Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Våld inom akutvården blir allt vanligare - nästan alla inom branschen vill ha bättre rättsskydd

Från 2020
räddningsbil
Bildtext Hela 91 procent av akutvårdarna efterlyste förbättringar i rättskyddet.
Bild: Nathalie Lindvall

Akutvårdarna utsätts allt oftare för våld visar en enkät flera organisationer inom vården låtit göra. Organisationerna efterlyser nu konkreta åtgärder av beslutsfattarna så att akutvårdarna kan känna sig trygga på jobbet.

Akutvårdarna utsätts nästan dagligen för både fysiska och verbala hot om våld, visar enkäten som bland annat Social och hälsovårdens fackorganisation Tehy och Förbundet för Akutvård i Finland SEHL låtit göra.

Situationerna har också blivit grövre än tidigare. 40 procent uppger att de fått dödshot då de jobbat. 30 procent har råkat ut för hot med eggvapen medan 9 procent hade varit i situationer där personen som uppträdde hotfullt hade ett skjutvapen.

Frustration över att ingen tar tag i saken

Då en akutvårdare utsätts för våld eller då det funnits en hotbild ska händelsen skriftligt rapporteras till arbetsgivaren.

Organisationerna bakom enkäten gläds över att vårdarna blivit betydligt bättre på att rapportera sådana situationer, men man är orolig över att så många arbetstagare upplever att en anmälan inte leder till åtgärder.

Hela 91 procent av de som svarade på enkäten önskade nämligen förbättringar i rättsskyddet.

Arbetsgivaren måste enligt organisationerna bli bättre på att ta tag i saker och göra en polisanmälan då situationen kräver det.

Antalet polisanmälningar har minskat, och en orsak tros vara att anmälningarna inte leder till ordentliga straff.

Vädjar till beslutsfattarna om konkreta åtgärder

I och med de dystra enkätsvaren föreslår organisationerna bakom enkäten en rad åtgärder.

Eftersom bara 56 procent av de svarande uppgav att de fått utbildning av arbetsgivaren i hur man bemöter situationer där våld eller hot om våld förekommer efterlyses mera utbildning inom ämnet.

Organisationerna kräver också att beslutsfattarna tar situationen på allvar och kommer med konkreta åtgärder eftersom det ökade våldet inte bara utsätter akutvårdarna för farliga situationer, utan också patientsäkerheten äventyras.

Dessutom vill man att lagarna justeras så att personer som utsätter akutvårdare för våld kunde dömas för våldsamt motstånd mot tjänsteman.

Organisationerna efterlyser också mera fokus på vad som orsakar våldet samt satsningar inom missbrukar- och mentalvården.

1939 personer inom akutvården svarade på enkäten som utfördes av bland annat Social och hälsovårdens fackorganisation Tehy och Förbundet för Akutvård i Finland SEHL.

Källa: Tehy, STT

Diskussion om artikeln