Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undersökning: Språkbadselever stolta över sitt svenskakunnande - upplever att svenskan är betydelsefull

Från 2020
I barnklubbens bokhylla finns många bekanta titlar i irisk tappning.
Bildtext I de irländska skolorna förekommer språkbadsspråket iriska överallt i skolan medan engelska språkets synlighet begränsas till vissa klassrum.
Bild: Yle.

Språkbadsprogrammets struktur inverkar på flerspråkighet i skolor med svenskt respektive iriskt språkbad, visar en undersökning. Elever i språkbad är också stolta över det egna kunnandet i svenska eller iriska.

Språkbad är ett inlärningsprogram för barn vars språkbadsspråk inte är det som pratas hemma. I undersökningen har man granskat hur elever i svenskt språkbad och elever i iriskt språkbad upplever sin skolomgivning och flerspråkighet.

Undersökningen visar att det finns skillnader i läroplanens struktur och i utgångspunkterna mellan språkbaden för det svenska och iriska språket. Det här påverkar bland annat hur eleverna identifierar sig och också hur minoritetsspråkens ställning i respektive länder upplevs.

En skillnad är att i de finländska skolorna har eleverna tillgång till det svenska språket främst i språkklassrummen, medan iriska förekommer överallt i skolan och engelskan begränsat i vissa klassrum.

Elever i svenskt språkbad anser sig främst vara flerspråkiga medan eleverna i iriskt språkbad identifierar sig som tvåspråkiga.

Finska språkbadselever tycker att svenska är betydelsefullt

- Språkbadseleverna i Finland ser svenska språket som betydelsefullt i skolan - och också i någon mån i det personliga livet. Elever i iriskt språkbad däremot ser rollen språkbadet har för att återuppliva det iriska språket, säger Sanna Pakarinen som gjort undersökningen.

Iriskspråkiga barn i byn Carraroe på den irländska västkusten.
Bildtext Undersökningen visar att elever känner till möjligheterna som kommer med språkbadet.
Bild: Yle.

Språkbadselever är också medvetna om språkbadsspråkets och modersmålets ställning i skolornas språklandskap och delvis också i samhället, visar undersökningen.

Elever känner också till möjligheterna och begränsningarna som kommer med språkbadet och är stolta över det egna kunnandet i svenska eller iriska.

Undersökningen är en doktorsavhandling av Sanna Pakarinen vid Jyväskylä universitet. Doktorsavhandlingen ingår i projektet Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi som finansierades av Svenska litteratursällskapet i Finland 2016-2020.

Källa: STT

Diskussion om artikeln