Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa och Lappträsk oense om vården – Lappträsk tycker det är för dyrt och Lovisa vill stänga Lappträsk hälsogård

Från 2020
Lågt hus från 1970-talet som är en hälsostation.
Bildtext Det är fortfarande oklart vilka tjänster som kommer att ges vid hälsogården i Lappträsk. Arkivbild
Bild: YLE / Leo Gammals

Förhandlingarna mellan Lappträsk och Lovisa om ett nytt serviceavtal om social- och hälsovårdstjänster stampar på stället. Lappträsk önskar först en utomstående utredning av verksamheten och kostnaderna.

Varje år granskas det så kallade serviceavtalet mellan Lovisa och Lappträsk inom samarbetsområdet för social- och hälsovårdstjänster.

Då går man genom servicenivån, -mängden och -ställena samt grunderna för hur fördelningen av kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster ska fördelas

Grundtrygghetsnämnden i Lovisa behandlar serviceavtalet på sitt möte torsdag, den 12 november.

Proceduren brukar gå rätt smärtfritt, men i år ifrågasätter Lappträsk hur tjänsterna förverkligas och önskar en utomstående utredning av de kostnader som erläggs kommunen.

Lappträsk kommundirektör Tiina Heikka
Bildtext Kommundirektör Tiina Heikka önskar mer öppenhet mellan Lovisa och Lappträsk. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Den främsta orsaken är att Lappträsk upplever sig betala för mycket för de gemensamma tjänsterna och att man saknar en klar uppfattning om vad kostnaderna utgörs av.

Samtidigt är kommunen i full fart med att utreda sina egna kostnader för social- och hälsovården inför framtiden.

Lappträsk har inlett Finansministeriets utvärderingsförfarande för kriskommuner och väntar på ett förslag på hur social- och hälsovårdsservicen ska kunna garanteras invånarna.

- Vårt största problem är att vi upplever att vi inte fått tillräckliga redogörelser för hur kostnaderna uppstår och fördelas samt om tjänsterna har förverkligats på rätt sätt, säger kommundirektör Tiina Heikka.

Enligt Heikka har kommunen begärt redogörelser, men upplever att information inte leverats i tillräcklig hög grad.

- Vi önskar därför en extern utredning som Lovisa stad har gett grönt ljus för i någon form, men med förutsättningen att Lappträsk betalar för den.

Ökade kostnader flera år i rad

Heikka undrar också om Lappträskborna till exempel betalar för interna kostnader inom Lovisa, alltså för hyror och tjänster som kommunens invånare inte tar del av.

I kommunens budget för 2020 finns också en beräknad ökning på 190 000 euro som kommundirektören gärna vill veta mera om.

- Kostnaderna för social- och hälsovården inom samområdet har stigit för varje år. Vi har försökt diskutera och påverka att servicen skulle effektiveras och kostnader kunde förutses bättre så att kommunerna inte får räkningar på flera hundra tusen euro i februari följande år, säger Heikka.

År 2016 överskreds budgeten för social- och hälsovården inom samområdet med 418 000 euro, följande år 439 000 euro, 2018 med 224 000 euro och 2019 med 424 000 euro.

I Lovisas planer finns alltjämt ett förslag på att tjänsterna vid hälsostationen i Lappträsk minskar eller att hälsogården stängs, något Lappträsk kommun inte kan godkänna.

Förhandlingarna avbröts

De riktiga förhandlingarna inleddes den 1 oktober, men avbröts på grund av meningskiljaktigheter.

- Lovisa stad hade skrivit in kostnader som vi inte kunde acceptera. Vi begräde då en redogörelse för kostnaderna som var ganska omfattande för att kunna förbereda oss.

Avsikten var att fortsätta förhandla den 23 oktober, men Lappträsk ställde in mötet och kräver alltså att en utomstående utredning göra innan ett nytt serviceavtal kan godkännas.

Enligt Tiina Heikka kan förhandlingarna fortsätta när kommunen har en utredning och en klar uppfattning om vad man betalar för och hur mycket.

Om ett nytt avtal inte kan uppnås innan årets slut gäller det rådande avtalet till ett nytt kan undertecknas.

Det är oklart när förhandlingarna kan fortsätta men grundtrygghetsnämnden i Lovisa, där Lappträsk är representerat, möts på torsdag.

Då är beredningens förslag att nämnden besluter att grundtrygghetscentralen fortsätter förbereda sin verksamhet enligt utkastet för serviceplan tills förhandlingarna om serviceavtalet har slutförts.

Det innebär fortfarande att bland annat tjänsterna vid Lappträsk hälsostation kan minskas eller upphöra helt och hållet.

Grundtrygghetsdirektör Carita Schröder i Lovisa hade inte tid att kommentera frågan under tisdagen. Yle Östnyland ska ringa upp henne efter torsdagens möte.

Diskussion om artikeln