Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Både Ingå och Raseborg är på jakt efter skolpsykologer - stor arbetsbörda kan vara orsak till att jobbet inte lockar

Från 2020
En blöt kvist
Bildtext Novembermörkret har slagit till och coronapandemin fortsätter.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Bristen på skolpsykologer syns i Västnyland. Ingå har ingen egen skolpsykolog. Raseborg har snart för få skolpsykologer. I Hangö är alla tjänster besatta, men skolpsykologerna måste hoppa in på barn- och ungdomsmottagningen.

Hangö har det bra när det gäller skolpsykologer. Båda tjänsterna är besatta. Jenny Olsson-Korsu ansvarar för de finska eleverna, och Sandra Lindholm för de svenska skoleleverna.

Men också de har väldigt bråttom och har svårt att hinna med en intervju. Arbetsbördan är stor.

- På skolsidan har vi det bra, vi har två psykologer. Men på barn- och ungdomsmottagningen fick de ingen psykolog trots att de sökte, så därför har vi ställt upp där. Vi är en dag i veckan där, säger Jenny Olsson-Korsu.

två kvinnor framför dörr
Bildtext Hangö skolpsykologer Jenny Olsson-Korsu och Sandra Lindholm hade inte många minuter över för intervjun. De har ett pressat schema men trivs ändå med jobbet.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Hon ser fördelar med ett tätare samarbete med barn- och ungdomsmottagningen. Men att skolpsykologerna i Hangö måste hjälpa till där är bort från skolorna.

- Det blir ganska tajt, och ganska mycket att göra, säger Olsson-Korsu

Hur många elever ska en skolpsykolog hinna med

I Hangö är skolpsykologerna nöjda med att ha kring 500 elever var. Sandra Lindholm som sköter svenska elever trivs väldigt bra med sitt jobb och har först svårt att komma på vad som kan göra det svårt att rekrytera skolpsykologer.

Men också hon säger att arbetsbördan kan bli stor.

- Det finns alltid mycket att göra och blir det lite tid över så kan man alltid satsa mera på det förebyggande arbetet. Jobbet tar aldrig slut, säger Lindholm.

Hennes kollega Jenny Olsson-Korsu säger att skolpsykologer kan vara ensamma i sitt jobb. På ett sjukhus är man som psykolog en del av ett team.

Hon tror ändå det mest är arbetsbördan som gör att jobbet som skolpsykolog inte är så lockande.

- Speciellt på de platser där elevantalet är stort och avstånden mellan skolorna är stora, och dessutom kanske många enheter. Då förstår man att det kanske inte är så lockande när man redan i förväg vet att man kanske inte klarar av att sköta jobbet så bra som man vill, säger Jenny Olsson-Korsu.

Båda säger att lönen inte är ett problem, den är de nöjda med.

För unga är det viktigt att ha en trygg vuxen att prata med

Raseborgs stad har fyra skolpsykologer. Men en kommer att sluta och en är arbetsledig.

Det betyder att staden inom kort har två skolpsykologer på jobb, en finskspråkig och en som jobbar på svenska. Raseborgs stad ska börja rekrytera fler skolpsykologer så fort som möjligt.

Kaisla Dahlqvist, ordförande för Raseborgs ungdomsfullmäktige, tycker det är sorgligt att det är så svårt att rekrytera psykologer till skolorna. Hon tycker det är viktigt att skolpsykologer inte byts ut för ofta.

- När det byts hela tiden psykolog kan det bli svårt att skapa en kontakt, och ha en trygg vuxen som man vågar prata med.

kvinna framför skola
Bildtext Kaisla Dahlqvist är 17 år gammal och går i Karis-Billnäs gymnasium.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Hon har inte något exakt svar på hur coronapandemin påverkat studerande i Karis-Billnäs gymnasium.

- Förstås ser man att det inte är kanske helt som det borde vara. Det har påverkat oss alla. Vårt välmåendeteam i skolan jobbar extra hårt och försöker höra studeranden, och få fram vad som borde åtgärdas och på vilket sätt, säger Kaisla Dahlqvist.

Det finns skolkurator i skolan, men för att träffa psykolog måste studerande i Karis-Billnäs gymnasium ta sig till hälsocentralen.

- Tröskeln blir lite högre när man måste söka sig till en annan byggnad för att prata med en skolpsykolog, säger Kaisla Dahlqvist.

En kvinna utomhus framför att träd och en buske.
Bildtext Bildningsdirektör Tina Nordman.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Bildningsdirektör Tina Nordman säger att Raseborgs stad strävar efter att skolpsykologerna ska finnas på skolan i framtiden.

- Vi utvecklar arbetet och tanken är att skolpsykologerna ska komma till skolorna och ta emot elever där. Men vi har ännu inte hunnit så långt. En stor orsak är att vi inte har tillräckligt med skolpsykologer som bäst, säger Tina Nordman.

En skolpsykolog för 1 000 elever i Raseborg - och snart är det ännu färre

I Raseborg är antalet elever per skolpsykolog nu 1 000. Staden utreder möjligheten att köpa testningar som köptjänst för att underlätta situationen.

Finlands Psykologförbund har i ett pressmeddelande den 8.10 sagt att 500 elever per skolpsykolog är en lämplig mängd. I tidigare uttalande har Psykologförbundet talat om 600-800 elever per skolpsykolog.

- I budgeten för nästa år har jag på förslag att vi skulle få en vakans till från början av året, då skulle vi komma till 800 elever per skolpsykolog, säger Tina Nordman.

Ingå har inte haft en egen skolpsykolog sedan ifjol

I Ingå har man fått klara sig utan en egen skolpsykolog sedan läsåret 2018-2019. Kommunen har använt köptjänster för att få åtminstone en del av jobbet gjort.

I våras försökte Sjundeå och Ingå med en gemensam rekrytering hitta en skolpsykolog, utan att lyckas.

Den här hösten tänker Ingå på egen hand leta efter en psykolog. Eftersom Ingå är en så liten kommun skulle denna person helst behöva sköta både svenska och finska elever.

Kvinna med glasögon står vid en bokhylla med mappar.
Bildtext Bildningschef Merja Olkinuora berättar att Ingå har runt 430 skolelever. Arkivbild från 2017.

Bildningschef Merja Olkinuora konstaterar att det kan vara utmanande att hitta en tvåspråkig skolpsykolog.

- Även om man skulle kunna ledigt prata svenska annars, så kanske man märker att språket inte räcker till i professionella sammanhang. När man träffar elever och föräldrar och gör sammanställningar kanske språket inte räcker hela vägen, säger Merja Olkinuora.

Om de sökande bara kan jobba med den ena språkgruppen blir det inte en hel tjänst.

Ingå använder köptjänster för att få psykologiska undersökningar och vissa samtal gjorda. Men med en egen skolpsykolog skulle så mycket mera kunna göras.

- Skolpsykologen är en jätteviktig del av elevvården i skolorna. Den preventiva delen har man inte tid och möjlighet att göra genom köptjänster, eftersom man inte är på plats och inte har tid på samma sätt som en egen skolpsykolog, säger bildningschef Merja Olkinuora i Ingå.

Diskussion om artikeln