Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Överkommissarie Mats Lagerstam miste sin arbetsförmåga på riksväg 25 - en av södra Finlands viktigaste riksvägar är krokig, smal och kuperad, men inga förbättringar har gjorts

Från 2020
En man med grått hår och blå jacka (Mats Lagerstam) står på en brygga vid båthamnen i Ekenäs. Stallörsparken. Bakom ser man lite av ett rött trähus.
Bildtext Mats Lagerstam gick i pension i maj 2019. Han säger själv att han inte orkar springa efter bovar i det skick han är efter olyckan och alla operationer.
Bild: Paula Tiainen / Yle

Riksväg 25 och stamväg 55 från Hangö till Borgå ska enligt kommunerna bilda den femte ringvägen i Nyland efter att vägarna har förbättrats.

Det var nära att den andra februari 2010 hade blivit dåvarande överkommissarie, numera stadsfullmäktigeledamot i Raseborg (SDP) Mats Lagerstams sista dag.

– Klockan var halv sju på kvällen, det var 20 grader kallt, väldigt halt och cirka två meter höga snödrivor längs vägkanterna, minns Lagerstam det dramatiska ögonblicket.

Mats Lagerstam, som då jobbade vid polisinrättningen i västra Nyland och var på väg från Esbo hem till Ekenäs, körde rakt in i sidan på en buss. Bussen hade inte lyckats stanna när den kom från Svartå, utan gled från sidovägen rakt ut på riksväg 25.

– Det fanns inga möjligheter att väja eftersom det också kom en bil i mötande fil. Det var fast vid några millimeter att jag skulle ha gått över "till andra sidan".

Lagerstam tillbringade två veckor på intensivvårdsavdelningen vid Tölö sjukhus. Hittills har han varit med om 13 operationer, där man bland annat har korrigerat båda armarna och benen.

I sitt arbete har Lagerstam många gånger varit inkopplad i olyckor som skett på riksvägen. Riksväg 25 har många backar, den är krokig och har många avtag.

De största problemen med riksvägen är enligt Lagerstam de farliga korsningarna och den smala vägen.

Helsinki 47, Turku 120 -tienviitta valtatien numero 25 varressa Vihdin Myllylammella.
Bildtext Det kör cirka 240 000 långtradare per år längs riksväg 25.
Bild: Paula Tiainen / Yle

Mellan åren 2013 och 2017 har det enligt NTM-centralen skett tio dödsolyckor på riksväg 25 och 100 trafikolyckor där människor har skadats.

Utöver dessa har det skett 700 andra olyckor längs riksvägen.

Mest är det fråga om hjort- och älgkollisioner. I olyckor där två bilar är inblandade handlar det mest om bilar som kör in i bakändan på den andra, korsningsolyckor och frontalkollisioner.

Kommunerna längs riksvägen kräver förbättringar

Längs den väg som kommunerna kallar Ring V sker det fler olyckor än längs Ring III om man ser till trafikmängderna. I slutet av artikeln finns två tabeller med uppgifter på hur många olyckor som sker på de här vägarna och hur mycket trafik som rör sig längs dem.

Borgå, Mäntsälä, Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg och Hangö kräver grundläggande förbättringar för hela Ring V.

För riksväg 25 skulle det handla om ungefär 100 miljoner euro enligt beräkningar som NTM-centralen gjorde 2019.

För den summan skulle man i synnerhet kunna förbättra säkerheten i planskilda korsningar.

Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola valtatien numero 25 varrella Nummelan kohdalla.
Bildtext Kommundirektören i Vichtis, Erkki Eerola hoppas liksom kollegerna i de andra kommunerna längs vägen att riksväg 25 ska förbättras så snabbt som möjligt.
Bild: Paula Tiainen / Yle

Kommunerna hoppas få pengar bland annat från EU:s coronakrisfond. Återhämtningsfonden har 750 miljarder euro och Finlands andel är cirka 3,2 miljarder.

– Riksväg 25 och stamväg 55 har betydande trafik genom hela Finland och utanför Finlands gränser. Spridningseffekten är betydligt större än för kommunerna som finns längs vägarna, säger kommundirektören i Vichtis, Erkki Eerola.

Kommunerna lobbar för att vägavsnittet ska förbättras också av den anledningen att det på våren fattas beslut om en första riksomfattande trafiksystemplan. Planen styr hur staten ska finansiera bland annat grundförbättringsprojekt de närmaste åren.

Bildtext Ring V, alltså avsnittet riksväg 25 - stamväg 55.

Vilka möjligheter riksväg 25 har i den här planen, kan trafikråd Hanna Perälä vid Kommunikationsministeriet inte kommentera i det här skedet.

– Beredningen av planen är halvfärdig och trafikleder behandlar vi som helheter. I planen prioriterar vi tillgänglighet, hållbarhet och effektivitet. De här åtgärderna syftar också till att göra trafiken tryggare.

Olyckan tog till slut arbetsförmågan

Mats Lagerstam kikar mot riksväg 25 där han står på bryggan vid Stallörsparken i Ekenäs. Bilkön verkar ändlös och det rör sig mycket tung trafik på vägen.

Han funderade ofta på vägsäkerhet när han jobbade som polis och han funderar fortfarande på samma sak.

– Större och tryggare korsningar med lite bredare områden med asfalt skulle redan hjälpa en hel del. Det pratas och skrivs alltid efter större olyckor att något borde göras, men efter en tid glöms det bort och ingenting händer, säger Lagerstam.

Valtatien numero 25 punavalkoinen kyltti tien varressa Tammisaaressa.
Bildtext Riksväg 25 löper från Hangö, via Raseborg, Lojo, Vichtis, Nurmijärvi och Hyvinge till Mäntsälä.
Bild: Paula Tiainen / Yle

Nervskadan i Mats Lagerstams högra ben påminner honom varje dag om olyckan som skedde för tio år sedan. Han slutade som polis i maj 2019. Meningen var att fortsätta, men livet som pensionär började tidigare än planerat.

– De sista möjligheterna att jobba på fältet for med operationerna efter olyckan. Inte klarar man av springa efter bovar i det här skicket.

Trafikmängderna och olycksuppgifterna grundar sig på Väyläs Tarva-program, Traficom och beräkningar gjorda av Taloustutkimus.

Trafikmängden i miljoner per årOlyckor i antal per 100 km
Mäntsälä-Hyvinge3,319,6
Hyvinge-Nurmijärvi3,314,0
Nurmijärvi-Vichtis2,714,0
Vichtis-Lojo8,419,6
Lojo-Raseborg7,819,6
Raseborg-Hangö1,68,9
Trafikmängden i miljoner per årOlyckor i antal per 100 km
Mäntsälä-Vanda11,719,6
Vanda-Esbo10,619,6
Esbo-Kyrkslätt9,519,6
Kyrkslätt-Ingå2,719,6
Ingå-Raseborg2,719,6
Raseborg-Hangö1,68,9

Artikeln baserar sig på Tämä tie vei ylikomisario Mats Lagerstamin työkyvyn – yksi Etelä-Suomen tärkeimmistä valtateistä on mutkainen, kapea ja mäkinen, mutta parannuksia ei silti ole tehty skriven av Paula Tiainen. Översättningen är gjord av Tiina Grönroos.