Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Huvudstadsregionen kan få 30 nya plåtpoliser - på Västerleden kan det blixtra till med tre minuters mellanrum

Från 2020
Länsiväylän liikennettä Espoossa.
Bildtext Fartkameror kan installeras på Västerleden med tre minuters mellanrum
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

NTM-centralen i Nyland föreslår att över 30 nya fartkameror installeras vid infartslederna i huvudstadsregionen, rapporterar Yle Uutiset.

Planen är att installera de nya plåtpoliserna vid varje infartsled i huvudstadsregionen.

Enligt Markko Kelkka, trafiksäkerhetsansvarig vid NTM-centralen i Nyland, är en begränsning av hastigheten ett effektivt sätt att förbättra trafiksäkerheten.

Kelkka menar att över 20 procent av trafikolyckorna kunde förhindras genom effektivare hastighetsövervakning.

En fartkamera kostar kring 20 000 euro, så kostnaden för hela projektet skulle vara 600 000 euro, berättar Kelkka.

Under de senaste fem åren har det årligen skett tiotals trafikolyckor som lett till personskador vid infartslederna i huvudstadsregionen.

Förslaget om de nya fartkamerorna baseras sig på polisens och NTM-centralens undersökning, som kartlade trafiken vid infartslederna.

Undersökningen visar att fortkörning är vanligt vid alla infartsleder i huvudstadsregionen och särskilt vanligt på Västerleden och Vichtisvägen.

På till exempel Västerleden kör nio av tio förare för fort och var tionde till och med 20 km/h för fort.

Enligt Kelkka ökar fortkörningen risken för trafikolyckor. Påkörning bakifrån utgör en märkbar andel av trafikolyckorna på infartslederna. I relation till trafikmängden är olyckor som leder till personskador relativt få, men ändå tiotals per år.

Kan installeras redan under kommande år

Enligt förslaget ska fartkameror installeras bland annat på Åboleden, Vichtisvägen, Tavastehusleden, Tusbyleden och Lahtisleden.

På Västerleden föreslås att fartkameror installeras med tre minuters mellanrum för att sakta ner trafikflödet.

Auli Forsberg, trafiksäkerhetsexpert vid Trafikledsverket, berättar att de första fartkamerorna kan installeras redan under kommande år.

Men alla kameror tas inte i bruk samtidigt. Enligt Forsberg måste man fundera på platser som är mest brådskande.

Hon lyfter också fram miljöaspekten. Vid trafiklederna i huvudstadsregionen är bebyggelsen tät. Det skapas också mindre utsläpp och buller när hastigheten är lägre, berättar hon.

NTM-centralens utredning har lämnats in till Trafikledsverket och Polisstyrelsen som fattar beslut om kamerornas finansiering och placering i hela landet.

Artikeln är en bearbetad översättning av Tänne tulevat pääkaupunkiseudun uudet yli 30 peltipoliisia – Länsiväylälle kamerat jopa 3 minuutin ajomatkan välein skriven av Tero Valtanen.

Översättning av Nadine Nousiainen.