Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Studerande vid Haaga-Helias flygutbildning i Borgå i limbo på grund av konsultstrul: "Vi vet inte om våra studiepoäng är lagliga"

Från 2020
En televägg och en skylt med texten "Haaga-Helia"
Bildtext Haaga-Helia började med en tradenomutbildning inom luftfart för något år sedan.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Studierna i Haaga-Helias utbildning Aviation Business i Borgå har avbrutits, efter att det visade sig att en privat konsult fungerat som lärare i flera kurser trots att han inte borde ha gjort det. Nu lever de studerande i ovisshet.

– De studerande befinner sig i limbo och vet inte var de står. De vet inte hur det blir med examen och om de studiepoäng de har fått är lagliga eller inte och jag tycker det är ganska oroande, säger Florencia Kallonen. Hon är en av de studerande vid linjen.

Helsingin Sanomat skriver i dag att Undervisnings- och kulturministeriet har bett om en utredning angående en privat konsult som yrkeshögskolan Haaga-Helia har använt inom sin Aviation Business-utbildning i Borgå.

Utbildningen fokuserar på den operativa miljön inom luftfarten, som till exempel tjänster och företagande i flygbolag, på flygplatser och inom luftfrakt.

Begäran om en utredning gjordes efter att en studerande tog kontakt med ministeriet.

Haaga-Helias rektor: Intern kommunikationsmiss

En utbildning som leder till en examen är en lagstadgad uppgift för en yrkeshögskola och högskolan måste själv ta ansvar för examen – även om skolan samarbetar med ett företag.

Till Yle Uutiset säger Haaga-Helias rektor och vd Teemu Kokko att skolan ger sin utredning till ministeriet i dag, torsdag.

Enligt honom är det mot skolans praxis att använda en konsult eller ett företag som lärare.

Hur gick det trots allt så här? Kokko säger att företaget skulle hjälpa Haaga-Helia med innehållet i utbildningen och med att bygga upp samarbeten.

– Men tyvärr gick det så att den här personen, som utan tvekan är en expert, också deltog i undervisningen. Det är en intern brist i kommunikationen och vårt fel. När vi fick kännedom om det här så avbröt vi situationen genast. Vi har inget att göra med konsulten eller företaget längre.

Teemu Kokko
Bildtext Teemu Kokko är rektor och vd för Haaga-Helia. Pressbild.
Bild: Marek Sabogal

Konsulten är alltså inte längre kvar vid Haaga-Helia i Borgå. Också den person som ansvarade för utbildningslinjen har slutat.

Har det att ansvarspersonen för utbildningen slutade att göra med det här?

– Det kan jag inte kommentera, men hen sa upp sig. Säkert hade det något med det här att göra, säger rektor och vd Teemu Kokko till Yle Uutiset.

Bristfällig informationsgång, säger studerande

Till Yle Östnyland säger studerande Florencia Kallonen att studierna är på paus just nu.

En del av de andra lärarna fortsätter utbilda, men konsulten som inte längre finns på Haaga-Helia hade ett stort ansvar för utbildningsprogrammet och flera av kurserna. Alla de kurserna är just nu avbrutna sedan ungefär en vecka tillbaka.

– Jag är orolig, säger Kallonen. Jag är ganska långt hunnen med mina studier och är snart färdig. Men vi har blandade kurser med den som är i lägre årskurser och de lider mest i den här situationen.

Trafik och ett hus
Bildtext Många studerande är förbryllade eftersom de inte har fått så mycket information om situationen, säger en studerande. Bild av Haaga-Helias verksamhetsställe i Borgå.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Hon säger att hon har tät kontakt med de studerande som börjat på utbildningslinjen 2019 eller 2020.

– De är rätt förbryllade. De vet inte vad läget är eftersom de inte får någon information, utöver att det snart ska finnas en lösning.

Kallonen berättar att den enda informationen de studerande fått av Haaga-Helia är att konsulten har fattat beslut om att han inte längre kan jobba tillsammans med skolan och att skolan som bäst jobbar på en lösning så att studierna kan fortsätta.

