Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Från 200 till 55 par på 40 år – fågelbeståndet minskar i alarmerande takt i Gammelbyviken i Lovisa

Från 2020
Uppdaterad 16.11.2020 10:03.
En man i ett fågeltorn.
Bildtext Jari Lehtinen är glad över att regeringen Marin låtit satsa på att stärka den biologiska mångfalden.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Fågelbeståndet i Gammelbyviken i Lovisa har under de senaste 40 åren minskat i hög takt. Det här ska ett statligt program förhoppningsvis få stopp på.

Det handlar om livsmiljöprogrammet Helmi, som strävar efter att stärka den biologiska mångfalden i hela Finland. Programmet är en del av regeringen Marins beslut att öka naturskyddsfinansieringen.

Och som en del av det här programmet har fågelentusiaster i Östnyland bidragit med en utredning.

Från 200 till 55 par på 40 år – fågelbeståndet minskar i alarmerande takt i Gammelbyviken

5:08

Borgånejdens fågelförening bidrog till statligt program

Det var i mars–juni i år som Mauri Leivo, från Borgånejdens fågelförening, kartlade fågelbeståndet i området kring Gammelbyviken.

De uppgifter staten nu fått av Leivo baserar sig de facto på fågelföreningens statistik från de senaste 40 åren.

Han kan inte själv ställa upp på en intervju för Yle Östnyland. Men föreningskollegan Jari Lehtinen är också insatt i arbetet.

– Det Mauri gjorde i år var alltså att räkna alla fåglar i det här området, som är ett ungefär 250 hektar stort naturskyddsområde, berättar Jari Lehtinen, där vi står i ett fågeltorn vid Gammelbyviken.

En åker och en igenvuxen vik.
Bildtext Trots den kraftiga dimman kan man se skymten av den igenvuxna Gammelbyviken
Bild: Yle/Hedvig Sandell

143 färre fågelpar

Den här dagen är det väldigt dimmigt och inga fåglar syns till. Det beror ändå inte enbart på dimman.

– Det är så sent på hösten nu att det inte finns så mycket fåglar, säger Lehtinen.

Oavsett årstid är faktum ändå att antalet fåglar minskat drastiskt vid Gammelbyviken de senaste 40 åren.

– Beståndet minskar hela tiden och vi måste göra något för att förbättra fåglarnas häckningsmöjligheter.

Resultaten i Mauri Leivos utredning talar sitt tydliga språk.

– I år hittade Mauri 13 olika vattenfågelarter och 55 häckande par här. På 1980-talet var de 200 par, säger Lehtinen.

Siffran har sjunkit kontinuerligt. På 1990-talet låg den på 150, på 2000-talet på 100 och nu som sagt 55.

– Det är illa, otroligt små siffror.

Fågelart1980-talet2020
Bläsand84
Kricka94
Gräsand3718
Årta71
Skedand62
Vigg63
Knipa154
Skäggdopping849
Sothöna2610
Sammanlagt19855

Tre orsaker till färre fåglar

Minskningen i antal fåglar beror främst på tre olika saker: igenväxning, rovdjur och jakt.

– Viken växer igen. Det kommer näringsämnen hit, som ger mera vass och säv. Fåglarna behöver öppna vattenområden för att kunna äta och vila.

Vad gäller rovdjur är det främst främmande rovdjur, så som mårdhund och mink, som ställer till det.

– De äter gärna små ungar och ägg.

Det faktum att det fortfarande är tillåtet att jaga flera hotade arter är också problematiskt.

– Årtan får man till exempel jaga – och det finns bara ett årtpar som häckar här.

En man som ser in i ett fågelteleskåp.
Bildtext Jari Lehtinen ser inga fåglar från fågeltornet i Gammelbyviken. Det beror främst på dimman och årstiden – men visst ligger andra faktorer också och spökar.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Staten kommer till undsättning

Förhoppningsvis kommer det statliga programmet Helmi ändå förbättra situationen för årtan och många andra. Inga åtgärder är ännu fastslagna men Lehtinen har några i åtanke.

– Det är meningen att vattnet ska bli öppnare, till exempel genom att bygga dammar eller kanaler.

Att ha boskap som betar på området skulle också förbättra miljön för fåglarna.

– Djuren skulle se till att behålla strandängen som en äng.

Mellan ängen och vattnet skulle också en slamstrand behöva upprättas.

– Det för att vadare också ska kunna vila här när de flyttar.

I bästa fall kommer det här programmet alltså kunna leda till att delar av Gammelbyviken muddras upp med statliga pengar, vilket förstås är välkommet för bland annat fågelföreningens medlemmar.

– För muddring behöver man stora pengar, men det skulle hjälpa fågelbeståndet i många, många år.

16.11.2020 klockan 10.03: Namnet Mauri Luoto ändrades till Mauri Leivo.

Diskussion om artikeln