbetshälsoinstitutet dålig arbetsergonomi och bristen på social växelverkan, då allt fler känner sig ensamma i sitt arbete.

– De positiva sidorna som man såg i början kan övergå i mer negativa känslor, särskilt då många saknar sin arbetsplats och arbetsgemenskap.

Enligt Helaskoski är det därför viktigt att man på arbetsplatser tar det här i beaktande och att man söker efter metoder att stärka de sociala kontakterna mellan anställda.

– Eftersom den här situationen kan fortsätta i många månader eller ett helt år, finns möjligheten att folk börjar se allt mer negativt på distansarbete. Det är viktigt att arbetsgivarna är lyhörda och försöker hitta lösningar på det här problemet.

Diskussion om artikeln