Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU:s återhämtningsfond och långtidsbudget ett steg framåt efter kompromiss mellan medlemsländerna och parlamentet

Från 2020
EU:n liput liehuvat Euroopan unionin päärakennusten ulkopuolella.
Bildtext Europeiska unionens flaggor vajar utanför kommissionsbyggnaden i Bryssel.
Bild: Stephanie Lecocq / EPA

EU-länderna och EU-parlamentet har nått en preliminär överenskommelse om EU:s långtidsbudget och den tillhörande återhämtningsfonden. Det handlar om ett paket på drygt 1 800 miljarder euro.

I somras enades EU:s stats- och regeringschefer om ett paket för att styra upp de krisdrabbade EU-ländernas ekonomier under de närmaste åren.

Kompromissen gick på 1 824 miljarder euro, där den sjuåriga budgetramens andel var 1 074 miljarder euro och den tillhörande återhämtningsfondens andel 750 miljarder.

Nu utökas paketet med 16 miljarder euro på EU-parlamentets begäran.

Pengarna kommer i första hand att riktas till forskningsprogrammet Horizon, hälsoprogrammet EU4Health och utbytesprogrammet Erasmus.

Bötesavgifter ger extra finansiering

De extra miljarderna kommer i första hand att finansieras via böter som bolag tvingas betala för brott mot EU:s regler.

Det här innebär att man inte behöver höja på det utgiftstak för medlemsländernas bidrag som EU-ledarna enades om vid toppmötet i juli.

Vidare vill parlamentet ha mer att säga till om hur de pengar som delas ut eller lånas till medlemsländerna genom återhämtningsfonden används.

Medlemsländerna och parlamentet enades också om en väggkarta som ska göra det möjligt att introducera fler egna inkomstkällor under den kommande sjuårsperioden.

Förutom en redan överenskommen avgift på osorterat plastavfall kommer man också att diskutera möjligheten att införa en digital skatt samt att utöka handeln av utsläppsrätter.

Kräver ännu slutligt godkännande

- Nu har vi redskapen för att ta Europa ur krisen. Vi litar på att Europaparlamentet och medlemsländerna kommer att handla ansvarsfullt och godkänna budgeten, säger den socialdemokratiska S&D-gruppens budgetansvariga Eider Gardiazabal.

Långtidsbudgeten och återhämtningsfonden måste ännu slutligen godkännas av samtliga medlemsländer samt en majoritet av EU-parlamentet för att kunna träda i kraft.

- Europa har drabbats svårt av coronapandemins andra våg. Det brådskar med att få igång återhämtningsfonden för att kunna dämpa de ödesdigra konsekvenserna av pandemin, säger i sin tur ordförandelandet Tysklands EU-ambassadör Michael Clauss.

Ungern har hotat att lägga in veto mot paketet på grund av ett lagförslag som ska göra det möjligt att dra in budgetmedel från länder som bryter mot rättsstatens principer.