Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

“Jag har inga lediga tider och kan inte ta fler personer i kö” – studiepsykologerna överhopade med jobb

Från 2020
Uppdaterad 18.12.2020 10:20.
En ung person sitter på ett fönsterbräde och tittar ner på sin telefon.
Bildtext Trycket på studiepsykologernas tjänster har ökat, då allt fler studerande upplever distansstudierna som tunga.
Bild: Tiina Jutila / Yle

För två veckor sedan meddelade Åbo Akademi att universitetet fortsätter med distansstudier hela våren. Även Helsingfors universitet har gått ut med samma besked. Vid Svenska handelshögskolan Hanken rekommenderas också distansstudier så långt som möjligt.

Studiepsykologerna vid de tre högskolorna har alla märkt att allt fler studerande har ett behov av att träffa en studiepsykolog i och med distansstudierna.

“Jag har inga lediga tider och kan inte ta fler personer i kö” – studiepsykologerna överhopade med jobb

3:02

Klara Schauman-Ahlberg arbetar vid Åbo Akademis campus i Åbo och har inga tider alls att erbjuda de studerande som tar kontakt med henne.

– Jag brukar alltid ha många studerande som tar kontakt med mig och har kö nästan hela läsåret. Men i år har kön uppstått mycket tidigare än vanligt och jag har så många i kö att jag kan inte ta fler i kö. Jag har inga lediga tider.

Vid Helsingfors universitet är läget liknande. Studiepsykolog Susanne Tiihonen säger att mottagningstiderna i höst gått åt i rekordfart.

– Vi har ett tidsbokningssystem dit vi varje vecka sätter nya tider och de brukar gå åt på ett par timmar. Vi har inget kösystem, så vi har ingen statistik på hur många som blir utan en tid. Men hypotesen är att de är väldigt många som har svårt att få en tid till oss.

Vid Hanken, Novia, och ÅA:s och Helsingfors universitets campus i Vasa är läget lite bättre.

Daniel Ventus jobbar som studiepsykolog för de fyra högskolorna och säger att studerande nog kan boka en träff, men att det tar lång tid innan de får en tid.

– Studiepsykologens arbete är uppbyggt kring tidigt ingripande och nu när det tar lång tid för studerande att få hjälp så lyckas det inte. Problem som skulle gå att lösa med ett par samtal växer till sig och blir större än de skulle behöva vara.

Studiepsykologon Klara Schauman - Ahlberg
Bildtext Åbo Akademis studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg är orolig för att allt fler studerande ska börja må dåligt då distansstudierna fortsätter.
Bild: Åbo Akademis bildbank

Strukturerna saknas

Enligt alla tre studiepsykologer har de problem som studerande lyfter upp inte förändrats, men istället är det fler som har dem.

De handlar ofta om problem relaterade till studiemotivation, tidshantering, ångest och prokrastinering.

Men ett tema som blivit vanligare är hur man ska strukturera sin vardag då man sitter hemma och studerar. Enligt Schauman-Ahlberg är det här utmanande för många.

– Det är så mycket i vår vardag som vanligtvis bara fungerar av sig själv och som studerande nu själva måste ta hand om. Nu måste de utveckla egna nya rutiner och olika slags lösningar för att hålla upp sin studiemotivation. Det här tar mycket energi och är kämpigt.

I och med att distansstudierna fortsätter är studiepsykologerna oroliga för att allt fler studerande kommer att må sämre och ha svårt att klara av sina studier.

– Det finns en ny grupp av studerande som hittills har studerat aktivt och hållit upp humöret, men som nu börjar bli trötta och stressade. Distansstudierna drabbar alla sorters grupper av studerande, men särskilt dem som haft det svårt sedan tidigare.

“Nu är rätt tid att satsa på välmåendet”

Alla tre studiepsykologer är överens om att det nu borde satsas extra mycket på stöd för studerande. Ventus säger att det här behövs för att garantera studieförmågan.

- Det är alltid bra med mer resurser, men nu är verkligen rätt tid att satsa på studerandes välmående. Det är nu som det behövs. Annars skapar distansstudierna konsekvenser som kommer att märkas i många år framöver.

Schauman-Ahlberg tycker också att det behövs fler studiepsykologer för att alla ska få den hjälp de behöver.

– Jag tror det blir dyrare för universiteten i längden om studenterna inte kan prestera på samma nivå eller om deras utexaminering fördröjs.

Enligt de tre psykologerna bör universiteten nu utveckla andra, nya sätt att stödja studenterna i deras vardag.

– Det är viktigt att vi funderar på vilka alla sätt vi kan hjälpa våra studerande och samtidigt öka känslan av gemenskap. Det här är något som både studiepsykologerna, lärarna och ämnesföreningarna nu utreder.

Porthaniabyggnaden på Helsingfors universitets centrumkampus.
Bildtext Vid Helsingfors universitet vill man satsa på att utveckla de digitala lärmiljöerna så att de skapar gemenskap och växelverkan, då studiepsykologernas resurser aldrig kommer att räcka till för att hinna träffa alla studerande.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Universiteten medvetna om problemen

Åbo Akademi är medveten om problemen med de långa köerna och bristen på stöd. För tillfället utreder universitetet därför saken.

Också Helsingfors universitets chef för enheten för undervisnings- och lärmiljöer Kati Kettunen kommenterar att man märkt att studenternas behov av stöd ökat.

Enligt henne är det ändå inte realistiskt att tänka sig att åtta studiepsykologer skulle hinna träffa alla 30 000 studerande vid universitet.

– De individuella samtalen är bara en del av det arbetet som studiepsykologerna gör. Vi erbjuder inte hälsovårdsservice, utan bara stöd i problem med inlärningen och studierna. Då det kommer till mentala problem som depression och utmattning är det Studenternas hälsovårdsstiftelse man ska ta kontakt med och vi försöker hela tiden öka vårt samarbete med dem.

Kettunen säger att det effektivaste sättet att hjälpa studerande nu är att utveckla inlärningsmiljön så att den så långt som möjligt svarar på de behov som uppstår i och med distansundervisningen.

– Vi behöver studiepsykologernas expertis i att utveckla den digitala pedagogiken och inlärningsmiljöerna, så att det skapar gemenskap och växelverkan. På det här sättet gynnar deras tjänster fler studerande än individuella samtal gör.