Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Slow Food Västnyland får inget nytt stöd av Raseborgs stad just nu - men ett flerårigt samarbetsavtal finns i sikte

Från 2020
Uppdaterad 11.11.2020 18:26.
Flera personer vid en föräsljningsdisk.
Bildtext I fjol ordnades en Slow Food-festival i Fiskars. I år ordnas ingen festival. (Arkivbild)
Bild: Wilhelm Lindgren

Föreningen Slow Food Västnyland har i tre års tid fått ett understöd på 15 000 euro per år av Raseborgs stad. Nu vill föreningen, som jobbar för närodlad mat, ha ett större bidrag för åren 2020-2022.

Raseborgs stadsstyrelse säger ändå nej till ansökan. Styrelsen behandlade frågan tidigare i höstas och bordlade då frågan, men valde nu att avslå ansökan.

Staden måste spara pengar

Motiveringen är att staden måste spara pengar och säger upp personal. Pengarna till föreningen skulle bland annat gå till att avlöna personal.

Det är inte rätt att säga upp egen personal och sedan finansiera en extern organisation med personalresurser, konstaterar styrelsen.

Föreningen Slow Food Västnyland har använt bidragspengarna från Raseborgs stad för åren 2017 till 2019 bland annat till att avlöna en verksamhetsledare och en kommunikatör på deltid.

Beredningen är gjord av utvecklingschefen Jennifer Gammals medan föredragande är stadsdirektören Ragnar Lundqvist.

I beredningen för stadsstyrelsen sägs att föreningen i ansökan om bidrag åren 2017-2019 ville koncentrera sig på sin kärnverksamhet i stället för att hela tiden tvingas söka om pengar från olika håll.

I ansökan nu önskar föreningen anställa en verksamhetsledare på heltid för att jobba vidare med målet att arrangera Terra Madre Nordic år 2022 eller 2023. Terra Madre Nordic är en nordisk festival för människor som gillar närmat.

Föreningen Slow Food Västnyland arrangerar varje höst en festival med temat närmat, ger ut en guide om närmat vartannat år och ordnar träffar och studiebesök.

I fjol gav föreningen också ut boken Smaka på Västnyland. Bokan har sålts i tusentals exemplar och utsågs 2019 av Svenska måltidsakademien till årets bästa nordiska måltidslitteratur.

I beredningstexten för stadsstyrelsen står att föreningen Slow Food Västnyland under åren 2020-2022 önskar få totalt 60 000 euro i understöd för att anställa en verksamhetsledare så att man kan ordna en nordisk festival för människor som gillar närmat, Terra Madre Nordic, år 2022 eller 2023.

Det här nu har ändrats. Föreningen sökte ursprungligen 25 000 euro för 2020, 20 000 euro för 2021 och 15 000 euro för 2022. I går (9.11.2020) gjordes en reviderad ansökan på 15 000 euro för 2020, 20 000 euro för 2021 och 15 000 euro för 2022.

Slow Food har fått 45 000 euro

Åren 2017-2019 har föreningen fått totalt 45 000 euro i understöd.

Förutom att hänvisa till sitt eget sparprogram konstaterar styrelsen också att det inte ordnades någon Slow Food-festival i år. Därför finns det åtminstone inte orsak att bevilja pengar i år.

För åren 2021 och 2022 föreslår staden att föreningen söker på nytt om pengar i februari då övriga understöd delas ut.

Raseborgs stad kan bara betala ut stöd, anser styrelsen. Föreningen måste få inkomster från sin egen verksamhet och från organisationer som stöder den här typen av föreningar.

Stadsstyrelsen i Raseborg var enhällig (9.11) i sitt beslut att förkasta Slow Food Västnylands ansökan om ekonomiskt stöd

Däremot godkände man ett tillägg att stadsdirektören att utarbeta ett flerårigt samarbetsavtal, bland annat för att förverkliga den nordiska närmatsfestivalen Terra Madre Nordic i Raseborg 2022 eller 2023.

Artikeln kompletterades 10.11.2020 klockan 9.05 med sista stycket i texten. Den gamla rubriken "Inget nytt treårigt stöd för Slow Food Västnyland från Raseborgs stad" ersättes klockan 10.20 samma dag men en uppdaterad rubrik: "Slow Food Västnyland får inget nytt stöd av Raseborgs stad just nu - men ett flerårigt samarbetsavtal finns i sikte".

Tillägg 10.11.2020 klockan 12.45: Uppgifterna om Slow Food-föreningens verksamhet och föreningens ansökan om stöd bygger på det som stod i beredningstexten till Raseborgs stadsstyrelse 9.11.2020.

Artikeln kompletterades 10.11.2020 klockan 13.52 med uppgifter från Slow Food Västnyland.

11.11.2020 klockan 10.24: Korrigering av ett årtal. Det stod tidigare felaktigt 2020-2021 men det ska vara 2020-2022 i meningen som börjar: "I beredningstexten för stadsstyrelsen står att föreningen Slow Food Västnyland under åren 2020-2022 önskar få totalt 60 000 euro i understöd".

11.11.2020 klockan 18.23: Artikeln har uppdaterats så att en person som tidigare citerades inte längre citeras.

Diskussion om artikeln