– De har inte berättat något annat. Jag tycker att informationsgången är väldigt bristfällig.

Inte första gången det är problem

Enligt Florencia Kallonen är det här inte första gången det är problem med lärarna på utbildningslinjen. Hon har själv tidigare lämnat in ett klagomål om konsulten som nu inte längre samarbetar med skolan.

– Vi tycker ofta att de inte lyssnar på oss studerande. Men jag vet inte om de hade kunnat göra något tidigare i det här fallet.

Hon är ledsen eftersom hon tycker att skolan inte försöker ta hand om roten till problemet. Enligt henne verkar det mer som om skolan försöker skyffla problemet åt sidan och hitta syndabockar.

Kallonen önskar att skolan skulle börja lyssna mer på de studerande och den respons de kan ge.

– Det är vi som har föreläsningar med lärarna och vet vad som fungerar och inte fungerar.

Jag skulle hoppas att skolan lär sig något av det här, men det känns som om den inte lär sig av sina tidigare misstag

Florencia Kallonen

Kallonens förslag är att skolan skulle grunda en grupp bestående av studerande från olika utbildningslinjer. Gruppen skulle kunna ha möten med representanter från skolan och ge respons.

Hon menar inte att de studerande skulle involveras i rekryteringen av ny personal, men däremot skulle de kunna ha insikter i vilka egenskaper nya lärare borde ha och eventuella andra lösningar.

– Jag skulle också önska att Haaga-Helia inte skulle älta hur det gick som det gick och göra något för att lösa problemet i stället. Jag skulle också hoppas att skolan lär sig något av det här, men det känns som om den inte lär sig av sina tidigare misstag.

Rektor: Klart att studiepoängen är i kraft

Florencia Kallonen nämner att en del av de studerande inte vet om de studiepoäng de fått för kurserna som konsulten ansvarat för är i kraft eller inte.

Yle Uutiset frågade rektor och vd Teemu Kokko om huruvida studiepoängen är lagliga eller inte.

– Om konsulten hade haft ett arbetsavtal så hade konsulten varit en lärare helt enligt yrkeshögskolelagen eftersom han har specialkunnande i branschen.

Men är studiepoängen i kraft?

– Det är klart att studiepoängen är i kraft. De studerande har gett både positivt och negativ feedback på den här personen, men vi har inga skäl att misstänka oklarheter vad gäller studiepoängen.

Nyrekrytering efter årsskiftet

Teemu Kokko berättar att rekryteringen av en ny ansvarsperson för utbildningen samt en ny lärare har inletts. Haaga-Helia uppskattar att rekryteringen är klar i början av 2021.

Det är ändå ett par månader till dess och frågan är vad som händer under tiden. Kokko säger att skolan har tagit till tillfälliga lösningar. En person sköter utbildningen vid sidan om sin egen tjänst.

– Det finns lösningar för övergångsperioden eftersom det viktigaste för oss är att de studerandes studieframgång inte äventyras.

Du sa att här inte skulle ha funnits något problem om konsulten hade haft ett arbetsavtal?

– Problemet var att konsulten verkade via ett företag, vilket är helt emot vår interna praxis, säger Teemu Kokko.

Han förklarar att konsulten dessutom hade en lägre högskoleexamen. Det här är inget problem i sig, enligt honom.

Yrkeshögskolelagen gör det möjligt att fungera som lärare också med en lägre högskoleexamen om man har specialkunnande inom någon bransch.

Så den punkt där ni har agerat lagstridigt är just den att konsulten inte har haft ett anställningsförhållande med er skola?

– Det är det enda problemet här och helt vårt fel. Vi är ledsna över det och har också fixat saken.

Artikeln baserar sig delvis på en artikel med rektor Teemu Kokko från Yle Uutiset, skriven av Ulla Malminen.

På andra språk

Diskussion om artikeln