Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gatukonstverket i Pojo är en soppa med många kockar - Raseborgs stadsdirektör ger tjänstemännen skolvitsordet fem eller sex

Från 2020
En triangelformad vägg eller ett plank som placerats ute på en gräsmatta. Det är gatukonst, graffiti målat på väggen.
Bildtext Det här konstverket i Pojo torde just nu vara Västnylands mest omdebatterade på de sociala medierna. Inte själva konsten, utan hur Raseborgs stad skött processen.
Bild: Privat / Marianne Liitelä

Det haltade rejält i kommunikationen mellan tjänstemännen i Raseborg då en gatukonstvägg i Pojo kyrkby först placerades ut bara för att en månad senare snabbt monteras ned.

- Det är en mycket beklagansvärd situation. Här är tre enheter inkopplade, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre (SFP) och räknar upp kultursektorn, tekniska avdelningen och byggnadstillsynen.

Rätt lov saknades, sist och slutligen fanns inga lov

Det hela handlar alltså om en ganska liten gatukonstvägg på Televägen 2 i Pojo kyrkby.
Konstprojektet har letts av Raseborgs stads kulturtjänster, finansieringen har också skötts av staden, medan ungdomar i Pojo har skött om den kreativa delen, det vill säga målandet.

En triangelformad vägg eller ett plank som placerats ute på en gräsmatta. Barn och ungdomar målar på det.
Bildtext Ungdomar i full färd med att måla gatukonstväggen, som invigdes 11.9. Staden skickade till och med ut pressmeddelande och inbjudan.
Bild: Privat / Marianne Liitelä

Konstverket placerades på stadens markområde, men i samband med tekniska nämndens möte den 15.9 konstaterades att nämnden inte har beviljat lov till det här.

Det var vice ordförande, Pojobon Roy Hellén (SDP), som tog upp det som ett extra ärende.

Då trodde man ännu att miljö- och byggnadsnämnden hade beviljat lov. Det står också i nämndens protokoll (paragraf 156) som är både godkänd och justerad.

Det konstaterades också att det är tekniska nämndens sak att bevilja dylika lov, inte miljö- och byggnadsnämndens.

Det har först senare visat sig att det inte har beviljats några som helst lov. Det här eftersom staden inte har ansökt om några lov.

Fel har alltså begåtts inom staden av stadens tjänstemän.

Gatukonstväggen försvann, frågor och debatt uppstår

Redan några dagar senare, den 18.9, fick Raseborgs stads tekniska avdelning en anmälan av samma stads byggnadstillsyn för olovligt byggande.

Gatukonstväggen i Pojo monterades ned och försvann i slutet av oktober utan att någon av de inblandade i konstprojektet fick meddelande om det.

Det här ledde till debattstorm på Facebook. Pojobor, både yngre och äldre, är upprörda.

- Jag tror att jag, liksom många andra föräldrar, är förbryllad över att konstverket kom bort i all hast. Det är också sorgligt när vi äntligen fick det här lilla planket. Jag vet också att ungdomarna är jätteledsna. De hade en plats att fara till, måla och vara ute, få uttrycka sig, säger Pojobon Merja Hellbom.

Hon har tidigare varit aktiv i den lokala byföreningen, som aktivt har tagit del av konstprojektet.

Artikeln fortsätter efter arenaklippet

Pojoförälder om den borttagna gatukonstväggen: Ungdomarna är förbryllade och upprörda

2:46

Byföreningens ordförande Marianne Liitelä berättar att föreningen kommer att skicka ett brev till tekniska nämnden.

Liitelä hoppas att staden medger att man gjort fel och att staden också reparerar skadan som skett, så att det ordnar sig på bästa möjliga sätt för ungdomarna i Pojo.

Nya tag, nya möten

Tekniska nämndens ordförande, Werner Orre säger att ärendet ska behandlas på nytt i nämndens möte på tisdag (10.11).

- Den här situationen känns inte alls bra när det är ungdomar som får lida för att kommunikationen mellan stadens enheter inte har fungerat. Det här bör tjänstemännen reda upp och se till att liknande inte sker på nytt, säger Orre.

Artikeln fortsätter efter arenaklippet

Tekniska nämndens ordförande i Raseborg säger att gatukonstprojektet är en soppa med många inblandade kockar

5:45

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist har en ännu snabbare tidtabell för att ta itu med den försvunna gatukonstväggen.

- Vi ska ha ett möte på fredag (6.11) där vi funderar på olika placeringar, säger Ragnar Lundqvist.

Han, liksom Werner Orre, har ingen klar åsikt eller tanke om var i Pojo gatukonstväggen kunde placeras.

- Jag antar att de som möts på fredag funderar ut en bra plats så att den är synlig, men också så att den passar in i miljön. Jag litar fullt på dem som träffas på fredag, säger Ragnar Lundqvist.

Stadsdirektör vill inte ha liknande internt "rådd i framtiden"

Däremot ger Raseborgs stadsdirektör inget bra skolvitsord på hur tjänstemännen skött ärendet hittills.

- Kanske en femma eller sexa.

Lundqvist säger att staden jobbar med att förbättra det interna arbetet, så att det inte blir ”rådd i framtiden”, som han uttrycker sig.

- Vi har en hel del processer som vi borde dokumentera och ha utbildningar om, så att alla vet vad ens roll är och hur man ska gå tillväga i olika sorters verksamheter. De processerna har vi påbörjat, men vi är långt ifrån klara, säger Ragnar Lundqvist.

Artikeln fortsätter efter arenaklippet

Raseborgs stadsdirektör ger tjänstemännen skolvitsordet 5 eller 6 i soppan kring gatukonstväggen i Pojo

4:42

Marianne Liitelä vid Pojo kyrkby byförening och Pojoföräldern Merja Hellbom hoppas båda att gatukonstväggen, när den gör comeback i Pojo, placeras så centralt som möjligt.

De vill inte att gatukonstväggen sätts upp på något undanskymt ställe.

Skejtpark och gatukonstvägg på samma ställe?

I Karis har en liknande gatukonstvägg placerats invid skejtparken. Tanken har varit att det ska bli så också i Pojo.

Pojo har tillsvidare ingen skejtpark. En sådan är under planering och enligt tekniska nämndens ordförande Werner Orre görs som bäst en del markundersökningar för en kommande skejtpark.

Också det markområde, där gatukonstväggen fick stå i drygt en månad, undersöks med tanke på en skejtpark i Pojo.

Diskussion om artikeln