Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pettersbackaförälder i Vörå vill se barnen gå i skola i Ylihärmä: "Det enda alternativet som är vettigt för barnen"

Från 2020
Skolböcker i en hög på en pulpet.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

För tillfället försöker man hitta en lösning för skolgången på finska i Vörå. Enligt trebarnsmamman Sirpa Kallio skulle hennes barn helst gå i skola i grannkommunen Kauhava.

En arbetsgrupp i Vörå funderar som bäst på framtiden för de två finska lågstadieskolorna i kommunen. I både Pettersbacka och Oravais faller elevantalet under kommunens gräns på 20 elever.

Men att slå ihop skolorna är problematiskt på grund av de långa avstånden och det faktum att de finskspråkiga eleverna är utspridda över hela kommunen.

Ett alternativ som lagts fram är en skola i Vörå centrum, men trebarnsmamman Sirpa Kallio ser inte det som en bra lösning.

- Det är inte i det långa loppet ett bra alternativ att skapa en gemensam finsk skola bara för att bevara någon sorts skolnät. Jag tycker det är en konstgjord lösning och det kommer aldrig att hålla.

Vill till grannkommunen

Enligt Kallio är den bästa lösningen däremot att eleverna i Pettersbacka skulle få gå hela sin skolgång i Ylihärmä i Kauhava.

I Vörå finns nämligen ingen finskspråkig högstadieskola och de flesta eleverna från Pettersbacka flyttar därmed till högstadiet i Ylihärmä då de gått ut sexan.

- Mitt äldsta barn har just börjat i högstadieskolan i Ylihärmä, men då det gäller mina två andra barn får jag vara nervös för hur de kommer att anpassa sig till en helt ny miljö.

- De har inte haft möjligheten att knyta vänskapsband i lågstadiet mot det håll där de antagligen kommer att fortsätta sin skolgång.

Det här är något som diskuterats bland föräldrar och barn i Pettersbacka. Barnen i byn är själva positiva till en flytt till Ylihärmä.

- Vi ser på det hela ur barnens perspektiv och har frågat dem om deras åsikt. Alla barnen säger att de hellre går i skola i Ylihärmä där de kan ha samma vänner genom hela skolgången.

- De sociala banden finns då redan och man behöver inte som en utomstående konstig lantis börja på sjuan. Det är det enda alternativet som enligt oss är vettigt för barnen.

Hon påpekar också att Kauhava kommun är villig att ta emot elever från Pettersbacka.

Har begärt befrielse från nämnduppdrag

Kallio, vars barn är Pettersbackabor i femte led, säger att man mer eller mindre alltid har känt ett visst hot mot skolan i byn. Hon sitter själv med i nämnden för utbildning och småbarnspedagogik som enda finskspråkiga representant.

Ett uppdrag som hon har begärt befrielse från, eftersom det kommer att bli nämndens uppdrag att avgöra skolfrågan.

- Jag kan inte vara med och fatta ett beslut som går emot mina barns intressen.

Det ser ändå inte ut som om Kallio kommer att beviljas avsked. Kommunstyrelsen föreslår inför torsdagskvällens fullmäktigemöte att Kallio inte får befrielse från sitt uppdrag. Styrelseordförande Rainer Bystedt (SFP) säger att meningsskiljaktigheter inte kan ses som grund för avsked.

Bystedt säger också att det hela inte handlar om en språkfråga. Där får han i princip medhåll från Kallio.

- Egentligen är det här inte en språkfråga, nej.

Kallio uppger ändå att hon upplevt att uppdraget i nämnden varit betungande eftersom de övriga ledamöterna använder dialekt som mötesspråk.

- Jag förstår svenska bra, men vörådialekten är emellanåt något helt annat. Jag har lyckats hänga med någotsånär, men det har varit verkligt utmanande. Jag har påtalat saken, men bara fått till svar att alla måste få känna sig bekväma under nämndens möten, säger Kallio.

Diskussion om artikeln