Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kyrkomötet inte ännu redo att besluta om kyrklig vigsel av samkönade par – biskopen: "Vi har hållit på med det här för länge redan"

Från 2020
Biskop Bo-Göran Åstrand
Bildtext Frågan om huruvida kyrkan ska viga samkönade par kommer att tas upp i sinom tid, men inte under kyrkomötets höstsession i Åbo, säger biskop Bo-Göran Åstrand
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Kyrkomötet kommer inte att fatta något konkret beslut om kyrklig vigsel av samkönade par under sin höstsession i Åbo. Men frågan kommer säkert upp på något sätt, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

Den evangelisk-lutherska kyrkans högsta beslutande organ kyrkomötet inleder i dag tisdag sin höstsession i Åbo. Man ska bland annat diskutera kyrkans nya strategi samt kyrkans fyraårsberättelse.

Men den mest eldfängda frågan - frågan om vigsel av samkönade par - lyser med sin frånvaro i föredragningslistan.

- Frågan kommer inte att komma upp aktivt på det här kyrkomötet. Däremot är det möjligt att den dyker upp till exempel då vi håller frågetimme och man har möjlighet att ställa frågor till bland annat biskopar, säger Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand.

- Man kan säga att frågan är aktuell hela tiden, men just nu är vi i den fasen att vi inte på det här mötet kommer att kunna fatta några konkreta beslut.

Ombud hoppas på tillfällig lösning

Ulla-Maj Wideroos är lekmannaombud i kyrkomötet och hon hoppas att man kunde gå vidare med någon sorts kompromiss och den vägen lösa frågan tillfälligt.

- Jag tycker det är jättejobbigt att så här mycket uppmärksamhet ska sättas på den här frågan. Jag förstår att det finns starka övertygelser åt båda hållen, men det går att komma vidare i den här frågan.

- Det som man har diskuterat är att varje präst skulle få agera enligt egen övertygelse och inte riskera straff. Det är inte på lång sikt en lösning men det skulle vara en lösning just nu en tid framåt.

För ett par veckor sedan gav biskopsmötet en rekommendation till domkapitlen om att vara återhållsamma med att dela ut varningar till präster som har vigt samkönade par.

Det är klart att det är en ohållbar situation om vi ska börja ha det så i vår kyrka att präster ska straffas

― Ulla-Maj Wideroos

Detta efter att Högsta domstolen tidigare i höst beslöt att Uleåborgs stift hade rätt att ge en varning till en präst som hade förrättat en kyrklig vigsel av ett samkönat par.

- Det är klart att det är en ohållbar situation om vi ska börja ha det så i vår kyrka att präster ska straffas. Jag antar att en del domkapitel inte kommer att använda sig av den här möjligheten att utdela straff, säger Wideroos.

Stampar på stället

Frågan om kyrkan ska viga samkönade par har diskuterats länge och har lett till en splittring inom kyrkan. Bo-Göran Åstrand hör till den mer liberala falangen inom kyrkan.

- Vi har hållit på med det här för länge redan. Vi borde ha kommit till den punkten där det skulle vara möjligt att också samkönade par kunde få en kyrklig vigsel, men de besluten finns bakom den kvalificerade majoriteten.

- För att kunna ändra på kyrkans äktenskapsuppfattning och utvidga den till att också innefatta samkönade par, så krävs det tre fjärdedels majoritet. Jag tror inte den majoriteten finns nu i kyrkomötet.

Enligt Åstrand är över hälften av prästerna beredda att viga samkönade par om det skulle vara möjligt. Likaså anser en god bit över hälften av kyrkans medlemmar att det borde vara möjligt.

Wideroos anser att biskoparnas roll i frågan är jätteviktig.

- Om biskoparna skulle hitta en gemensam lösning så är jag ganska övertygad om att kyrkomötet skulle ta den lösningen. Men just nu är också biskoparna väldigt delade, säger hon.

Ulla-Maj Wideroos sett från en webbkamera framför en stuga.
Bildtext Ulla-Maj Wideroos hoppas att frågan tas upp senast i maj.

Även om inga beslut fattas under den här veckan, så tror Wideroos att frågan inom kort behandlas inom kyrkomötet.

- Det är klart att det måste komma någon gång och nästa gång vi har session är i maj. Om inte utskotten kommer med någonting nu, så borde de rimligtvis komma med någonting till majsessionen.

Åstrand påpekar att kyrkomötet alldeles nyss har inlett en ny period och att frågan kommer att diskuteras i sinom tid. Men precis som i riksdagen tar sådant här tid. Han medger ändå att processen går långsamt.

- Ur de samkönade parens synvinkel finns verkligen inte hur mycket tid som helst. Det är deras liv och gemenskap det här handlar om. Jag har på känn att vi inte har alldeles för mycket tid kvar att behandla den här frågan innan den blir rent ut sagt akut.