Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Trafikarrangemang i centrala Jakobstad väcker känslor - tekniska nämnden är oenig om körriktningen på Rådhusgatan

Från 2020
Korsningen Rådhusgatan-Storgatan vid torget i Jakobstad.
Bildtext Frågan är nu om det här gatuavsnittet ska öppnas för biltrafik från väster.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Om Rådhusgatan ska vara enkel- eller dubbelriktad vid torget där den korsar Storgatan är en fråga som väcker debatt i Jakobstad. Inte heller tekniska nämnden kan enas i frågan.

Rådhusgatans körriktning vid torget har igen aktualiserats sen den nya underfarten till Sikören öppnades för en vecka sen. Frågan togs upp som ett extrainsatt ärende på tekniska nämndens möte på onsdagen.

Men nämnden lyckades inte enas. Nio medlemmar är för dubbelriktning och två är emot.

- Det blev mycket diskussion, det här ärendet väcker känslor, säger ordförande Christer Tonberg (SFP).

Om Rådhusgatan dubbelriktas kan man ta sig ända från Västra ringvägen genom hela staden fram till Sikören längs en och samma gata, en sträcka på knappa 2,5 kilometer.

Heta diskussioner på sociala medier

Christer Tonberg säger att han känner att det finns ett önskemål och ett tryck från åtminstone en del av stadsborna att snabbt öppna upp vägavsnittet för biltrafik i båda riktningarna.

Det här har också diskuterats flitigt och intensivt på sociala medier.

- Men det är säkert också så att de som är nöjda inte hör av sig. Det är de som är kritiska eller missnöjda med trafikflödet som märks i debatten, säger Tonberg.

Just nu kan man inte heller ordna öppna seminarier eller forum där stadsborna får säga sitt i frågan på grund av coronaläget.

Här kan du rösta för eller emot dubbelriktning av Rådhusgatan i Yle Österbottens egen omröstning.

Omröstningen är inte längre tillgänglig.
Sikörens underfart i Jakobstad.
Bildtext Om Rådhusgatan öppnas för trafik från väster kan man köra rakt ut till Sikörens nya underfart.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Sikörens invigning satte fart på processen

Diskussionen om dubbelriktning tog ordentlig fart i samband med invigningen av Sikörens underfart. Tonberg säger att man därför bad tjänstemännen om en snabb beredning i ärendet.

Tonberg hade hoppats att ärendet kunnat gå vidare till stadsstyrelsen och behandlas redan på måndag den 9 november. För det behövs pengar, omkring 200 000 euro, för att bygga om gatan.

Tonberg säger att det är för sent att få budgetmedel för nästa år, men att omdisponera anslag vore inte helt uteslutet om förslaget godkänns.

Men nämnden beslöt istället att bordlägga ärendet. Det blev bråttom eftersom beredningen blev klar strax innan mötet och det fanns alltså inte med i föredragningslistan. När nämnden kom fram till detta ärende hade man redan suttit många timmar i möte.

Stormat kring vägavsnittet också förut

Det här gatuavsnittet har väckt känslor också tidigare. I samband med bygget av köpcentret Jakob center, som nu är till salu, och parkeringsgrottan enkelriktades gatutavsnittet. Gatuavsnittet har i dag en smal körfil och breda trottoarer.

Bland annat köpmannen Aki Salminen var missnöjd med lösningen. Salminen sa till Yle Österbotten att antalet kunder minskat med 10-15 procent direkt efter att några gator enkelriktades.

Bilfria centrum vinner terräng

I dag är det en trend att göra stadskärnorna bilfria, och den diskussionen har varit på tapeten flera gånger tidigare, och viljorna har också då varit motstridiga.

De nämndmedlemmar som motsätter sig en dubbelriktning av trafiken vill inte ha ökad biltrafik i kärncentrum.

Tonberg anser att helt bilfritt inte fungerar på det aktuella stället. Han säger att människor behöver kunna ta sig till, från och genom centrum med bil.

- Många kommer in till stan med bil, både från bostadsområden och grannkommuner. Jag ser inte heller att öppnandet av Rådhusgatan skulle störa tanken om ett promenadvänligt centrum, säger Tonberg.

Rådhusgatan i Jakobstad.
Bildtext Från torget är det raka spåret till Sikörens underfart.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Farthinder och stenbeläggning

Tonberg säger att tanken inte är att bygga ett centrum på bilarnas villkor, utan att också skapa mera grönska och samlingsplatser i centrum och på torget. Även om det går lite trögt.

Tonberg säger att även om man öppnar upp för trafik från två håll kommer både uteserveringen utanför Jakob center och fotgängare att ha gott om utrymme även i framtiden.

Om Rådhusgatan dubbelriktas är planen att sänka hastigheten till 20 kilometer i timmen vid torget, bygga farthinder och tydligt avgränsa vägavsnittet genom att belägga det med sten.

- Den som kommer körande ska tydligt känna att nu ändrar något och därför köra försiktigt. Det ska vara tydligt att fotgängare prioriteras, säger Tonberg.

Diskussion om artikeln