Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Snabbare rehabilitering för äldre i Raseborg - målet är att minska dyra vårddygn på sjukhus

Från 2020
En äldre persons händer på en käpp.
Bildtext Nya grepp ska göra äldreomsorgen i Raseborg effektivare, på sikt billigare och förhoppningsvis bättre.
Bild: Mostphotos

Äldre i Raseborg ska från och med nästa år rehabiliteras på en ny enhet, som eventuellt placeras i Villa Anemone i centrum av Karis. Det här i stället för att efter sjukdom bli liggande på dyra sjukhusavdelningar eller hälsocentralens vårdavdelning.

Målet är att de äldre ska kunna återvända till sina hem, antingen helt och hållet eller så att de tidvis får intervallvård på en boendeenhet.

Ny enhet med plats för knappt tio personer

Det är mycket på gång inom äldreservicen i Raseborg. Staden står inför stora sparbeslut, men den nya, uppdaterade äldreomsorgslagen ställer högre krav för att trygga äldre personers omsorg och rätt till social- och hälsovårdstjänster.

Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola säger att äldreomsorgen i Raseborg måste uppdateras. Det kommer att kosta, men på sikt kan det också leda till att staden sparar pengar.

Den nya bedömnings- och rehabiliteringsenheten i Karis kan vara nyckeln till besparingar.

En kvinna med glasögon, kort hår. Bakom, på väggen, hänger en väggkalender.
Bildtext Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola säger att det är viktigt att äldreomsorgen i Raseborg uppdateras, både med tanke på klienterna och hur kommuninvånarnas skattepengar används.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

- Det handlar om en enhet vars huvuduppgift dels är att reda ut personens funktionsförmåga, dels stöda och rehabilitera. Målet är att hitta de krafter och resurser människan har kvar och ta vara på dem, säger Ala-Jaakkola.

Till den nya enheten tar man äldre som har varit sjuka och vårdats på sjukhus. Det handlar om personer som inte kan återvända hem, åtminstone inte genast. I stället för att de blir hängande kvar på dyra sjukhusavdelningar eller hälsovårdscentralens vårdavdelning kommer de till den nya enheten.

- Man behöver först bli frisk och sedan behöver man kanske lite extra stöd och hjälp. Till exempel att man får mat regelbundet och hjälp med att ta sina mediciner regelbundet och i rätt ordning. Det är sådana saker som är viktiga när en äldre person ska repa sig och återfå sin funktionsförmåga, säger Kirsi Ala-Jaakkola.

Åldrade händer häller ut en tablett från en medicinburk i handflatan.
Bildtext Det gäller att komma ihåg att ta sina läkemedel. Har man flera olika mediciner gäller det också att ta dem i rätt ordning. På den nya planerade enheten får man hjälp att komma igång igen efter en sjukdom och sjukhusvistelse. Också hemvårdarna ska ta i bruk nya metoder att påminna sina klienter om bland annat när mediciner ska tas. Längre ner kan du läsa om ett bedömningsinstrument och så kallade fjärrbesök av hemvården.
Bild: Mostphotos/ Mikael Svensson

Bedömningen och rehabiliteringen ska göras på en boendeenhet och förslaget är Villa Anemone i Karis centrum. Målet är att komma igång med enheten i början av nästa år.

På Villa Anemone finns personal, men hur många som skulle jobba på den nya enheten och om det behövs mera personal är oklart. Oklart är också hur många platser bedömnings- och rehabiliteringsenheten kommer att ha. I budgetförslaget för 2021 står det att man bör reservera mellan sex och åtta platser.

- Efter en sådan här rehabilitering och bedömningsperiod kan man se om människan har återfått sin funktionsförmåga och om det är möjligt att stöda den ytterligare. På det här sättet tänker vi att man ska få bo hemma så länge som möjligt och att en eventuell period på en boendeenhet ska bli så kort som möjligt, säger äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola.

Nytt bedömningsinstrument tas i bruk i hemvården

Det är inte bara från sjukhuset återvändande seniorer som ska rehabiliteras och bedömas. Från och med nästa år planerar Raseborg att stegvis ta i bruk ett verktyg för bedömning av alla som får äldreservice. Det här för att få exaktare info om hurdan hjälp klienten behöver.

Bedömningsinstrumentet RAI är något som också finns med i den ändrade äldreomsorgslagen. Alla kommuner måste ta i bruk bedömningsinstrumentet senast i april 2023.

- Med hjälp av det här systemet kan man utreda klienternas servicebehov och funktionsförmåga, men också använda det som hjälpmedel att leda verksamheten och rikta tjänster och resurser bättre, säger äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola.

Hemvården är den första enheten i Raseborg som ska ta i bruk bedömningsinstrumentet. Det är vårdarna som ska göra bedömningen för de klienter de sköter.

Kirsi Ala-Jaakkola vet ännu inte hur krångligt system det är fråga om.

