Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojobon Markus Sippo på svenska dagen: “Lojo kunde använda svenska som ett dragplåster”

Från 2020
Uppdaterad 10.11.2020 10:39.
Porträttbild av Markus Sippo.
Bildtext Markus Sippo är tvåspråkig och stolt finlandssvensk.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Jag är stolt över att vara finlandssvensk, säger Lojobon Markus Sippo på svenska dagen. Han firar inte på något speciellt sätt, men tycker dagen är ett kulturarv som är värt att satsa en tanke på just den 6 november.

Lojo är frivilligt en tvåspråkig stad. Drygt tre procent av 47 000 invånare har svenska som modersmål. Markus Sippo är en av dem.

Han lever ändå största delen av sin vardag på finska, men visst kan man prata svenska i Lojo.

- Jag pratar svenska med mina barn, man kan få service på svenska i en del affärer och med vissa tjänstemän i staden.

Konstiga blickar i Kuopio

Markus Sippo tycker att det är bra att Lojo frivilligt valt att vara en tvåspråkig kommun.

- Det är en av orsakerna till att jag valt att bosätta mig i Lojo. Dessutom finns det bra skolor och vi har släkt och vänner här.

Han tycker att svenskspråkiga Lojobor blir bra bemötta på sin hemort.

- Då man pratar svenska med barnen på torget i Kuopio kan man få konstiga blickar, men det har jag inte upplevt i Lojo.

Svenska kan locka nya invånare

Språkbarometern, som publicerades i somras, visar att finlandssvenskar tycker att det finns brister i svensk service.

Markus Sippo tycker att Lojo kunde förbättra sin marknadsföring på svenska, i synnerhet vad gäller bostadsmässan som ordnas nästa år.

- Jag har inte sett någon marknadsföring på svenska. Jag tror att svenska skulle kunna vara ett dragplåster som lockar nya invånare från grannkommunerna.

Två svenska skolor behövs i Lojo

Lojo stad har funderat på hur staden ska spara inom skolväsendet i år.

Det har funnits förslag på att de svenska skolorna Solbrinken och Virkby skola skulle flytta in i Källhagens skola i Virkby. Men den tanken slopades i fullmäktige.

Markus Sippo vill inte uttala sig om stadens besparingar, men konstaterar att det kanske är dyrt att ha två svenskspråkiga skolor.

Han anser ändå att det behövs en skola i centrum, Solbrinkens skola.

- Lojo är ett stort område, så de som bor i norra Lojo skulle få en lång skolväg om Solbrinkens skola tas bort. Det är väldigt viktigt att vi har en skola i centrum och en i Virkby.

Artikeln baserar sig på Veronica Monténs intervju med Markus Sippo.

Lojobon Markus Sippo om svenska dagen

7:19


Korrigering 10.11.2020 klockan 10.35: Det stod tidigare felaktigt att en föreslagen sammanslagning av Lojos två svenska skolor, Solbrinken och Virkby skola, är lagd på is medan staden väntar på att Laurentiushuset byggs klart. Det rätta är att fullmäktige i oktober beslutade att skolorna inte slås samman.