Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Invånare emot anslutningsparkering och servicestation vid Borgås västra infart - lämnade in besvär till förvaltningsdomstolen

Från 2020
Bilar på anslutningsparkering.
Bildtext Vissa av invånarna anser att den nuvarande anslutningsparkeringen i Ensbacka räcker riktigt bra. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Det kommer antagligen att dröja ett år eller två innan det blir klart om den planerade anslutningsparkeringen och servicestationen vid Borgås västra infart går att bygga eller inte.

Borgå stadsfullmäktige godkände detaljplanen i slutet av augusti, men den har ännu inte vunnit laga kraft.

Du kan bekanta dig med detaljplanen och illustrerande videor på stadens webbplats.

Det kommer den heller inte att göra innan Helsingfors förvaltningsdomstol, och eventuellt även Högsta förvaltningsdomstolen, tagit ställning till besväret om detaljplanen som sex invånare lämnat in.

Tidningen Uusimaa var först med nyheten (för prenumeranter).

Invånarna anser att det i behandlingen av ärendet har skett flera förbrytelser mot både markanvändnings- och bygglagen, konkurrenslagen, miljöskyddslagen och förvaltningslagen.

De anser att beslutet om att godkänna detaljplanen för området bör upphävas helt.

- Det är ju klart att personerna som klagar om saken inte vill att deras livsmiljö ska förändras på ett så betydande sätt som föreslås i detaljplanen, säger Juha Elo (Sannf/obunden).

Han är en av personerna som skrivit under klagomålet.

juha elo
Bildtext Juha Elo vill inte att projektet ska genomföras. Arkivbild.
Bild: YLE/Hanna Sihlman

Elo hänvisar till markanvändnings- och byggnadslagens paragraf 54 där det bland annat sägs att den byggda miljön och naturmiljön ska värnas och att särskilda värden i anslutning till dem inte får förstöras.

Detaljplanen får inte heller leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte.

- I den här saken, i klagomålet, finns tre viktiga saker, säger Elo.

Ljud och ljus

Den första är bullervallen i kanten av Västra Mannerheimleden.

- Om den tas bort så kommer ljus och ljud från trafiken direkt in i vissa av hemmen vid Kanoniärvägen och Matrosvägen. Enligt planen ska bullervallen ersättas av en cykelväg, säger Elo.

Flygbild över Borgå.
Bildtext Så här ser den nuvarande anslutningsparkeringen i Ensbacka ut. Arkivbild.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

En annan sak han anser är ett problem är att Västra Mannerheimleden är ungefär 20 meter över havsytan medan gården vid Kanoniärväg 2 är tre meter lägre ner.

Enligt Elo bidrar det här till att ljud och ljus från vägen och servicestationen skulle störa grannarna.

- Ur detaljplanen har alla höjdskillnader tagits bort så de inte ska dra till sig uppmärksamhet, säger Elo.

Den tredje stora saken är enligt Elo att området där parkeringen och servicestationen planeras byggas är märkt som närrekreationsområde i delgeneralplanen.

- Därför kan man inte placera ett område för närservice på platsen, säger Elo.

Tror pendlandet minskar

I besväret skriver Elo också bland annat att man vill att det ska göras en inventering av områdets naturvärden, och att verksamheten vid servicestationen skulle störa invånarna på hela området ända till Hornhattula.

Han skriver också att några av områdets invånare redan sålt sina fastigheter eller håller på med det.

Elo tror på att besväret kan stoppa hela projektet.

- Ja, det är meningen. Inte kan man ju bygga någonting sådant här. ABC-stationen och anslutningsparkeringen skulle kosta omkring 10 miljoner var, och anslutningsparkeringen i två våningar är helt onödig, säger Elo.

Han anser att den befintliga anslutningsparkeringen räcker bra eftersom distansarbete blivit så mycket vanligare i och med coronapandemin.

- Tiden har sprungit förbi, och det finns ingen väg tillbaka, säger Elo.

Diskussion om artikeln