Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnwatch: De stora elöverföringsbolagen Caruna och Elenia undviker skatter - staten går miste om tiotals miljoner euro

Från 2020
Carunas gamla transformator för luftkablarna i Brunkom i Pojo.
Bildtext Finnwatch uppskattar att företagen varje år undviker att betala miljoner euro i samfundsskatt med hjälp av skattearrangemang.
Bild: Marica Hildén / Yle

Enligt Finnwatch har staten gått miste om nästan 90 miljoner euro i skatter under de senaste fem åren på grund av elöverföringsbolagen Caruna och Elenias skattearrangemang.

I den nya forskningsartikeln framkommer det att bolagen har flyttat vinster från den operativa verksamheten till koncernägarna genom räntekostnader.

– Båda bolagens skattearrangemang bygger på aktieägarlån och utnyttjande av Finlands svaga skattelagstiftning, konstaterar Saara Heitanen som är sakkunnig i skattefrågor på Finnwatch.

Medborgarorganisationen Finnwatch uppskattar att företagen varje år undviker att betala miljoner euro i samfundsskatt med hjälp av arrangemangen.

Drar av räntekostnader

Förra året innehöll balansräkningen från Carunakoncernens finska moderbolag aktiaägarlån med hög ränta på 774 miljoner euro. Räntekostnaderna uppgick då till 75 miljoner euro.

Caruna drar av alla räntekostnader som betalats till ägarna genom så kallad balansbefrielse. Genom den kan de dra av alla räntor om det går att bevisa att hela koncernen är skuldsatt, inte bara det dotterbolag som verkar i ett högskatteland.

Caruna har betalat en räntekostnad på 8,5 procent.

Elenia har å sin sida kanaliserat ägarlånen till det finska moderbolaget via Luxemburg och Nederländerna. De har haft en räntekostnad på 12 procent på ägarlånen.

Caruna ägs av de inhemska pensionbolagen Elo och Keva samt de internationella investeringsbolagen OMERS Infrastructure och First Sentier Investors.

Elenia ägs förutom av Statens pensionsfond också av Allianz Capital Partners samt Macquarie Infrastructure and Real Assets.

Elöverföringbolagens prissättning har fått stor uppmärksamhet i den offentliga debatten på sistone och ett nytt lagförslag hoppas tygla prisutveckling.

Finnwatch konstaterar i sin artikel att också företagens aggressiva skatteplanering borde lyftas upp till diskussion.

Organisationen konstaterar att ändringar som gäller begränsningar av ränteavdrag har gjorts men att lagstiftningen om balansbefrielse ännu sackar efter.

Diskussion om artikeln