- Det kräver nog en del kunnande och tar tid när man gör det noggrant, men det är ingalunda omöjligt att lära sig det. Vi ska nog bli bra på det. Det här är något som redan finns i många kommuner och vi har pratat om det länge och jag är jätteglad att vi har det i planerna för nästa år, säger Ala-Jaakkola.

Mer vårdare till boendeenheterna

Det som diskuterats mest i den ändrade äldreomsorgslagen är hur många vårdare det behövs på serviceboenden med vård dygnet runt och på den långvariga institutionsvården för äldre.

- Vi har ganska bra personaldimensionering, men för att vi på alla enheter ska kunna fylla kravet på 0,7 vårdare per klient så kommer vi att behöva fler vårdare. Ännu inte nästa år, men nog åren 2022 och 2023 för att fylla lagens krav, säger Raseborgs äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola.

Vårdare håller patients hand.
Bildtext Det har länge varit tal om att det behövs fler hjälpande händer inom vården. I den uppdaterade äldreomsorgslagen ska det om några år finnas 0,7 vårdare per klient som bor på institution eller boende med service dygnet runt.

Personaldimensioneringen ska nu vara minst 0,5 vårdare per klient. Från början av nästa år ska personaldimensioneringen vara minst 0,55 och från och med år 2022 minst 0,6. Personaldimensioneringen 0,7 vårdare per klient träder i kraft till fullo i början av april 2023. 

- Det är nog en utmanande ekvation, konstaterar Kirsi Ala-Jaakkola på frågan hur Raseborgs äldreservice ska klara av budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022-2023.

Vardagsaktiviteter ska återupptas

Tillbaka till hemvården, eller vård i hemmet som det kallas i Raseborg. Där har man kört igång med vardagsaktiviteter för äldre som bor hemma.

Hittills är det bara inom hemvården i Pojo och den är också lagd på hyllan på grund av coronaläget. Meningen är att vardagsaktiviteter ska fortsätta och småningom gälla i hela Raseborg.

- Vardagsaktivitetsbesök är besök som planeras in i klientens vårdplan. De är frivilliga och har förverkligats så att man har antingen en halvtimme per vecka eller en timme varannan vecka, berättar Kirsi Ala-Jaakkola.

Under de här besöken får klienten bestämma eller önska vad hen vill göra. Det kan handla om en promenad eller ett biblioteks- eller museibesök. Det kan också vara att man får sina naglar lackade och håret fint kammat eller uppsatt. Det kan också vara något så enkelt som att vårdaren sätter sig ner och dricker kaffe med klienten.

Bild på två par händer. Den med yngre händer lackar naglarna på personen med äldre händer.
Bildtext En vardagsaktivitet kan vara att göra naglarna fina på en äldre som bor hemma, men kanske har svårt att själv få det gjort.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

- Det har visat sig att de här besöken för mycket gott med sig. Klienten och vårdaren lär känna varandra bättre. Vi har väldigt goda erfarenheter av vardagsaktiviteter och ska småningom ta i bruk det i hela området, säger Ala-Jaakkola.

I Pojo har det testats med befintlig personal. Det har fungerat och Raseborg har därför inga planer på att det skulle behövas mera personal för det här besöket.

Nyhet inom hemvården: fjärrbesök

På tal om besök, Raseborg planerar från och med nästa år att köra igång fjärrbesök av hemvården.

Det här betyder att vårdaren inte kommer fysiskt till klienten, men är i kontakt på andra sätt.

Kvinna utomhus, talar i mobiltelefon. I bakgrunden skönjer man en mobilmast.
Bildtext I stället för att åka hem till klienten, kan hemvårdaren i vissa fall ringa för att kolla att allt är bra.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

- Fjärrbesöken ersätter inte fysiska besök när sådana behövs, utan som komplement. De passar förstås inte för alla klienter, men det finns de för vilka fjärrbesök fungerar. Då kan man diskutera läget, hur man mår den dagen och en koll att man tar sina mediciner. Det betyder att man kan vara i kontakt med hemvården flera gånger per dygn, en tätare kontakt än om man först ska ta sig till klienten, säger Kirsi Ala-Jaakkola.

Fjärrbesök av hemvården är något som används också i andra kommuner, tillägger Ala-Jaakkola som tycker det är dags för Raseborg att se om systemet fungerar.

Mycket nytt är alltså på gång inom äldreomsorgen i Raseborg. På sikt hoppas Ala-Jaakkola på en kostnadseffektivare användning av äldreservicens tjänster.

- Vi tror att många av de här sakerna ska leda till att vi använder skattepengarna på ett mer ändamålsenligt sätt. Det gäller att vara lyhörd. Man måste prova på olika saker, vad som passar bättre och vad som kanske inte passar så bra.

Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola säger att det är viktigt att Raseborgs äldreservice utvecklas.

- Och att vi följer med forskning och tar till oss sådana nya saker som redan finns. Det är viktigt att nätverka och lära sig nytt. Som äldreomsorgslagen säger ska man på alla sätt stöda personens funktionsförmåga och rätt att besluta om sina saker. Också att stöda att personer kan bo hemma eller i så hemlika förhållanden som möjligt.

Diskussion om artikeln