Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Utvecklingsbolaget Posintra läxar upp Lovisa om upphandlingsförfarande

Från 2020
Lovisa kommunvapen.
Bildtext Lovisa fick ta emot kritik gällande sitt upphandlingsförfarande. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Utvecklingsbolaget Posintra har skickat brev till Lovisa stad där man ger feedback om upphandlingsförfarandet kring ett köp av företags-, utvecklings- och turismtjänster.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden antecknade Posintras brev för kännedom under sitt senaste möte.

I brevet (på finska) skriver man bland annat att upphandlingsförfarandet ur Posintras synvinkel ter sig som en avsiktlig process där man med konstgjorda tolkningar har hittat argument för att stänga ut de andra parterna ur förhandlingarna så att det bara blev en kandidat kvar.

- Det var frågan om att diskutera hur man skulle utveckla de här tjänsterna och vad som skulle vara bäst för Lovisa. Det var ju lite beklagligt att de inte ville föra en öppen diskussion med olika aktörer från regionen som skulle kunna jobba med Lovisa och svara på deras krav, säger Posintras vd Fredrik Pressler som undertecknat brevet till staden.

Fredrik Pressler från Posintra på Konstfabriken i Borgå, han dricker en kopp kaffe före seminariet Framtidens lantdag
Bildtext Fredrik Pressler. Arkivbild.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

- Jag upplever nog att det här gick helt rätt och bra den här omgången. Ingen orsak att se något större drama i det. Vi hade tre goda företag här från början och nu förhandlar vi då vidare med Cursor, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Loviisan sanomat var först att skriva om Posintras brev.

Lovisa har tidigare samarbetat med både utvecklingsbolaget Cursor, som verkar mest i Kotka-Fredrikshamnregionen, och med utvecklingsbolaget Posintra som verkar i östra Nyland.

Lovisa är en av delägarna i Posintra tillsammans med bland andra Borgå, Mörskom och Lappträsk.

Olika tolkningar

Enligt staden var det alltså frågan om en helt vanlig upphandlingsprocess, medan Posintra anser att allt inte gick till helt som det ska.

- Det är klart att var och en ska få välja med vilken aktör man jobbar, men det finns vissa spelregler. Med den värdegrund som Posintra jobbar med så anser vi att Lovisa inte har agerat riktigt öppet i den här frågan, säger Pressler.

Det största problemet tycks vara att staden och utvecklingsbolaget är av olika åsikt kring om Posintra uppfyllde kraven för att fortsätta förhandlingarna eller inte.

- De hänvisar till vissa processer kring när man kan exkludera någon eller vill eller är tvungen att gå vidare i förhandlingarna. Där fick vi enligt vår bedömning inte riktigt svar på vissa frågor angående referenser och mätta resultat som vi var ute efter. På den grunden gick vi vidare med Cursor, säger Oker-Blom.

Jan D. Oker-Blom
Bildtext Jan D. Oker-Blom. Arkivbild.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

- Jag ville avfärda det att man i beslutet ville påskina att orsaken till varför Posintra inte kunde delta var att vi skulle ha gett fel information. Det stämmer inte. Nog är det ju klart att olika slutresultat får man om man vill att det ska passa ändamålet. Det kändes inte rätt att använda de här argumenten, säger Pressler.

Han säger ändå att Posintra gärna samarbetar med Lovisa i framtiden. Oker-Blom anser att relationerna med bolaget fortfarande är goda.

Pressler tror inte att Lovisa har något emot företaget i sig.

- Det är kanske snarare det att Lovisas och Borgås relationer inte är de bästa, och det finns ganska lite samarbete och förtroende. Då kanske sådana aktörer som har kopplingar med de här lider av det, säger Pressler.

Städerna har till exempel olika åsikter om räddningsverkets finansiering och vilken tågsträckning som skulle vara bäst.

Noggrannare upphandlingar nu

I fjol dömde marknadsdomstolen Lovisa att betala 20 000 euro för att upphandlingen av Posintras tjänster inte gått rätt till 2017.

Marknadsdomstolen ansåg att staden borde ha gjort en konkurrensutsättning av upphandlingen.

Enligt Oker-Blom har fallet inverkat så att staden är försiktigare och noggrannare med upphandlingsprocesserna än förut.

- Det påminner oss om att det inte fungerar på det sättet att man, även om det är ett kommunalt bolag där man är delägare, helt utan konkurrensutsättning skulle kunna köpa direkt utan man vill försäkra sig om den marknadsmässiga sidan i alla sådana här upphandlingar. Det betyder att man måste definiera kriterierna och sedan välja på basis av hur kriterierna uppfylls, säger Oker-Blom.

Diskussion om artikeln