Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Så här har coronaviruset spridit sig i Helsingfors under hösten – varför sticker Busholmen ut i höstens coronastatistik?

Från 2020
Uppdaterad 09.11.2020 14:39.
Lapp där det står Busholmens testningspunkt.
Bildtext Antalet coronafall på Busholmen mer än fördubblades i oktober.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Höstens coronafall i Helsingfors är inte alls lika koncentrerade till de östra stadsdelarna som i våras. Det här visar Yle Huvudstadsregionens jämförelse. I förhållande till invånarantalet är Busholmen en av de stadsdelar med flest coronafall under de senaste månaderna.

Busholmsbon Jakob Sundman är ute och gå med hunden i Godahoppsparken i mitten av ön.

- Det är oroväckande om Busholmen hör till stadsdelarna med flest fall. Men här är å andra sidan relativt folktomt i förhållande till centrala Helsingfors. Här är breda gator så på det sättet oroar det mig inte så mycket.

Varför tror du att Busholmen sticker ut i statistiken?

- Jag vet inte riktigt. Det här kom som en nyhet för mig. Här bor många unga och studerande och enligt nyheterna har coronaviruset spridits på studentevenemang. Kanske det har med det att göra.

Ung man med blå rock och skärmmössa som tittar rakt in i kameran.
Bildtext Jakob Sundman.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Antalet coronafall på Busholmen ökade kraftigt i oktober

En titt på Helsingfors stads statistik över antalet coronafall per stadsdel eller postnummerområde visar att coronafallen på Busholmen ökade kraftigt i oktober.

Statistiken visar hur många invånare i ett visst område som har smittats, men personen kan ha blivit smittad någon annanstans.

I slutet av september var det totala antalet coronafall bland dem som bor på Busholmen 29. En månad senare var antalet 72.

Yle Huvudstadsregionen har räknat ut antalet coronasmittade per postnummerområde från den 19 augusti till den 28 oktober i förhållande till invånarantalet.

För Busholmens del är antalet smittade per tusen invånare under den här perioden 7,1, vilket är nästhögst. Bara på Nätholmen är antalet fall per tusen invånare fler. Andra stadsdelar som sticker ut i den här jämförelsen är Hålvik, Fiskehamnen och Lillhoplax.

En längre lista över hur coronafallen fördelat sig per postnummerområde under hösten finns längst ner i artikeln.

"Där finns en yngre och mer aktiv befolkning än genomsnittet"

Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsocentralerna i Helsingfors, säger att han inte fäst särskild uppmärksamhet vid coronasituationen på Busholmen. Men han ser ändå vissa faktorer som kan ligga bakom den här statistiken.

- Där finns en yngre och mer aktiv befolkning än genomsnittet. De har fler sociala kontakter som gör att viruset sprids. Men jag kan inte säga att Busholmen särskilt sticker ut, säger Lukkarinen.

Men vad beror det stora antalet smittade på Busholmen i oktober på?

- Jag skulle säga att det handlar om en allmän ökning av antalet coronafall i Helsingfors. Fallen koncentreras slumpmässigt till vissa områden.

Statistiken visar bara i viss mån hurdana människor som bor i ett område

- Busholmsborna eller Gräsviksborna kan jobba överallt i Helsingfors eller i Esbo eller Vanda. De kan ha blivit smittade via sin hobby, på daghemmet, på jobbet eller i kollektivtrafiken. Statistiken visar bara i viss mån hurdana människor som bor i ett område, säger Lukkarinen.

Lukkarinen känner inte till att det ordnats fester eller andra evenemang på Busholmen som lett till att coronaviruset har spridits. Han har heller inte kännedom om att viruset spridits på någon restaurang i området. Och tror inte att Västra hamnen, som finns på Busholmen, har med antalet coronafall i stadsdelen att göra.

Ung kvinna med svart munskydd som står i en spårvagn.
Bildtext Sandra Ahtinen.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Det kom som en överraskning"

Tillbaka till Busholmen. De invånare som Yle Huvudstadsregionen pratar med känner inte till att stadsdelen sticker ut i stadens coronastatistik.

- Det kom som en överraskning. Men här bor många studerande och om de rör sig på universitetet och på jobbet kanske viruset sprids, säger Sandra Ahtinen.

På en bänk på en innergård sitter Nadiaana Bollström. Hon kan inte säga vad det höga antalet coronafall i hennes hemknutar beror på.

- Svårt att säga. Jag har inte sett att så många använder munskydd här, men jag vet inte vad statistiken beror på. Själv använder jag munskydd i kollektivtrafiken och i butiken men inte hemma.

Flest coronafall i absoluta tal i Gårdsbacka-Ärvings

Chefsläkaren för hälsocentralerna i Helsingfors, Timo Lukkarinen, påpekar att om man jämför antalet coronafall i förhållande till invånarantalet sticker stadsdelar med stor inflyttning ut eftersom statistiken släpar efter. Dylika stadsdelar är Nätholmen, Busholmen och Fiskehamnen.

Den nyaste statistiken över invånarantal per postnummer är från den 31.12.2018. Den statistiken använder Helsingfors stad i sin coronastatistik och också Yle Huvudstadsregionen har använt samma siffror eftersom färskare inte finns att tillgå.

I absoluta tal toppar Gårdsbacka-Ärvings (115), Södra Nordsjö (95), Helsingfors centrum - Främre Tölö (78), Kvarnbäcken (68) och Kampen - Gräsviken (60) statistiken över flest coronafall per postnummer under hösten.

"I omkring en tredjedel av fallen har vi inte kunnat spåra källan till smittan"

I våras lyftes östra Helsingfors fram i stadens coronastatistik. Gårdsbacka-Ärvings toppade statistiken över flest coronasmittade medan Östra centrum-Marudd toppade över flest smittade i förhållande till folkmängden.

Enligt Timo Lukkarinen har coronaläget nu under hösten varit lugnare i östra Helsingfors.

- De östra stadsdelarna sticker nu inte ut. Visserligen är antalet coronafall i absoluta tal högt men i förhållande till folkmängden urskiljer de sig inte.

Lukkarinen ser annars ingen klar skillnad mellan hur coronaviruset spreds i våras till hur det har spridits under hösten. Den enda tydliga skillnaden är att viruset nu inte spridit sig på vårdhem.

- I omkring en tredjedel av fallen har vi inte kunnat spåra källan till smittan. Vi har alltså inte kunnat specificera en plats där smittan har skett, säger Lukkarinen.

PostnummerområdeAntalet coronafall/ 1 000 invånareAntalet coronafall totalt
00580 Nätholmen8,124
00220 Busholmen7,149
00590 Hålvik5,611
00540 Fiskehamnen5,516
00300 Lillhoplax5,331
00920 Kvarnbäcken4,968
00900 Botbyhöjden4,720
00120 Rödbergen4,633
00820 Kasberget4,634
00940 Gårdsbacka-Ärvings4,4115
00250 Bortre Tölö4,450
00180 Kampen - Gräsviken4,360
00910 Botby gård4,325
00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö4,278
00140 Brunnsparken - Ulrikasborg4,233
00980 Södra Nordsjö4,195
00930 Östra centrum - Marudd4,027
00700 Malm4,053
00320 Södra Haga3,940
00150 Eira - Ärtholmen3,735
00990 Solvik3,732
00280 Brunakärr3,711
00760 Storskog3,728
00500 Sörnäs3,645
00410 Malmgård3,532

Källa: Helsingfors stads statistik över coronafall per postnummer. Antalet gäller från den 19 augusti till den 28 oktober 2020. Folkmängden per postnummer gäller situationen 31.12.2018.

Diskussion om artikeln