Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagen sade ja till medborgarinitiativ: Könsstympning kriminaliseras tydligare – samtidigt utreds omskärelse av pojkar

Från 2020
Kuvassa partahöylän terä

Riksdagen har godkänt ett medborgarinitiativ om att förbjuda könsstympning av flickor. Enligt riksdagens beslut ska statsrådet även utreda om det finns ett behov av att reglera omskärelse av pojkar.

Riksdagen kräver att statsrådet snabbt vidtar åtgärder för att tydligare kriminalisera könsstympning av kvinnor och flickor i strafflagen. Riksdagen hoppas få lagförslagen under den här valperioden.

Könsstympning av flickor och kvinnor är redan straffbart eftersom det kan handla om grov misshandel, men medborgarinitiativet krävde en särskild lag för att sända en kraftigare signal om att sedvänjan inte godkänns i Finland.

Enligt THL:s uppskattningar kan det finnas omkring 10 000 kvinnor i Finland som har utsatts för könsstympning.

Hittills har ingen dömts för könsstympning i Finland.

Även omskärelse av pojkar ska utredas

I riksdagen var enigheten stor om behovet av en tydligare kriminalisering av könsstympning. Däremot har frågan om omskärelse av pojkar väckt debatt.

Trots att medborgarinitiativet gällde enbart könsstympning ansåg lagutskottet i sitt betänkande att man bör utreda om det finns ett behov av att också reglera icke-medicinsk omskärelse av pojkar.

Riksdagen godkände lagutskottets betänkande med rösterna 141-10. 48 ledamöter var frånvarande.

I den avgörande omröstningen stod utskottets förslag mot kristdemokraten Antero Laukkanens förslag att slopa skrivningarna om omskärelse av pojkar. Laukkanen fick i lagutskottet stöd för sin linje av SFP:s Eva Biaudet.

Sannfinländarna ville för sin del ha tydligare skrivningar om att helt kriminalisera all icke-medicinsk omskärelse av pojkar.

Riksdagens beslut innebär inte att Finland förbjuder omskärelse av pojkar, men i betänkandet påtalas att straffbestämmelserna om könsstympning måste formuleras så att de är könsneutrala.

I Finland finns ingen särskild lagstiftning som reglerar omskärelse. Enligt prejudikat från Högsta domstolen kan omskärelse på religiös grund anses försvarlig med hänsyn till barnets helhetsintresse om ingreppet utförs på ett medicinskt riktigt sätt.

Om Finland skulle förbjuda omskärelse som görs på religiösa grunder, skulle vi bli det enda landet i världen med sådana lagar.

Diskussion om artikeln