Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stabilt Ingå siktar på tillväxt och nya invånare trots minusbudget

Från 2020
Uppdaterad 10.11.2020 11:22.
Ingå kommungård
Bildtext Ingå vill växa och bli ännu mer attraktivt.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Ingå kommun presenterar nästa års budget med att den möjliggör utveckling, trots en miljon i underskott.

- Framtidstro. Om jag med ett ord skulle beskriva budgeten skulle det vara det, framtidstro.

Det säger kommunstyrelsens ordförande i Ingå, Henrik Wickström, Sfp.

Han säger att det finns rum för att utveckla kommunen utan att man har prutat på den nuvarande servicenivån.

Verkligheten upp och ner

Trots att kommunen på tisdagen (3.11) presenterade nästa års budget som en minusbudget, var tongångarna ändå optimistiska.

En orsak till den glada tonen kan vara att årets budget ser ut att landa på ett oväntat plusresultat på cirka en miljon euro.

Det är coronaepidemin som gjort att man fått mer statsandelar trots minskade skatteintäkter. Vissa sektorer har inte heller använt alla sina budgeterade medel.

Inom specialsjukvården har till exempel operationer flyttats fram, samtidigt som man sparat en del genom att satsa på förebyggande arbete.

Men just kostnaderna för specialsjukvården är som alltid svåra att beräkna och få att gå jämnt ut.

- Man kan säga att nästa års prognoserade underskott kommer från specialsjukvården. Och det har i sin tur att göra med coronaläget. Man räknar med ett större servicebehov som en följd av sådant som inte kunnat göras i år, beskriver Henrik Wickström.

Henrik Wickström vid Ingå hamn.
Bildtext Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström säger att den största utmaningen med budgetarbetet varit de osäkra tiderna.
Bild: Sofia Kajander / Yle

Han tror att också den här vårens distansstudier kan få långt gående konskekvenser och att man därför måste försöka satsa på bildningen.

Bygger för framtiden

Kommunen är också i en lycklig sits då balansräkningen visar ett kumulativt överskott på cirka 7,6 miljoner.

Det betyder att kommunen har råd med några magra år och det är också bra med tanke på de stora investeringar kommunen har budgeterat för de tre kommande åren.

För de kommande tre åren har Ingå en budget på 25,5 miljoner euro.

De största investeringarna för nästa år är Kyrkfjärdens skola, vars byggande beräknas kosta 9,1 miljoner euro.

- En mer exakt summa får vi sedan då vi lägger ut entreprenaden till upphandling, säger kommundirektör Robert Nyman under presskonferensen.

Den näst största investeringen är Ingå Strand, som man reserverat 3,4 miljoner för. Eftersom det varit tyst kring projektet en tid, får kommunen frågan vad som händer där nu.

Kommundirektören säger sig endast kunna svara ur kommunens synvinkel.

Läget är i alla fall att bolaget som planerar att bygga bostäder där har tid att söka om bygglov ännu i år. Gör de det, har de ännu nästa år på sig för planering av området. Innan kommunen börjar satsa reda pengar, måste bolaget visa upp en form av finansieringsgaranti.

Före det gör kommunen inget.

Mer folk och företag, mer dynamiskt samhälle

Investeringarna är ett led i att öka kommunens dragningskraft, med andra ord få folk att flytta till Ingå och på så sätt få ökade skatteinkomster.

Bland annat kommer man att satsa en del på att marknadsföra kommunen för att få den att framstå som ett attraktivt alternativ.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström säger att man är inne på rätt väg. Bland annat har det i år märkts en ökning i försäljningen av tomter.

- Vi måste få fler invånare och fler företag och den vägen uppnå mer dynamik i samhället.

Wickström beskriver nästa års budget som ett paket som de flesta partier torde omfatta, men tänker ändå att det på måndag (9.11), då budgeten behandlas i fullmäktige, ännu kan komma några ändringsförslag.

En seger är att de nuvarande skattesatserna blir oförändrade. Inkomstskattesatsen i Ingå är 20,75.

Trots att det finns vissa positiva element kring budgetarbetet, säger Wickström att både tjänstemän och politiker fått jobba hårt för att sy ihop nästa års budget.

De många osäkra och rörliga frågorna har gjort det svårare att göra realistiska prognoser.

- Utgångspunkten har ändå varit att göra en realistisk budget, vi ägnar oss inte åt att trixa med siffror som brukligt är i vissa kommuner.

En röd, äldre byskola skymtar bakom en skylt där det står Västankvarns skola.
Bildtext Västankvarns skolas öde kom upp på nytt när fullmäktige behandlade budgeten för nästa år. Men fullmäktige vidhöll att skolan får finnas kvar i alla fall 2021.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Tillägg 10.11.2020: Ingå kommunfullmäktige godkände budgeten på sitt möte 9.11. Samlingspartiets Juha Kainulainen föreslog med stöd av partikamraten Sari Wilhola att skolnätet trots allt skulle granskas redan nu. Eventuella åtgärder borde enligt samlingspartisterna förverkligas redan efter pågående läsår, alltså från och med augusti 2021. Kainulainens förslag förlorade i omröstning med siffrorna 19 mot 6. En fullmäktigeledamot lade ner sin röst.

I praktiken handlar det i huvudsak om den lilla byskolan i Västankvarn. Skolans framtid och en eventuell nedläggning har under hösten diskuterats i Ingå. Men bildningsnämnden beslutade tidigare i höst att skolnätet i Ingå inte rörs under 2021. Fullmäktige var nu på samma linje.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln