Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tiden har inte läkt såren i Kaskö: "Det är två läger och vi får inga goda beslut gjorda"

Från 2020
Tre kvinnor går på en tom gata. På vardera sidor syns gamla trähus.
Bildtext Kaskös framtid är dyster och politikerna kan inte samarbeta för att ta staden ur krisen.
Bild: Yle/Juho Teir

Det har snart gått ett år sedan Kaskö sa nej till fusion med grannkommunen Närpes, men beslutsfattandet i staden präglas fortfarande av splittringen i fusionsfrågan. Ingendera lägren har kunnat lägga det bakom sig.

Förra hösten var tung för Kaskös politiker. Ett svårt beslut om stadens framtid skulle fattas och politikerna delades i två läger. De som var för en fusion med Närpes och de som var emot.

Först röstade folket emot en fusion med Närpes, sedan också fullmäktige. I två etapper dessutom eftersom båda lägren, på olika sätt, försökte få sin vilja igenom. Det var jävomröstningar, besvär och fullmäktigeledamöter som hoppade av.

Till slut gick man vidare som ett självständigt men tudelat Kaskö.

Under det senaste året har inte mycket ändrat i staden. De ekonomiska utsikterna är inte värst ljusa och stadens politiker har svårt att samarbeta.

– Om inte annat, så fick vi med fusionsutredningen till stånd att vi inte har något samarbete mera. Det är två läger och vi får inga goda beslut gjorda, säger fullmäktigeordförande Kari Häggblom från SDP.

– Vad vi än pratar om, så om en föreslår något är den andra emot.

En man med glasögon och keps står intill en husvägg.
Bildtext Kari Häggblom vittnar om ett spänt läge bland politikerna i Kaskö.
Bild: Yle/Juho Teir

Häggblom hör till lägret som vill att Kaskö ska vara självständigt och den åsikten har inte ändrat under det senaste året.

– Jag har inte ändrat min åsikt om det. Men går det så långt att vi inte har någon chans att klara oss, då finns det inget annat val. Men så länge det bara går ska vi försöka vara självständiga.

Fusionsförespråkare: Ingen förbättring i siktet

I det andra lägret finns stadsstyrelseordförande Carl-Gustav Mangs från SFP. Han och hans partikamrater, samt ledamöterna från Samlingspartiet, anser att det inte går att vända på skutan i Kaskö på egen hand.

Därför skulle en fusion med Närpes ha varit det enda rätta.

– Jag tycker det ser ut precis på samma sätt som det såg ut före omröstningen. Det har inte skett några större förändringar, förutom att ekonomin hela tiden går neråt. Vi har inte fått något gjort åt vår ekonomi ännu.

– Vi måste ta tag i det riktigt ordentligt om vi ska klara av det. Det hjälper inte att säga att Kaskö klarar sig nog. Då tycker jag man ska komma med några förslag också.

Du tycker inte att man har gjort något för att förbättra ekonomin i staden?

– Absolut inte.

En rad med personer sitter vid ett bord med datorer framför dem. I förgrunden en man glasögon.
Bildtext Carl-Gustav Mangs och övriga SFP.are anser fortfarande att fel beslut fattades då staden inte gick samman med Närpes i december förra året.
Bild: Yle/Juho Teir

Vad har ni försökt göra för att förbättra situationen?

– Vi har sagt ända från början att om vi går in för att vi ska klara upp det här själva förväntar vi oss att också motståndarsidan ska komma med några förslag.

– Hittills har de inte gjort det, men nu får vi hoppas att man börjar tänka i andra banor så att vi kan få igång ett samarbete. För det behövs nog.

Ingen höjd skatt

I somras beslöt fullmäktige att sätta inbesparingsmål för nästa års budget. Då sade Häggblom att man kommer att bli tvungen att skära ner på servicen och minska på stadens personal.

Trots det visar nästa års förslag till budget ett underskott.

På senaste stadsstyrelsemötet beslöt i sin tur styrelsen att inte höja kommunalskatten med en procentenhet till 23 %. I styrelsen är det fusionsförespråkarna som har majoritet.

– Om vi tänker att vi ska ha någon möjlighet att klara oss kan vi inte gå och höja skatteprocenten varje år, konstaterar Mangs.

Två vägskyltar. På den ena står det Kaskö, på den andra Närpes.
Bildtext Det blev ingen fusion för ett år sedan. Men tvisten har lagt sina märken på politiken i staden.
Bild: Yle/Juho Teir

Häggblom är i sin tur för en höjning av kommunalskatten, likaså fastighetsskatten. Han förstår inte stadsstyrelsens beslut.

– Man tänker inte på Kaskös bästa utan man vill kanske att staden ska gå i stöpet.

Ense om en sak

Häggblom och Mangs är dock ense om en sak. Den låsta situationen i Kaskö kommer inte att lösas förrän kommunalvalet våren 2021.

– Jag misstänker nog att det behövs nya och yngre beslutsfattare som tar tag i det här problemet, säger Mangs.

– Ja, det är nog enda sättet. Jag hoppas faktiskt att vi får nya krafter med och att de ser på saken på ett annat sätt, konstaterar Häggblom.