Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Vill vi fira jul och nyår på normalt sätt?" Inte långt kvar till spridningsfasen i Egentliga Finland

Från 2020
Stolar uppradade för fest
Bildtext Kommer skolornas julfester att se ut så här i år?
Bild: Yle

Coronapandemin sprider sig oroväckande snabbt i Egentliga Finland. Det varnar coronapandemigruppen vid sjukvårdsdistriktet.

Coronaviruset sprider sig för närvarande främst inom familje- och närkretsen. Dessutom förekommer det rikligt med exponeringar för viruset särskilt i skolorna i Åbo och i andra stadiets läroverk.

Däremot har så gott som inga fall som skulle härstamma från nattklubbar och restauranger konstaterats. Det finns fortfarande fall som konstateras efter utlandsresor.

Reklamskylten Kiss My Turku i Åbo har försetts med ett stort, vitt munskydd.
Bildtext Också reklamskylten Kiss My Turku i Åbo har försetts med ett stort, vitt munskydd.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Under den senaste veckan (2–8.11.2020) konstaterades 147 nya fall av covid-19.

Under de två senaste veckorna (26.10–8.11.2020) har incidensen per 100 000 invånare stigit till 62,9, jämfört med slutet av oktober (12-20.10.2020) då incidensen var 34,5.

Det är inte långt kvar till spridningsfasen

Coronapandemigruppen påminner om att den som får ens de minsta symtomen absolut måste stanna hemma och vid behov coronatesta sig.

– Coronaviruset sprider sig nu med synnerligen oroväckande fart inom Egentliga Finland. Nu senast måste var och en för sin personliga del leva ansvarsfullt i sin vardag, om vi ska kunna förhindra smittspridningen, säger Mikko Pietilä, ordförande för den regionala coronapandemiarbetsgruppen.

I Egentliga Finland är pandemin fortfarande i accelerationsfasen, men det är inte långt kvar till spridningsfasen. Den regionala coronapandemigruppen gör varje vecka en bedömning av i vilken fas pandemin är.

– För att vi ska kunna fira jul och nyår under så normala förhållanden som möjligt är det nu viktigt att hålla tillräckligt långt avstånd till andra människor och att stanna hemma om man får ens de allra lindrigaste symtomen och vid behov uppsöka coronatestning, säger Pietilä.

Barn som tittar på på Kalle Anka på julafton.
Bildtext Kommer olika generationer att kunna fira jul tillsammans i år?
Bild: Katja Kircher Photography AB

Nio personer vårdas på sjukhus

I 70 procent av alla coronafall inom landskapet kan spridningsvägen utredas. Coronaläget varierar kraftigt från kommun till kommun. Antalet fall är betydligt högre i de större städerna än i de mindre städerna.

Kommunerna uppmanas att fatta beslut om användning av munskydd enligt det epidemiologiska läget inom kommunen.

– I en del grundskolor i Åbo förekommer det synnerligen mycket coronafall och exponeringar för coronaviruset. Inom övriga läroanstalter i landskapet har inte lika stora problem tillsvidare förekommit. Det är dock typiskt att spridningen får sin början uttryckligen i de större städerna, säger Pietilä.

Profilbild på chefsöverläkare Mikko Pietilä.
Bildtext Mikko Pietilä.
Bild: Yle/ Marie Söderman

Behovet av sjukhusvård har ökat. För närvarande vårdas nio coronapatienter på ÅUCS.

– Antalet coronafall och incidensen av sjukdomen har vuxit signifikant under de två senaste veckorna. Incidenstalet i Egentliga Finland har fördubblats jämfört med den föregående jämförelseperioden, berättar Esa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar vid ÅUCS.

Alla rekommendationer för tillställningar gäller fortfarande

Rekommendationerna för privata och offentliga tillställningar gäller fortfarande. Privata tillställningar med flera än 20 deltagare rekommenderas att inte ordnas inomhus.

Sammankomster med över 20 personer ordnas inomhus och i begränsade utomhusplatser endast ifall att den som ansvarar för tillställningen eller sammankomsten kan garantera deltagarsäkerheten.

Publik under julfreden i Åbo 2018.
Bildtext Med nuvarande rekommendationer kommer julfreden att behöva specialarrangemang, så att allas säkerhet ska kunna garanteras.
Bild: Lina Frisk / Yle

Andra stadiets yrkesläroanstalter har övergått till distansundervisning, som pågår i två veckor.

Övningarna som ingår i undervisningsprogrammet kan genomföras planenligt förutsatt att distanseringen mellan människor bibehålls tillräcklig.

I detta skede gäller inte rekommendationen om distansundervisning gymnasierna.

Inom sjukvårdsdistriktets område är det totala antalet fall 8.11.2020 uppe i 1 198 fall.

Under den senaste veckan (2–8.11.2020) analyserade ÅUCS laboratorier totalt 7 017 coronaprover. Andelen positiva svar är nu 2 procent av alla coronaprover som tagits inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Veckan innan (1.11.2020) var motsvarande siffra för Egentliga Finland 2,6 procent. Motsvarande andel för hela oktober var 1,5 procent.

Diskussion om artikeln