Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Böter i samband med asbestrivningsarbeten i Hangö

Från 2020
Asbest under golvplattor.
Bildtext Asbest är ett farligt ämne och och det är viktigt att följa säkerhetsbestämmelserna, anser tingsrätten.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

En arbetsgivare har dömts till böter för arbetarskyddsbrott i samband med asbestarbeten i Hangö.

Hösten 2018 utförde mannens bolag asbestrivningsarbeten i några radhuslängor i Hangö.

Arbetsgivaren hade enligt domen i Västra Nylands tingsrätt inte gjort upp en tillräcklig säkerhetsplan. Han hade inte heller granskat att luftbehandlingsaggregaten fungerade enligt säkerhetsbestämmelserna.

Förhandsanmälan som arbetsgivaren hade gjort till arbetarskyddsmyndigheterna var inte tillräckligt detaljerad.

Det fanns också vissa brister i arbetsmetoderna som användes under rivningsarbetena

Viktigt vara strikt aktsam med asbest

Västra Nylands tingsrätt konstaterade att bristerna i ett annat sammanhang skulle kunna anses vara obetydliga, men eftersom det handlar om ett så farligt ämne som asbest är det nödvändigt med strikta krav på aktsamhet.

Tingsrätten ansåg att arbetsgivaren brutit mot arbetarskyddsbestämmelserna på grund av oaktsamhet och dömde honom till tio dagsböter.

Arbetsgivaren ska också betala 500 euro till staten eftersom hans företag anses ha sparat 500 euro genom att ha använt sig av billigare rivningsmetoder.